Κάμερα 1 Παραλία Μυρωδάτου
Κάμερα Παραλία Πόρτο Μόλο
 • Afisa Das Oriz aggliki2017
 • Afisa Das Oriz ellinik2017

Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς

Δασικές Πυρκαγιές: Προετοιμάσου

electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΝέα Ανακοινώσεις

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 14-12-2016

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

 

                        

                                                      

         Γενισέα 9-12-2016

         Αριθ. Πρωτ:19897

     

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κώδικας:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax :

Γενισέα Ξάνθης

67064

Ε. Λαβτζή, Π. Κεμανετζής

2541352514, 2541352512

2541352539

Προς

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων

     

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

     Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων (έδρα Γενισέα) την 14 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Εκτέλεση έργων οδοποιίας στα Ο.Τ. 34 έως 41 στον οικισμό του Μαγικού»(εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 2. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΒΔΗΡΩΝ» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 3. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση οικισμού Μάνδρας» προϋπολογισμού 325.000,00 € που χρηματοδοτείται από το ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο.Π.Σ.Α.Α.: 949167 (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 4. Έγκριση του 4ου τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Αποκατάσταση κτηρίου Αλευρόμυλου στην Κεντρική Πλατεία Αβδήρων» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 5. Έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Ανάπλαση οικισμού Σουνίου» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 6. Τροποποίηση της απόφασης με αριθμό 127/2013 με ΘΕΜΑ : «Έγκριση τοπικού  ρυμοτομικού σχεδίου για τον χαρακτηρισμό  του  υπ' αριθ. 93α1 αγροτεμαχίου στο αγρόκτημα   Διομήδειας  ως χώρου  για  την  ανέγερση  Μουσικού  Γυμνασίου  - Λυκείου και καθορισμός των όρων δόμησης σε αυτό (εισηγητής: Μουργόπουλος Φώτιος, Πολιτικός Μηχανικός Τεχνικής Υπηρεσίας)
 7. Έγκριση παράτασης περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτες ωρίμανσης βιολογικού καθαρισμού Σελέρου» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 8. Χορήγηση άδειας διέλευσης διαδριατικού αγωγού φυσικού αερίου (ΤΑΡ) από δημοτικούς δρόμους και χωματόδρομους στο Δήμο Αβδήρων (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 9. Χορήγηση άδειας διέλευσης διαδριατικού αγωγού φυσικού αερίου (ΤΑΡ) από ποτάμια και ρέματα στο Δήμο Αβδήρων (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 10. Έγκριση υλοποίησης των υπ’ αριθ. 5 και 6 κορυφών του εγκεκριμένου ορίου οικισμού Πετεινού Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 11. Έγκριση της αριθ. 255/2016 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων» με θέμα: «Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2017 (εισηγήτρια Ζουρνατζίδου - Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος του ΝΠΔΔ)
 12. Έγκριση της αριθ. 256/2016 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων» με θέμα: «Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αβδήρων έτους 2017 (εισηγήτρια Ζουρνατζίδου - Χρηστακίδου Κωνσταντινιά Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος του ΝΠΔΔ)
 13. Έγκριση της αριθ. 254/2016 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων» με θέμα: «Προϋπολογισμός Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αβδήρων, οικονομικού έτους 2017 (εισηγήτρια Ζουρνατζίδου - Χρηστακίδου Κωνσταντινιά Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος του ΝΠΔΔ)
 14. Έγκριση της αριθ. 44/2016 Απόφασης ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ – ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» με θέμα «Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2017 του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ – ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» (εισηγητής Μαυρίδης Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του ΝΠΔΔ)
 15. Έγκριση της αριθ. 45/2016 Απόφασης ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ – ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» με θέμα: Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης οικονομικού έτους 2017 του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ – ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» (εισηγητής Μαυρίδης Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του ΝΠΔΔ)
 16. Έγκριση 12ης τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2016(εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 17. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης ενός γραφείου του Κοινοτικού Καταστήματος Μαγικού στο Σύλλογο Γυναικών Μαγικού και Αλκυώνης (εισηγητής: Δήμαρχος)
 18. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε. (εισηγητής: Δήμαρχος)
 19. Ακύρωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών (εισηγήτρια Ζουρνατζίδου - Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος)
 20. Ακύρωση άδειας επαγγελματία πωλητή Λαϊκής Αγοράς λόγω συνταξιοδότησης και παύσης εργασιών (εισηγήτρια Ζουρνατζίδου - Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος)
 21. Έγκριση επικαιροποιημένου πίνακα πωλητών Λαϊκής Αγοράς Αβδήρων και επιβολή ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους στους προσερχόμενους (εισηγήτρια Ζουρνατζίδου - Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της επιτροπής του άρθρου 7 των Κανονισμών Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών του Δήμου Αβδήρων)
 22. Εξέταση αιτημάτων για διαγραφές – Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής που ορίστηκε με την 244/2015 Απόφαση του Δ.Σ. (εισηγητής: Βαλασίδης Σταμάτιος, Αντιδήμαρχος)
 23. Έγκριση επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (εισηγητής: Βαλασίδης Σταμάτιος, Αντιδήμαρχος)
 24. Λήψη απόφασης για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Διά Βίου Μάθησης στο Δήμο Αβδήρων (εισηγητής: Κερμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού)
 25. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Αβδήρων στην εγκεκριμένη Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212 του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, την υπογραφή του σχετικού Συμφώνου Συνεργασίας και τον ορισμό Υπευθύνου Εκπροσώπου. (εισηγητής: Κερμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού)
 26. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2017-2018 (εισηγητής: Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σπυρίδων Γαλανόπουλος

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 14-12-2016

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

-------------------------------------------

Γενισέα 9-12-2016

             Αριθ. Πρωτ:19895

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κώδικας:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax :

Γενισέα Ξάνθης

67064

Ε. Λαβτζή, Π. Κεμανετζής

2541352514

2541352539

ΠΡΟΣ

Τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

     

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

       Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αβδήρων (έδρα Γενισέα) την 14 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση υλοποίησης των υπ’ αριθ. 5 και 6 κορυφών του εγκεκριμένου ορίου οικισμού Πετεινού Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τσιτιρίδης Γεώργιος

 

Συνεδρίαση της Επιτροπής Παιδείας στις 05-12-2016

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Γενισέα   Ξάνθης

Πληροφορίες: Ε. Λαβτζή

Ταχ. Κωδ.: 67064

Τηλ.: 2541352514

ΦΑΞ: 2541352539

                       Γενισέα 1-12-2016

                         Αριθ. Πρωτ: 19461

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π ρ ο ς

Τα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Αβδήρων

     Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων (έδρα Γενισέα) την 5 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 1566/85) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Ανέγερση κτιρίου στέγασης του Μουσικού Σχολείου Γυμνασίου – Λυκείου και Εργαστήριου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) στο οικόπεδο 17.000 τ.μ. στον οικισμό της Διομήδειας (Σύμφωνη γνώμη)
 1. Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες και πιστώσεων ΣΑΤΑ στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου για το έτος 2017

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Τσιτιρίδης Γεώργιος

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 05-12-2016

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

-------------------------------------------

Γενισέα 30-11-2016

             Αριθ. Πρωτ:19413

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κώδικας:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax :

Γενισέα Ξάνθης

67064

Ε. Λαβτζή, Π. Κεμανετζής

2541352514

2541352539

ΠΡΟΣ

Τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

     

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

       Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αβδήρων (έδρα Γενισέα) την 5 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Ανανέωση άδειας λειτουργίας μουσικής-μουσικών οργάνων για το κατάστημα «OPEN – ΜΠΑΡ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ» της ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ του Γεωργίου που βρίσκεται στον οικισμό Αβδήρων (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου-Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος)

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τσιτιρίδης Γεώργιος

 

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 28-11-2016

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

                        

                                                      

Γενισέα 24-11-2016

         Αριθ. Πρωτ:19060

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κώδικας:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax :

Γενισέα Ξάνθης

67064

Ε. Λαβτζή, Π. Κεμανετζής

2541352514, 2541352512

2541352539

 
     

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 28-11-2016

   Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αβδήρων (έδρα Γενισέα) την 28 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση προτάσεων 18ης ανάληψης υποχρέωσης δαπανών προϋπολογισμού οικονομικούέτους2016, διάθεσηπιστώσεων (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών)
 1. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού και τευχών της αριθ. 52/2016 μελέτης για την προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΝ ΓΙΑΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ – ΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙΤΗΣΠΑΡΟΧΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ»ΕΤΟΥΣ2017, ενδεικτικού προϋπολογισμού 56.106,40 ΕΥΡμε ΦΠΑ, καθώς και καθορισμός των όρων διενέργειας του       διαγωνισμού (εισηγήτρια: Μισκάκη Αμφιθέα υπεύθυνη του γραφείου προμηθειών του Δήμου Αβδήρων)
 1. Έγκριση της αριθ. 42/2016 μελέτης για την προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΥΓΡΩΝΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» για το έτος 2017,για τιςανάγκεςτου Δήμου Αβδήρων,τουΚέντρου Υποστήριξης & κοινωνικής φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής & τρίτης ηλικίας και των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας καιΔευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής)
 1. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για επεκτάσεις ΦΟΠ σε οικισμούς του Δήμου (εισηγητής: Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Τσιτιρίδης

Ανακοίνωση παράτασης επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκής αγοράς έως 16-12-2016.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ & ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ

 

      

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Έχοντας υπ' όψιν:

 1. Το άρθρο 14 και το άρθρο 39 του Ν.4264/2014
 2. Την υπ’ αρ. 113848/31-10-2016 Υ.Α. του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
 3. Την υπ’ αρ. 115125/02-11-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΤΙ :

Α. Στους κατόχους των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκής αγοράς που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δήμου Αβδήρων και δεν έχουν ανανεώσει τις επαγγελματικές τους άδειες μέχρι σήμερα με την αριθ. 262/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έχει δοθεί προθεσμία προκειμένου να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ανανέωση των αδειών τους μέχρι και τις 16-12-2016.

Β. Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 11-01-2017 οπότε και θα έχουν ανανεωθεί όλες οι άδειες για τις οποίες συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Γ. Σε κάθε περίπτωση, όταν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή δεν αιτιολογούν την ανανέωση της άδειας, η ανανέωση απορρίπτεται και

Δ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής, Κτηνοτροφίας, Αλιείας & Γεωθερμίας τηλ. 2541352580, 2541352581, 2541352531.

                                                                                        Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                              ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 14-11-2016

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

                        

                                                      

Γενισέα 10-11-2016

         Αριθ. Πρωτ: 18096

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κώδικας:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax :

Γενισέα Ξάνθης

67064

Ε. Λαβτζή, Π. Κεμανετζής

2541352514, 2541352512

2541352539

 
     

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 14-11-2016

   Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αβδήρων (έδρα Γενισέα) την 14 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο από 01-07-2016 έως 30-09-2016 (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών)
 1. Έγκριση ανατροπής των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης - δέσμευσης πιστώσεων για το έτος 2016 (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών)
 1. Καθορισμός όρων συνεργασίας του Δήμου Αβδήρων με τον αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο Δρομέων Ξάνθης «XANTHI RUNNERS» και το Αθλητικό Σωματείο «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΞΑΝΘΗΣ» για την λειτουργία του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος)
 1. Κατάρτιση πίνακα δικαιούχων οικονομικά αδύνατων κατοίκων του Δ. Αβδήρων για χορήγηση ειδών διαβίωσης για το έτος 2016 (εισηγήτρια: Παραστατίδου Δέσποινα, Προϊσταμένη Κοινωνικής Υπηρεσίας)
 1. Έλεγχος υποβληθέντων δικαιολογητικών - κατάρτιση κατάστασης άπορων δημοτών και κατοίκων του Δήμου μας προκειμένου να τύχουν οικονομικής ενίσχυσης λόγω ένδειας (εισηγητής: Δήμαρχος)
 1. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου Αβδήρων, έγκριση δαπάνης (εισηγητής: Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Τσιτιρίδης

Περισσότερα Άρθρα...

Σελίδα 10 από 63

 • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
 • Ιαματικά Λουτρά
 • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
 • syzefxis
 • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2013