electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΝέα Ανακοινώσεις

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 12-07-2016

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

                        

                                                      

Γενισέα 8-07-2016

         Αριθ. Πρωτ: 10546

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κώδικας:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax :

Γενισέα Ξάνθης

67064

Ε. Λαβτζή, Π. Κεμανετζής

2541352514, 2541352512

2541352539

 
     

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 12-07-2016

   Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αβδήρων (έδρα Γενισέα) την 12 Ιουλίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση ανατροπής των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης - δέσμευσης πιστώσεων για το έτος 2016 (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών)
 2. Έγκριση προτάσεων 12ης ανάληψης υποχρέωσης δαπανών προϋπολογισμού οικονομικούέτους2016, διάθεσηπιστώσεων (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών)
 3. Εκδίκαση ένστασης κατά του πρακτικού Νο2 για την διεξαγωγή του πρόχειρου διαγωνισμού για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το έτος 2016» που αφορά τον έλεγχο των τεχνικών προδιαγραφών στο διαγωνισμό» (εισηγητής: Ελευθεριάδης Απόστολος, Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού)
 4. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για επεκτάσεις ΦΟΠ σε οικισμούς του Δήμου (εισηγητής: Δήμαρχος)
 5. Έλεγχος υποβληθέντων δικαιολογητικών - κατάρτιση κατάστασης άπορων δημοτών και κατοίκων του Δήμου μας προκειμένου να τύχουν οικονομικής ενίσχυσης λόγω ένδειας (εισηγητής: Δήμαρχος)
 6. Έγκριση της μελέτης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΒΔΗΡΩΝ» προϋπολογισμού 11.998.86 με Φ.Π.Α. και ανάθεση του έργου.(εισηγητής: Δήμαρχος)
 7. Έγκριση της μελέτης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΕΡΟΥ» - καθορισμός των όρων δημοπράτησής του και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού». (εισηγητής: Δήμαρχος)
 8. «Έγκριση της μελέτης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ Δ.Ε. ΣΕΛΕΡΟΥ» - καθορισμός των όρων δημοπράτησής του και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 9. Έγκριση δαπάνης για πληρωμής Υποθηκοφυλακείου (εισηγητής: Δήμαρχος)
 10. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου Αβδήρων, έγκριση δαπάνης (εισηγητής: Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Τσιτιρίδης

Πρόσκληση σε ενημερωτική ημερίδα για το τοπικό πρόγραμμα CLLD – LEADER.

 

logo(original)                                                                                                                                                                                                                                                                                          perif

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Ο Δήμος Αβδήρων σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Ροδόπης, σας προσκαλεί σε ενημερωτική ημερίδα για το τοπικό πρόγραμμα CLLD – LEADER Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης και την προετοιμασία υποβολής πρότασης από την Αναπτυξιακή Ροδόπης για την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Μουσείου Λαογραφικών Ενδυμασιών των Βαλκανικών Χωρών στην Γενισέα, την Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016 και ώρα 19:00.

Η προετοιμασία υποβολής πρότασης αφορά την Πρόσκληση για την Επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων στο Πλαίσιο:

•Του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του Leader (ΤΑΠΤοΚ - Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία τοπικών Κοινοτήτων)» του ΠΑΑ 2014-2020, Δημοσίας Δαπάνης: 322.222.222€, και

•Της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» του ΕΠΑλΘ 2014-2020, Δημοσίας Δαπάνης: 54.117.648€

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Τ.Ε.Β.Α

logo(original)                                                                                                                             teba

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                               Γενισέα, 06.07.2016

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«ΔΙΑΝΟΜΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Τ.Ε.Β.Α.

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ»

Ο Δήμος Αβδήρων, ως εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Ξάνθης «ΣΤΗΡΙ-ΖΩ», ανακοινώνει ότι πρόκειται να πραγματοποιήσει διανομή τροφίμων και προϊόντων βασικής υλικής συνδρομής στους ωφελούμενους του Δήμου, του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Επισιτιστική ή και Βασική Υλική Συνδρομή”, που παρέλαβε από την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης και το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

Η διανομή των προϊόντων (πάνες, μωρομάντηλα, λάδι, φασόλια, φακές, μακαρόνια, ζάχαρη, τοματοπελτές, γάλα, φέτα, καθαριστικά γενικής χρήσης, είδη προσωπικής υγιεινής, είδη φροντίδας και διατροφής βρεφών - παιδιών) στους δικαιούχους του Δήμου θα πραγματοποιηθεί κατά τις εξής ημέρες και ώρες:

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΕΣ

ΤΟΠΟΣ

Δευτέρα

11-07-2016

09:00-14:00

ΓΕΝΙΣΕΑ

Τρίτη

12-07-2016

09:00-14:00

ΓΕΝΙΣΕΑ

Τετάρτη

13-07-2016

09:00-14:00

ΓΕΝΙΣΕΑ

Ο τόπος διανομής είναι η αποθήκη δίπλα στο Δημοτικό Σχολείο Γενισέας.

Οι ωφελούμενοι πρέπει υποχρεωτικά κατά την παραλαβή να προσκομίσουν:

 1. Αίτηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή και Βασικής Υλικής Συνδρομής.
 2. Ταυτότητα.
 3. ΑΜΚΑ (να προκύπτει από βιβλιάριο κοινωνικής ασφάλισης ή άλλο επίσημο έγγραφο).
 4. Οι ωφελούμενοι του προγράμματος Τ.Ε.Β.Α. να προσέρχονται, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, τις ημέρες και ώρες για τις οποίες θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή με sms και να έχουν μεριμνήσει για την μεταφορά των ειδών (πχ καρότσι, όχημα κλπ).
 5. Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής τα προϊόντα δύναται να παραλαμβάνονται από τρίτο πρόσωπο που φέρει εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου υπογραφής ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Πληροφορίες για τους δικαιούχους παρέχονται κατά τις εργάσιμές ημέρες και ώρες στο παρακάτω τηλέφωνο: 2541352564

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 08-07-2016

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

-------------------------------------------

Γενισέα 4-07-2016

               Αριθ. Πρωτ:10248

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κώδικας:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax :

Γενισέα Ξάνθης

67064

Ε. Λαβτζή, Π. Κεμανετζής

2541352514, 2541352412

2541352539

ΠΡΟΣ

Τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

     

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

       Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αβδήρων (έδρα Γενισέα) την 8 Ιουλίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Αίτημα της εταιρείας «ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΠΕ» για εκ νέου αναστολή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών εκτέλεσης της υπ’ αριθ. 12/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (εισηγητής: Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τσιτιρίδης Γεώργιος

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 24-06-2016

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

 

                        

                                                      

         Γενισέα 17-06-2016

         Αριθ. Πρωτ: 9331

     

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κώδικας:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax :

Γενισέα Ξάνθης

67064

Ε. Λαβτζή, Π. Κεμανετζής

2541352514, 2541352512

2541352539

Προς

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων

     

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

     Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αβδήρων (έδρα Γενισέα) την 24 Ιουνίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 μ.μ. (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου «Επέκταση αρδευτικού δικτύου στους οικισμούς Σελέρου, Βελοχωρίου, Λευκόπετρας και Γρήγορου του Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνική Υπηρεσίας)
 1. Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνική Υπηρεσίας)
 1. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου ασφαλτοστρώσεων δημοτικής ενότητας Σελέρου» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνική Υπηρεσίας)
 1. Έγκριση  πρωτόκολλου  προσωρινής  παραλαβής  του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΓΕΝΙΣΕΑ» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνική Υπηρεσίας)
 1. Έγκριση  πρωτόκολλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Τεχνικού δρόμου στο δρόμο προς την παραλία Μυρωδάτο» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνική Υπηρεσίας)
 1. Έγκριση  πρωτόκολλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευή συντήρηση Δημοτικού Κτιρίου Διομήδειας»(εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνική Υπηρεσίας)
 1. Έγκριση πρωτόκολλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνική Υπηρεσίας)
 1. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Επέκταση Δικτύου ομβρίων οικισμού Αβδήρων» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνική Υπηρεσίας)
 1. Έγκριση 1ης Παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ Δ.Ε ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνική Υπηρεσίας)
 1. Έγκριση 1ης Παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ Δ.Ε ΑΒΔΗΡΩΝ» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνική Υπηρεσίας)
 1. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση αγωγού όμβριων της Λευκόπετρας» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνική Υπηρεσίας)
 1. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Ανάπλαση οικισμού Μάνδρας» προϋπολογισμού 325.000,00€ (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνική Υπηρεσίας)
 1. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Επισκευή – συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Αβδήρων» προϋπολογισμού 12.000,00 €(εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνική Υπηρεσίας)
 1. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Παραλία Μυρωδάτου γνωστού ως «Κάμπινγκ Μυρωδάτου», έκτασης 31.175,32 τμ. (εισηγήτρια: Ιωακειμίδου Αθηνά, Νομικός του Δήμου)
 1. Έγκριση 5ης τροποποίησης – αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2016.(εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 1. Τροποποίηση του ΚανονισμούΛειτουργίας Λαϊκής Αγοράς ΑΒΔΗΡΩΝ που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 285/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου-Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος)
 2. Τροποποίηση του ΚανονισμούΛειτουργίας Λαϊκής Αγοράς ΓΕΝΙΣΕΑΣ που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 286/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου-Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος)
 3. Τροποποίηση του ΚανονισμούΛειτουργίας Λαϊκής Αγοράς ΣΕΛΕΡΟΥ που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 287/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου-Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος)
 4. Συγκρότηση της Τριμελούς Επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 7 των Κανονισμών λειτουργίας των λαϊκών αγορών του Δήμου Αβδήρων (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου-Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος)
 5. Χορήγηση άδειας παραγωγού-πωλητή Λαϊκών Αγορών (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου-Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος)
 6. Καθορισμός αριθμού αδειών υπαίθριου εμπορίου και καταβαλλόμενο τέλος (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου-Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος)
 7. Έγκριση της αριθ. 232/2016 απόφαση του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων» με θέμα: «Έγκριση απολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αβδήρων οικονομικού έτους 2016» (εισηγήτρια Ζουρνατζίδου -Χρηστακίδου Κωνσταντινιά Δημοτική Σύμβουλος και Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου)
 1. Έγκριση δαπανών για επεκτάσεις ΦΟΠ σε οικισμούς του Δήμου (εισηγήτρια Ζουρνατζίδου Χρηστακίδου Κωνσταντινιά Αντιδήμαρχος)
 1. Ανανέωση άδειας πλανόδιου εμπορίου η οποία εκδόθηκε πριν τον Ν.4264/2014(εισηγήτρια Ζουρνατζίδου Χρηστακίδου Κωνσταντινιά Αντιδήμαρχος)
 1. Έγκριση μερικής τροποποίησης της αριθ. 79/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση σύναψης σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του Δήμου Αβδήρων και του Δήμου Τοπείρου για την εκπόνηση μελετών του Δήμου Τοπείρου» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 1. Έγκριση της αριθ. 20/2016 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων» με θέμα: «3η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η.Δ. Αβδήρων» (εισηγητής: Μαυρίδης Νικόλαος Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του ΝΠΔΔ)
 1. Ανάκληση της αριθ. 70/2016 απόφασης και λήψη νέας για παραχώρηση χρήσης κτιρίου Παιδικού Σταθμού Κουτσού στο ΝΠΔΔ του Δήμου μας «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας» (Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η. Δ. Αβδήρων) για τη δημιουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού (ΚΔΑΠ)» (εισηγητής Μαυρίδης Νικόλαος Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του ΝΠΔΔ)
 1. Έγκριση της αριθ. 26/2016 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου «Κέντρο Υποστήριξης & Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής-Παιδικής & Τρίτης Ηλικίας του Δήμου Αβδήρων» που αφορά την «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Κουτσού» (εισηγητής: Μαυρίδης Νικόλαος Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του ΝΠΔΔ)
 1. Έγκριση της αριθ. 25/2016 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου «Κέντρο Υποστήριξης & Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής-Παιδικής & Τρίτης Ηλικίας του Δήμου Αβδήρων» που αφορά την «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ Φιλιών) (εισηγητής: Μαυρίδης Νικόλαος Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του ΝΠΔΔ)
 1. Έγκριση της αριθ. 11/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της «Δημοτικής Επιχείρησης Ακίνητης Περιουσίας & Εκμετάλλευσης Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Αβδήρων (ΟΤΑ) Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία» που αφορά την έγκριση οικονομικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2015 (εισηγητής: Γαρούφας Δήμος Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της ΔΕΑΠΕΧΩ)
 1. Χορήγηση άδειας κατάληψης – χρήσης Δημοτικού Κοινόχρηστου χώρου στην Κυριακού Αργυρούλα του Θεόκλητου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην παραλία Μυρωδάτου (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος       Νομικός του Δήμου)
 1. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για θέματα ανέλκυσης,     απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων (εισηγητής: Δήμαρχος)
 1. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης λόγω ένδειας σε άπορους δημότες μας (εισηγητής: Δήμαρχος)
 1. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη δαπανών των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων – ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΑ 2016 (εισηγητής: Δήμαρχος)
 1. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη δαπανών των Καλοκαιρινών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων στην Δ.Ε. Βιστωνίδας (εισηγητής: Δήμαρχος)
 1. Έγκριση συνδιοργάνωσης των πολιτιστικών εκδηλώσεων “ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΑ 2016'' με την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης(εισηγητής: Δήμαρχος)
 1. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Πετεινού (εισηγητής: Δήμαρχος)
 1. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Αθλητικού Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Βαφέϊκων «Η Αγία Παρασκευή» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 1. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Προοδευτικού Μορφωτικού Συλλόγου Μαγικού (εισηγητής: Δήμαρχος)
 1. Συζήτηση επί ερωτήσεων του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασιλείου Τσολακίδη για το «Μηχάνημα καθαρισμού ακτών»και«δημοτικά τέλη για το 2016» (εισηγητής: Τσολακίδης Βασίλειος Δημοτικός Σύμβουλος Αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας)
 1. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Δήμου με τον Σύλλογο Σαρακατσάνων Ν. Ξάνθης «Ο ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 1. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη δαπανών βράβευσης επιτυχόντων μαθητών/τριών – δημοτών του Δήμου Αβδήρων στις εισαγωγικές εξετάσεις του 2015 της ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και των μαθητών του ΕΕΕΕΚ Γενισέας- νικητών/τριων στους Πανελλήνιους Αγώνες specialOlympics 2016 (εισηγητής: Δήμαρχος)
 1. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης «Γιορτή της Σαρδέλας 2016» του Δήμου με τον Εξωραϊστικό – Μορφωτικό Σύλλογο Πόρτο Λάγος»(εισηγητής: Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σπυρίδων Γαλανόπουλος

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 17-06-2016

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

-------------------------------------------

Γενισέα 13-06-2016

               Αριθ. Πρωτ: 8935

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κώδικας:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax :

Γενισέα Ξάνθης

67064

Ε. Λαβτζή, Π. Κεμανετζής

2541352514, 25413 52512

2541352539

ΠΡΟΣ

Τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

     

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

       Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αβδήρων (έδρα Γενισέα) την 17 Ιουνίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Τροποποίηση του ΚανονισμούΛειτουργίας Λαϊκής Αγοράς ΑΒΔΗΡΩΝ που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 285/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου-Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος)

 1. Τροποποίηση του ΚανονισμούΛειτουργίας Λαϊκής Αγοράς ΓΕΝΙΣΕΑΣ που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 286/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου-Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος)

 1. Τροποποίηση του ΚανονισμούΛειτουργίας Λαϊκής Αγοράς ΣΕΛΕΡΟΥ που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 287/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου-Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος)

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τσιτιρίδης Γεώργιος

 

 

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 15-06-2016

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

                        

                                                      

Γενισέα 10-06-2016

         Αριθ. Πρωτ: 8846

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κώδικας:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax :

Γενισέα Ξάνθης

67064

Ε. Λαβτζή, Π. Κεμανετζής

2541352514, 2541352512

2541352539

 
     

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 15-06-2016

   Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αβδήρων (έδρα Γενισέα) την 15 Ιουνίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση πρακτικών πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 και την ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ2015/07-04-2015 (ΦΕΚ 578/09-04-2015 τεύχος Β΄) ΑΔΑ:ΩΘ35Η-Δ80, την τροποποίηση της με την ΚΥΑ ΔΔΠ0006856/728ΒΕΞ2015 (ΦΕΚ 828/12-05-2015 τεύχος Β’)και το άρθρο 56 του Ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78/ 26-04-2016 τεύχος Α) (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός του Δήμου)
 2. Έλεγχος υποβληθέντων δικαιολογητικών - κατάρτιση κατάστασης άπορων δημοτών και κατοίκων του Δήμου μας προκειμένου να τύχουν οικονομικής ενίσχυσης λόγω ένδειας (εισηγητής: Δήμαρχος)
 3. «Έγκριση της μελέτης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΒΔΗΡΩΝ» και ανάθεσης του έργου (εισηγητής: Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Τσιτιρίδης

Σελίδα 10 από 58

Εκδηλώσεις

 • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
 • Ιαματικά Λουτρά
 • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
 • syzefxis
 • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2013