electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΝέα Ανακοινώσεις

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 20-02-2017

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

                   Γενισέα,16-02-2017

                

                    Αριθ. Πρωτ: 2435

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 20-02-2017

   Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Γενισέας (Δημαρχείο Δήμου Αβδήρων) την 20η Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση της αριθ. 5/2017 μελέτης του μικρού έργου (βάσει του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/87) «Επισκευή Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων ΔΕ Σελέρου» και απευθείας ανάθεση του (εισηγητής: Πρόεδρος)
 2. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για επεκτάσεις ΦΟΠ σε οικισμούς του Δήμου (εισηγητής: Πρόεδρος)
 3. Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο από 01-10-2016 έως 31-12-2016 (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών)
 4. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου Αβδήρων, έγκριση δαπάνης (εισηγητής: Πρόεδρος)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Τσιτιρίδης

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 20-02-2017

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

-------------------------------------------

Γενισέα 16-02-2017

             Αριθ. Πρωτ:2433

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κώδικας:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax :

Γενισέα Ξάνθης

67064

Ε. Λαβτζή, Π. Κεμανετζής

2541352514

2541352539

ΠΡΟΣ

Τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

     

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

       Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αβδήρων (έδρα Γενισέα) την 20 Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Δευτέρα καιώρα 11:00 π.μ. (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. «Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» που βρίσκεται στον οικισμό Αβδήρων του Δήμου μας, στην ΜΠΟΥΧΛΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΔΗΜΗΤΡΑΣ (εισηγητής:Τσολακίδης Μιχαήλ, Προϊστάμενος Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής Κτηνοτροφίας & Αλιείας)
 1. Έγκριση υλοποίησης των υπ’ αριθ. 8 και 9 κορυφών του εγκεκριμένου ορίου οικισμού Πηγαδίων Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 1. Έγκριση Κανονισμού υπαίθριας Διαφήμισης (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου-Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αρμόδια Αντιδήμαρχος)
 1. Γνωμοδότηση για την κοπή τριών (3) κυπαρισσιών στα Νεκροταφεία Πετεινού και την κοπή δύο (2) κυπαρισσιών στα Νεκροταφεία Διομήδειας (εισηγητής: Ελευθεριάδης Απόστολος, Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος και Καθαριότητας)

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τσιτιρίδης Γεώργιος

 

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 07-02-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

                   Γενισέα,   3-02-2017

                    Αριθ. Πρωτ: 1755

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 7-02-2017

   Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Γενισέας (Δημαρχείο Δήμου Αβδήρων) την 7η Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση πρακτικού Νο2 που αφορά την αποσφράγιση δικαιολογητικών κατακύρωσης και ανάδειξη αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του κέντρου υποστήριξης & κοινωνικής φροντίδας βρεφικής – παιδικής & τρίτης ηλικίας και παροχή γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό του Δήμου Αβδήρων» (Ομάδες Α΄, Β΄,Γ’, Δ΄, Ε΄,Ζ΄,Η΄)(εισηγήτρια: Μισκάκη Αμφιθέα)
 2. Έγκριση Νο1 πρακτικού για την αξιολόγηση των Δικαιολογητικών και των Τεχνικών Προδιαγραφών διενεργηθείσης δημοπρασίας για τον Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοιχτό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» για το έτος 2017, για τις ανάγκες του Δήμου Αβδήρων, του Κέντρου Υποστήριξης & Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής & Τρίτης Ηλικίας και των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (εισηγήτρια: Μισκάκη Αμφιθέα)
 3. Έγκριση προτάσεων 4ης ανάληψης υποχρέωσης δαπανών προϋπολογισμού οικονομικούέτους2017, διάθεσηπιστώσεων (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών)
 4. Ανάθεση σε δικαστικό επιμελητή κοινοποιήσεων (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός του Δήμου)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Τσιτιρίδης

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΕΑ) ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 1/2/2017.

 

 

logo

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Γενισέα, 31.01.2017

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΕΑ) ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 1/2/2017»

Ο Δήμος Αβδήρων ενημερώνει τους δικαιούχους – κατοίκους του Δήμου Αβδήρων - ότι από τη Τετάρτη 1/2/2017 αρχίζει η κατάθεση αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:

 1. Έντυπο ΕΝΦΙΑ 2015 του αιτούντα.
 2. Εκκαθαριστικό Φορολογικού έτους 2015 του αιτούντα.
 3. Έντυπο Ε1 2015 του αιτούντα.
 4. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (όλων των μελών του νοικοκυριού που διαθέτουν).
 5. Λογαριασμός ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΑ) του αιτούντα.
 6. Αριθμό Λογαριασμού Τραπέζης (IBAN) του αιτούντα.

  ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:

 

1.ΚΕΠ ΓΕΝΙΣΕΑΣ τηλ:2541352590.

2.ΚΕΠ ΣΕΛΕΡΟΥ τηλ:2541355590.

3.ΚΕΠ ΑΒΔΗΡΩΝ τηλ:2541352490.

4.Βοήθεια στο σπίτι ΓΕΝΙΣΕΑΣ: τηλ: 2541352564.

Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Αβδήρων (ΣΕΛΕΡΟ) τηλ: 2541355542.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται κατά τις εργάσιμές ημέρες και ώρες: 09:00 έως 14:00.

Είναι δυνατή η απευθείας ηλεκτρονική υποβολή αίτησης μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου του προγράμματος www.keaprogram.gr

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.keaprogram.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η «Ειρήνη» του Αριστοφάνη στην Ποντιακή Διάλεκτο στη Γενισέα.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η «Ειρήνη» του Αριστοφάνη

στην Ποντιακή Διάλεκτο στη Γενισέα

Ο Σύλλογος Ποντίων Ν. Ξάνθης παρουσιάζει σε συνεργασία με τον Δήμο Αβδήρων τη θεατρική παράσταση

Η «Ειρήνη» του Αριστοφάνη στην Ποντιακή Διάλεκτο

στη Γενισέα, στα πλαίσια των εκδηλώσεων εορτασμού του Ιερού Ναού Υπαπαντής Του Κυρίου της Γενισέας, έδρας του Δήμου Αβδήρων .

Η θεατρική παράσταση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 18:30 στο Πνευματικό Κέντρο της Γενισέας (Κτίριο Χιάλη) του Δήμου Αβδήρων και υπόσχεται γέλιο μέχρι δακρύων σε όσους την παρακολουθήσουν.

Η παράσταση βασίζεται στο κείμενο που έγραψε στα ποντιακά ο δάσκαλος της ποντιακής διαλέκτου Νίκος Θεοδοσιάδης, ακολουθώντας τη βασική ιδέα του έργου του Αριστοφάνη, ενώ παίζουν οι μαθητές και οι μαθήτριες του τμήματος διδασκαλίας της ποντιακής διαλέκτου του Συλλόγου Ποντίων Ν. Ξάνθης.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 30-01-2017

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

                   Γενισέα,   26-01-2017

                

                    Αριθ. Πρωτ: 1319

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 30-01-2017

   Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Γενισέας (Δημαρχείο Δήμου Αβδήρων) την 30η Ιανουαρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση προτάσεων 3ης ανάληψης υποχρέωσης δαπανών προϋπολογισμού οικονομικούέτους2017, διάθεσηπιστώσεων (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών)
 2. Έγκριση πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου   του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 3. Έγκριση της αριθ. 54/2016 μελέτης για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση των Οχημάτων του Δήμου Αβδήρων» για το έτος 2017,για τιςανάγκεςτουΔήμουΑβδήρωνκαι καθορισμός των όρων δημοπράτησης (εισηγητής: Κούτρας Σπυρίδων)
 4. Έλεγχος υποβληθέντων δικαιολογητικών - κατάρτιση κατάστασης άπορων δημοτών και κατοίκων του Δήμου μας προκειμένου να τύχουν οικονομικής ενίσχυσης λόγω ένδειας (εισηγητής: Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Τσιτιρίδης

Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Αβδήρων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Γενισέα   Ξάνθης

Πληροφορίες: Ε. Λαβτζή

Ταχ. Κωδ.: 67064

Τηλ.: 2541352514

ΦΑΞ: 2541352539

                       Γενισέα 25-01-2017

                         Αριθ. Πρωτ: 1230

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π ρ ο ς

Τα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Αβδήρων

     Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων (έδρα Γενισέα) την 30 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 1566/85) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Κατανομή επιχορήγησης (α΄ κατανομή) ποσού 60.560,00€ (60.469,16€ μετά την παρακράτηση) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών στα ΝΠΔΔ του Δήμου: α) «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων», β) «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων» γ) καθώς στα Μειονοτικά Σχολεία

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Τσιτιρίδης Γεώργιος

Σελίδα 9 από 65

 • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
 • Ιαματικά Λουτρά
 • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
 • syzefxis
 • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2013