ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ - Νέα Ανακοινώσεις

electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΝέα Ανακοινώσεις

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27-8-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Γενισέα 23-08-2012

Αριθ. Πρωτ: 28049

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις  27-8-2012

   Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αβδήρων (έδρα Γενισέα) την 27 Αυγούστου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30...

Περισσότερα...

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 7-08-2012

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

 

 

Γενισέα 3-8-2012

                               Αριθ. Πρωτ: 26693

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις   7-08-2012

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αβδήρων (έδρα Γενισέα) την  7 Αυγούστου 2012 ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:30... Περισσότερα...

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 31-7-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ
Γενισέα 25-07-2012
Αριθ. Πρωτ: 25805

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 31-7-2012

   Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων (έδρα Γενισέα) την 31 του μηνός Ιουλίου έτους 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ...

Περισσότερα...

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 17-07-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ
Γενισέα 13-7-2012
Αριθ. Πρωτ:24785  

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 17-07-2012

   Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αβδήρων (έδρα Γενισέα) την 17η Ιουλίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30...

Περισσότερα...

ΑΠΟΦΑΣΗ Δημάρχου περί Ωραρίου Υπηρεσιών Δ. Αβδήρων

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ.  941  /2012

Ο Δήμαρχος ΑΒΔΗΡΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 

  1. Την  παρ.1δ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α') όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α').
  2. Το άρθρο 41 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α΄ 138), σύμφωνα με το οποίο, το πρώτο 15νθήμερο του μηνός Ιουνίου, όλοι οι υπάλληλοι δηλώνουν στο γραφείο προσωπικού το ωράριο που επιθυμούν να ακολουθήσουν και ισχύει έως τις 30-06 του επομένου έτους.
  3. Την με αριθμό ΔΙΑΔΠ/Φ1/14757/25-07-2011(ΦΕΚ 1659/26-07-2011 Τεύχος Β')απόφαση Διοικ. Μετ. και Η.Δ. με την οποία τροποποιούνται διατάξεις της ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/ΟΙΚ/1692/27-06-2006(ΦΕΚ Β' 769) απόφασης «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.»
  4. Την επισυναπτόμενη κατάσταση - δήλωση επιλογής ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων του Δήμου.

 

Περισσότερα...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 09-07-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ
Γενισέα 05-07-2012
Αριθ. Πρωτ: 23932 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 09-07-2012

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αβδήρων (έδρα Γενισέα) την 9 Ιουλίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30...

Περισσότερα...

31α ΔΗΜΟΚΡίΤΕΙΑ 2012 - 31st DEMOCRiTiA 2012

- Αποχαιρετούμε τα 31α Δημοκρίτεια (2012) με μια μοναδική βραδιά υπό το φως της πανσέληνου έχοντας την ευκαιρία να απολαύσουμε την Παρασκευή 31 Αυγούστου στον Αρχαιολογικό χώρο Αβδήρων και Ώρα, 19:30 μμ, Ιστορικός περίπατος και Αστροβραδιά (παρατήρηση αστεριών και του βραδινού ουρανού).

 

 

dimokr_pros-31-2012_.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναλυτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων σε αρχείο pdf demokr_2012_progr

 ή στo Facebook 

 

Περισσότερα...

Σελίδα 59 από 72

  • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
  • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
  • Ιαματικά Λουτρά
  • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
  • syzefxis
  • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2018