electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΝέα Ανακοινώσεις

ΔΕΥΑ ΑΒΔΗΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ -ΛΟΓΙΣΤΩΝ.

   ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                            Ν. Ζυγός 13 Απριλίου 2017

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ.                                                     Αριθ. Πρωτ. 349

 ΑΒΔΗΡΩΝ (ΔΕΥΑΑ)                                                                                

67100 N. Ζυγός

Πληροφορίες: I. Μπόσβελης

ΤΗΛ:2541352529                                                                          

                                                              

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ -ΛΟΓΙΣΤΩΝ.

 

O Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Αβδήρων έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 1069/1980

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3919/2011

3. Το Α.Π. 45838/12-06-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης

4. Την αριθ. 38/2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Αβδήρων (ΑΔΑ: 9Ι2ΕΟΕ34-Ξ5Ψ)

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή με τους ακόλουθους όρους:

-Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ως Ορκωτοί Ελεγκτές

-Λογιστές εταιριών ή κοινοπραξίες.

Αντικείμενο είναι η διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2015 της ΔΕΥΑ Αβδήρων, από δύο (2) Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές.

-Ο τόπος διενέργειας του ελέγχου είναι η έδρα της ΔΕΥΑ Αβδήρων (3ο χλμ Ε.Ο. Ξάνθης - Λάγους).

-Το τελικό παραδοτέο αποτέλεσμα του ελέγχου, θα είναι η παράδοση έκθεσης του διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2017, υπογεγραμμένη από τους δύο (2) Ελεγκτές που θα διενεργήσουν τον διαχειριστικό έλεγχο.

-Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

α)   Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενες Εταιρίες ή Κοινοπραξίες θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και τα ονοματεπώνυμα και τους ΑΜ ΣΟΕΛ των δύο (2) Ορκωτών Λογιστών, που προτείνουν για τη διενέργεια του ελέγχου.

β)   Οικονομική Προσφορά.

γ)   Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Η τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται θα είναι εμπιστευτική.

-Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την οικονομική προσφορά θα υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη«ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ» , πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία της Ελεγκτικής Εταιρίας ή Κοινοπραξίας. Ο κλειστός φάκελος θα αποστέλλεται ή θα κατατίθεται στη Γραμματεία της ΔΕΥΑ Αβδήρων στην Ταχυδρομική Διεύθυνση:

ΔΕΥΑ Αβδήρων - (3ο χλμ Ε.Ο. Ξάνθης - Λάγους)- Τ.Κ. 671 00 έως και την 28η Απριλίου 2017 και ώρα 14.00. Προσφορές που θα ληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη. Η τελική επιλογή θα γίνει ύστερα από αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της οικονομικής προσφοράς , από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης.

-Το κριτήριο ανάθεσης του ελέγχου θα είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

Μετά την ανάθεση θα υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης του ελέγχου με τον ανάδοχο και η πληρωμή θα γίνει αμέσως μετά την παράδοση στην ΔΕΥΑ Αβδήρων της έκθεσης του ελέγχου της χρήσης 2017 και της έκδοσης του σχετικού τιμολογίου.

                                                       

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤOYΔ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α.

    

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

                                                                                            

                                                                                                  

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 19-04-2017

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

-------------------------------------------

Γενισέα 13-04-2017

             Αριθ. Πρωτ: 5352

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κώδικας:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax :

Γενισέα Ξάνθης

67064

Ε. Λαβτζή, Π. Κεμανετζής

2541352514, 2541352512

2541352539

ΠΡΟΣ

Τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

     

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

       Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αβδήρων (έδρα Γενισέα) την 19 Απριλίου 2017 ημέρα Τετάρτη καιώρα 14:00 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (εισηγητής: Πρόεδρος)
 2. Λήψη απόφασης περί άρσης της ανάκλησης (αριθ. 12/2015 απόφαση της επιτροπής ποιότητας ζωής) της άδειας λειτουργίας 11/2014 - αριθ. πρωτ. 12488/12-05-2014 του καταστήματος με διακριτικό τίτλο «ΚΤΗΜΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ», ιδιοκτησίας της εταιρείας ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΠΕ(εισηγητής: Πρόεδρος)
 3. Λήψη απόφασης περί άρσης της ανάκλησης (αριθ. 12/2015 απόφαση της επιτροπής ποιότητας ζωής) της άδειας λειτουργίας 14/2014 - αριθ. πρωτ. 12972/15-05-2014 του καταστήματος με διακριτικό τίτλο «ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ», ιδιοκτησίας της εταιρείας ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΠΕ (εισηγητής: Πρόεδρος)

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τσιτιρίδης Γεώργιος

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, συνολικά 1 ατόμου ειδικότητας ΠΕ Παιδαγωγών ή ΠΕ Νηπιαγωγών (με εμπειρία στη διαπολιτισμική εκπαίδευση) για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αβδήρων»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, συνολικά 1 ατόμου ειδικότητας ΠΕ Παιδαγωγών ή ΠΕ Νηπιαγωγών (με εμπειρία στη διαπολιτισμική εκπαίδευση) για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αβδήρων»

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές από 12/4/2017 έως και 21/4/17.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ :  Η/Υ, ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ,  ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ,  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, συνολικά 2 ατόμων ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών και ΔΕ Διοικητικών για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αβδήρων»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, συνολικά 2 ατόμων ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών και ΔΕ Διοικητικών για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αβδήρων»

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές από 12/4/2017 έως και 21/4/17

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ :  Η/Υ, ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ,  ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ,  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 07-04-2017

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

 

                        

                                                      

         Γενισέα 3-04-2017

         Αριθ. Πρωτ: 4752

     

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κώδικας:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax :

Γενισέα Ξάνθης

67064

Ε. Λαβτζή, Π. Κεμανετζής

2541352514, 2541352512

2541352539

Προς

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων

     

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

     Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων (έδρα Γενισέα) στις 7 Απριλίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010) (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Αίτημα παραχώρησης – εκμίσθωσης της έκτασης των Ιαματικών Πηγών και των εγκαταστάσεων των Λουτρών Ποταμιάς στον Δήμο Αβδήρων (ΑΒΚ 3329) (εισηγητής: Δήμαρχος)
 2. Έγκριση παράτασης της σύμβασης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (για το έτος 2016) για τις ανάγκες του Δήμου Αβδήρων, του Κέντρου Υποστήριξης & Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής & Τρίτης Ηλικίας και των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (εισηγητής: Παναγιώτης Κεμανετζής, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)
 3. Έγκριση4ης τροποποίησης – αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2017(εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη εκδηλώσεων του Δήμου Αβδήρων για τον εορτασμό των Πολιούχων στους οικισμούς Σουνίου, Συδινής, Κουτσού και Πολυσίτου (εισηγητής: Δήμαρχος)
 5. Έγκριση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης του Προοδευτικού Μορφωτικού Συλλόγου Μαγικού (εισηγητής: Δήμαρχος)
 6. Συγκρότηση Επιτροπής Μαθητικών Κατασκηνώσεων και Φιλοξενίας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης (εισηγητής: Δήμαρχος)
 7. Συγκρότηση της τριμελούς Επιτροπής Μαθητικών Κατασκηνώσεων και Φιλοξενίας της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης (εισηγητής: Δήμαρχος)
 8. Εξέταση αιτήματος του Συλλόγου Γυναικών «το Αγιόκλημα» Φιλίων για συμμετοχή του Δήμου μας ως συνδιοργανωτής στην εκδήλωση της Γιορτής της Άνοιξης την 6η Μαΐου 2017(εισηγητής: Δήμαρχος)
 9. Συζήτηση επί αιτήματος του Δημοτικού Συμβούλου Αντωνιάδη Κωνσταντίνου της Δημοκρίτειας Κίνησης με θέμα: «Ρήψη αποβλήτων (στερεών και υγρών) στις αποχετεύσεις όμβριων υδάτων σε όλους σχεδόν τους οικισμούς του Δήμου μας» (εισηγητής: Αντωνιάδης Κωνσταντίνος)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μαυρίδης Νικόλαος

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 04-04-2017

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

                        

                                                        

Γενισέα 31-03-2017

         Αριθ. Πρωτ: 4601

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κώδικας:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax :

Γενισέα Ξάνθης

67064

Ε. Λαβτζή, Π. Κεμανετζής

2541352514, 2541352512

2541352539

 
     
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 4-04-2017

   Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Γενισέας (Δημαρχείο Δήμου Αβδήρων) την 4 Απριλίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση προτάσεων 7ης ανάληψης υποχρέωσης δαπανών προϋπολογισμού οικονομικούέτους2017, διάθεσηπιστώσεων (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών)
 2. Έγκριση της μελέτης του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΣΙΤΟ (ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΧΟΛ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ)» και ανάθεση του έργου (εισηγητής: Πρόεδρος)
 3. Έγκριση της μελέτης του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΜΥΡΩΔΑΤΟ» Προϋπ. 6.420,72 € ευρώ και ανάθεση του έργου (εισηγητής: Πρόεδρος)
 4. Έγκριση της μελέτης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ» Προϋπ. 7.166.15 € ευρώ και ανάθεση του έργου(εισηγητής: Πρόεδρος)
 5. Έγκριση της μελέτης του μικρού έργου (βάσει του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/87): «Αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων Δ.Ε. Βιστωνίδας» και ανάθεση του έργου(εισηγητής: Πρόεδρος)
 6. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ» και κατακύρωση του διαγωνισμού (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής)
 7. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου Αβδήρων, έγκριση δαπάνης(εισηγητής: Πρόεδρος)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Τσιτιρίδης

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 24-03-2017

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

 

                        

                                                      

         Γενισέα 20-03-2017

         Αριθ. Πρωτ:3913

     

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κώδικας:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax :

Γενισέα Ξάνθης

67064

Ε. Λαβτζή, Π. Κεμανετζής

2541352514, 2541352512

2541352539

Προς

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων

     

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

     Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων (έδρα Γενισέα) στις 24 Μαρτίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010) (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση του 6ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Ανάπλαση οικισμού Σουνίου» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 2. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΕΛΕΡΟΥ, ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ, ΒΕΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΑΚΑΡΠΟΥ, ΦΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ» προϋπολογισμού 1.211.550,00€ που χρηματοδοτείται από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ο.Π.Σ.Α.Α. 949168 (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 3. Έγκριση3ης τροποποίησης – αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2017(εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 4. Καθορισμός της εκτέλεσης και του τρόπου δημοπράτησης για τη σύναψη σύμβασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΛΕΡΟΥ» Προϋπολογισμού 30.000,00 με Φ.Π.Α. (Αρ. Μελ.: 14/14-03-2017) (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 5. Καθορισμός της εκτέλεσης και του τρόπου δημοπράτησης για τη σύναψη σύμβασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΕΡΟΥ» Προϋπολογισμού 72.000,00 με Φ.Π.Α. (Αρ. Μελ.: 27 / 20-06-2016) (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 6. Καθορισμός της εκτέλεσης και του τρόπου δημοπράτησης για τη σύναψη σύμβασης του έργου: «Διαμόρφωση χώρου Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αβδήρων» προϋπολογισμού 16.700,00 € με Φ.Π.Α. (Αρ. Μελ.:11 /15-3-2017) (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 7. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 2/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον «Καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου» (εισηγητής: Τσολακίδης Μιχαήλ, Προϊστάμενος Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Κτηνοτροφίας, Αλιείας και Γεωθερμίας)
 8. Έγκριση Κανονισμού υπαίθριας διαφήμισης (εισηγητής: Τσολακίδης Μιχαήλ, Προϊστάμενος Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Κτηνοτροφίας, Αλιείας και Γεωθερμίας)
 9. Μεταφορά λυόμενης κερκίδας (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 10. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού και στα ΝΠΙ∆ αυτών με προέλευση των πιστώσεων από ιδίους πόρους (άρθρο 21 παρ.1 του ν.2190/1994 όπως ισχύει) (εισηγητής: Γαρούφας Δήμος, Αντιδήμαρχος)
 11. Απασχόληση Εργατικού και Τεχνικού Προσωπικού με ημερομίσθια (εισηγητής: Γαρούφας Δήμος, Αντιδήμαρχος)
 12. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου εποχικού προσωπικού διάρκειας δύο (2) μηνών για την πυροπροστασία (εισηγητής: Γαρούφας Δήμος, Αντιδήμαρχος)
 13. Τροποποίηση και Συμπλήρωσητης υπ’ αριθ. 45/2016 Απόφασης της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων της 16ης Φεβρουαρίου 2016 «Προγραμματισμός προσλήψεων Τακτικού Προσωπικού στο Δήμο Αβδήρων έτους 2016» (εισηγητής: Γαρούφας Δήμος, Αντιδήμαρχος)
 14. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 48 του ν.4324/2015 ΦΕΚ 47/Α/2015), έτους 2017 (εισηγητής: Γαρούφας Δήμος, Αντιδήμαρχος)
 15. Έγκριση της αριθ. 13/2017 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων» με θέμα: «Α΄ τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017» (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος του ΝΠΔΔ)
 16. Έγκριση της αριθ. 7/2017 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων» με θέμα:«Έγκριση απογραφής περιουσίας – ισολογισμός έναρξης 31-12-2014» (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος του ΝΠΔΔ)
 17. Έγκριση της αριθ. 8/2017 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων» με θέμα: «Έγκριση ισολογισμού χρήσεως 2015» (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος του ΝΠΔΔ)
 18. Ένταξη του Δήμου Αβδήρων στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας. Έγκριση Καταστατικού, ορισμός εκπροσώπων και Συντονιστικής Επιτροπή (εισηγητής: Δήμαρχος)
 19. Έγκριση συμφωνητικού συνεργασίας για τη λειτουργία του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος)
 20. Συμμετοχή του Δήμου Αβδήρων στην Έκθεση «Ελλάδος Γεύση» που θα πραγματοποιηθεί από τις 18 έως 21 Μαΐου 2017 στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου και έγκριση διάθεσης σχετικής πίστωσης (εισηγητής: Δήμαρχος)
 21. Τροποποίηση της με αριθμ. 224/2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων «Αναπροσαρμογή τελών φωτισμού και καθαριότητας για το έτος 2017 και εφεξής» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 22. Ανάληψη υποχρέωσης για την καταβολή των οφειλομένων δεδουλευμένων αποδοχών των εργαζομένων που παρείχαν την εργασία τους στο ΚΔΑΠ Φιλίων και στην Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού - Αθλητισμού και Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος)
 23. Έγκριση της αριθ. 10/2017 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων» με θέμα: «3η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η.Δ. Αβδήρων(εισηγητής: Κασσέρης Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος ΝΠΔΔ)
 24. Τροποποίηση της αριθ. 256/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου μας με την επωνυμία: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 25. Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την ΔΕΥΑΑ για τη «Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων Δήμου Αβδήρων»(εισηγητής: Χατζόπουλος Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Α.)
 26. Έγκριση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης του Αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «Ερυθρός Αστέρας Σελέρου Ξάνθης» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 27. Έγκριση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης του σωματείου με την επωνυμία «Αθλητικός Όμιλος Βιστωνίδος» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 28. Έγκριση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης του σωματείου με την επωνυμία «Μορφωτικός Πολιτιστικός Αθλητικός Σύλλογος Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βιστωνίδας» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 29. Έγκριση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Μαγικού-Αλκυώνης «ΣΥ.Γ.Μ.Α.» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 30. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Δήμου Αβδήρων με τον Ποδηλατικό Σύλλογο Ξάνθης «Ο ΠΗΓΑΣΟΣ»στο αεροδρόμιο του Ζυγού για την πραγματοποίηση Διασυλλογικού αγώνα 4xcrossμικρών κατηγοριών (εισηγητής: Δήμαρχος)
 31. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Δήμου Αβδήρων με τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Ξάνθης για την πραγματοποίηση της δράσης «Εαρινές Αιμοδοσίες Αγάπης 2017» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 32. Έγκριση δαπανών για επεκτάσεις ΦΟΠ σε οικισμούς του Δήμου (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου-Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος)
 33. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Δήμου Αβδήρων με τον Σύλλογο Σαρακατσάνων Ν. Ξάνθης «Ο ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ» του 17ου Ανταμώματος στο Λειβαδίτη Ξάνθης (εισηγητής: Δήμαρχος)
 34. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών (εισηγητής: Παναγιώτης Κεμανετζής, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)
 35. Έγκριση κοπής τριών (3) πεύκων στα Νεκροταφεία Πετεινού και δύο (2) κυπαρισσιών στα Νεκροταφεία Διομήδειας (εισηγητής: Δήμαρχος)
 36. Εγγραφή του Δήμου Αβδήρων ως συνδρομητή σε ημερήσιες και εβδομαδιαίες εφημερίδες για το έτος 2017 (εισηγητής: Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μαυρίδης Νικόλαος

Περισσότερα Άρθρα...

Σελίδα 10 από 68

 • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
 • Ιαματικά Λουτρά
 • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
 • syzefxis
 • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2013