electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΝέα Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Δίμηνης Διάρκειας.

                                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     ΓΕΝΙΣΕΑ      20-02-2019

Ν Ο Μ Ο Σ   Ξ Α Ν Θ Η Σ                                                        ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 2417

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ                                      

Ταχ. Δ/νση : ΓΕΝΙΣΕΑ Ξάνθης                  

Τ.Κ. 67 064                                                

Πληροφορίες: Γραφείο Δημάρχου

Τηλέφωνο:     2541352555                                          

FAX:     2541352554

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.    

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Δίμηνης Διάρκειας.

Η αρμόδια Αντιδήμαρχος Αβδήρων Ζουρνατζίδου Χρηστακίδου Κωνσταντινιά σύμφωνα με την απόφαση του Δημάρχου 945/7972/19-07-2018 περί ορισμού και ανάθεσης αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 2738/1999

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 εδάφιο ιε του Ν.3812/2009

5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν.4071/2012

6. Την Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 49 με Α.Π. 31635/19-8-2014

7. Τις σχετικές διατάξεις των ν.4257/2014 και 4258/2014

8. Την με αριθμ. 25/28-01-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα “Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού διάρκειας δύο (2) μηνών για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών”

9.Το με αρ. Πρωτ. 1258/18-02-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Δ/νση Διοίκησης, Τμήμα Διοικητικό-Οικονομικό Ξάνθης με Θέμα “Έλεγχος νομιμότητας αποφάσεων συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α α’ βαθμού & Ν.Π.Δ.Δ αυτών που αφορούν στη σύναψη συμβάσεων”.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Καθαριότηταςέτους 2019 στο Δήμο μας, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών, ως εξής:

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Αιτήσεις υποβάλλονται από 25-02-2019 Έως και τις 01-03 -2019, στο γραφείο

προσωπικού του Δήμου Αβδήρων

Α/Α

Ειδικότητα

Τυπικά Προσόντα

Απαιτούμενα Άτομα

Χρονική Διάρκεια Εργασίας

1

Εργάτες

1. Χωρίς τυπικά προσόντα
2. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.  

Εννέα (9)

Δύο (2) μήνες

   2

Οδηγοί   Φορτηγών

Με τυπικά προσόντα τα οποία προβλέπονται από το Π.Δ. 50/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

   Ένας (1)

Δύο (2) μήνες

1.ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ 1. ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ 2. ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ(ΚΟΙΝΑ)

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3.Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

4.Φ/ο βιβλ. Τραπεζικού λογ/σμού

5. Βεβαίωση για αριθμό ΑΦΜ και ΑΜΚΑ

6. Βεβαίωση ενσήμων ΙΚΑ (ΑΜΑ)

 

 

                                                                                

  

2. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ 2. ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή

Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή

Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή

Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή

Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή:

- Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή

- Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή

-Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή

- Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή

- Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.                            

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας.

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής.

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας.

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ' κατηγορίας.

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ' κατηγορίας.

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ ή Γ’ + Ε’ κατηγορίας από 10 Σεπτεμβρίου 2014 απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

(σύμφωνα με την απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)

Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται :

είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου.

είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωμάτωση μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής του ζητούμενου από την ανακοίνωση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή, και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας υπηρεσία της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία να αναφέρονται:

 • Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση
 • Ο αριθμός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει καθώς και η νέα ισχύς της (έναρξη, λήξη)
 • Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από την ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς του (έναρξη - λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω ενσωμάτωσης κατηγορίας ή υποκατηγορίας ΠΕΙ.

 

Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήποτε την απαιτούμενη από την ανακοίνωση άδεια οδήγησης.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας δεν έχει προχωρήσει στη συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις του ανωτέρω πιστοποιητικού (ΠΕΙ), ο υποψήφιος προκειμένου να γίνει δεκτός για τη θέση του ΟΔΗΓΟΥ της συγκεκριμένης ανακοίνωσης, πρέπει να προσκομίσει απαραιτήτως σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας αυτής, στο οποίο να αναφέρεται η αδυναμία έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού εξ’ αφορμής της μη συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής.

Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει την βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί:

§η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και

§η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του   υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την προκήρυξη.

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».

ΣΥΝ/ΝΑ: Επισυνάπτεται έντυπο αίτησης

Η Αρμόδια Αντιδήμαρχος

Ζουρνατζίδου Χρηστακίδου Κωνσταντινιά

                                                                                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

 

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ)

 

 

 

ΘΕΣΕΙΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ για την αντιμετώπιση κατεπείγουσων εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών έτους 2019

 

ΠΡΟΚΗΡYΞΗ ΘΕΣΕΩΝ Ι.Δ.Ο.Χ.

ΑΝΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

..………/……..…

 
 

(Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ)

 

ΕΠΩΝΥΜΟ:

 

ΟΝΟΜΑ:

 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:

 

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ:

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

     

(αριθμητικώς)

ΦΥΛΟ Άνδρας

 

Γυναίκα:

 

ΑΡ. ΔΕΛΤ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ:

                 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

                 

ΟΔΟΣ :

ΑΡ.

ΠΟΛΗ, ΔΗΜΟΣ Ή ΚΟΙΝ.    

Τ.Κ.

                 
                                   

                                                                                                                                                                                                            

ΤΗΛΕΦΩΝΑ:

     

e-mail:

 

(με κωδικό)

                       

Συν/να:

1. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας

 

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 

3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

οικογενειακής κατάστασης

 

4.Φ/ο βιβλ. Τραπεζικού λογ/σμού

 

5.Βεβαίωση για αριθμό ΑΦΜ και ΑΜΚΑ

 

6. Βεβαίωση ενσήμων ΙΚΑ (ΑΜΑ)

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι κατέχω όλα τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση της προκήρυξης, και ότι δε διώκομαι ποινικά .

     
   
 
     
           

 

             Υπογραφή υποψηφίου                                                          Ημερομηνία . . . . . . . . . .

Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ»

   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας

Γενισέα, 15-2-2019

Αρ. Πρωτ. 2222

Ταχ. Δ/νση: Γενισέα Ξάνθης

Ταχ. Κωδ.: 67064

Πληροφορίες: Π. Κεμανετζής

Τηλ.: 2541352512

ΦΑΞ: 2541352539

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προς:

Ενδιαφερόμενους υποψήφιους προμηθευτές

Θέμα: «Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ»»

Σας αναφέρουμε ότι στη διακήρυξη 1607/5-2-19 της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ»» υπάρχει η υποδιαίρεση στις κάτωθι ομάδες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 59 του Ν.4412/2016:

ΟΜΑΔΑ Α

ΠΑΚΕΤΟ Α1 : «ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ», εκτιμώμενης αξίας 13.200 πλέον ΦΠΑ 24%

ΠΑΚΕΤΟ Α2 : «ΥΛΙΚΟ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ (Βάση οδοστρωμάτων από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου της Π.Τ.Π. Ο155)», εκτιμώμενης αξίας 6.000 πλέον ΦΠΑ 24%

ΠΑΚΕΤΟ Α3 : «ΘΕΡΜΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ Π.Τ.Π. Α- 265», εκτιμώμενης αξίας 20.250 πλέον ΦΠΑ 24%

ΟΜΑΔΑ Β

ΠΑΚΕΤΟ Β1 : «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑ», εκτιμώμενης αξίας 19.440 πλέον ΦΠΑ 24%

Προσφορές μπορούν να γίνουν αποδεκτές μόνο ανά ομάδα και όχι ανά πακέτο (Ομάδα Α και για τα 3 πακέτα, Α1 , Α2 και Α3, ή Ομάδα Β- πακέτο Β1 ή και για τις δύο ομάδες Α και Β)

Ο Προϊστάμενος Του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας

Παναγιώτης Κεμανετζής

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 04-02-2019.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

                        

                                                        

       Γενισέα, 31-01-2019

     Αριθ. Πρωτ: 1358

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κώδικας:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax :

Γενισέα Ξάνθης

67064

Ε. Λαβτζή, Π. Κεμανετζής

2541352514, 2541352512

2541352539

 
     
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 4-02-2019

     Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Γενισέας (Δημαρχείο Δήμου Αβδήρων) στις 4 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού και των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 2. Έγκριση του Πρακτικού Ι του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου «Διαγραμμίσεις Δημοτικών Οδών» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 3. Έγκριση του Πρακτικού Ι ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 4. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΓΚΙΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» (εισηγητής: Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Τσιτιρίδης

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28-01-2019.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

 

                        

                                                      

         Γενισέα, 24-01-2019

         Αριθ. Πρωτ: 986

     

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κώδικας:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax:

Γενισέα Ξάνθης

67064

Ε. Λαβτζή, Π. Κεμανετζής

2541352514, 2541352512

2541352539

Προς

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αβδήρων

     

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

       Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων (έδρα Γενισέα) στις 28 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών κτηρίων στον οικισμό Διομήδειας και Πεζούλας» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 1. Έγκριση 2ης τροποποίησης – αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2019 (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)
 1. Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο από 1-10-2018 έως και 31-12-2018 (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)
 1. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη εκδηλώσεων για τον εορτασμό της «Υπαπαντής Του Κυρίου» στη Γενισέα & «Αγίου Χαραλάμπους» στο Σέλινο του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος)
 1. Τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου Αβδήρων ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2305/Β΄/6-8-2012 και η τροποποίηση του δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄/1826/22-5-2018, με την προσθήκη δώδεκα (12) κενών οργανικών θέσεων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν. 4583/18 (ΦΕΚ.Αʼ /212/2018) Ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό(εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά)
 1. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου εποχικού προσωπικού διάρκειας δύο (2) μηνών για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά)
 1. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού και στα ΝΠΙ∆ αυτών με προέλευση των πιστώσεων από ιδίους πόρους: (άρθρο 21 παρ.1 του ν.2190/1994 όπως ισχύει) (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά)
 1. Έγκριση παραχώρησης τμήματος αιγιαλού με δημοπρασία για την ανάπτυξη ομπρελών και ξαπλώστρων (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)
 1. Έγκριση παραχώρησης τμήματος δημοτικής έκτασης με δημοπρασία για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων της ΚΥΑ ΔΔΠ0007378.0454ΒΕΞ2017.11.05.2017 (ΦΕΚ1636.12.05.2017 τεύχος Β') και την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, στην θέση ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ Α4 του οικισμού ΕΡΩΔΙΟΥ, ΤΚ Μυρωδάτου του Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)
 1. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην παραλία Μυρωδάτου (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)
 1. Έγκριση εκποίησης οικοπέδων σε άστεγους δημότες στον Οικισμό Πόρτο Λάγος του Δήμου μας σύμφωνα με το άρθρο 187 παρ.1 του N. 3463/2006, όπως ισχύει μετά τον ν. 3852/2010 (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)
 1. Εξέταση αιτήματος διαγραφής θέσης στην λαϊκή αγορά Γενισέας και επικαιροποίηση πίνακα θέσεων (εισηγητής: Εμίν Νουρντάν, Αντιδήμαρχος)
 1. Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Μάνδρας για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων(εισηγητής: Εμίν Νουρντάν, Αντιδήμαρχος)
 1. Έγκριση δαπανών για επεκτάσεις ΦΟΠ σε οικισμούς του Δήμου (εισηγητής: Εμίν Νουρντάν, Αντιδήμαρχος)
 1. Έγκριση της αριθ. 1/2019 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων» που αφορά την έγκριση του απολογισμού του, οικονομικού έτους 2018» (εισηγήτρια: Ρούφου Παρασκευή, Δημοτική Σύμβουλος & Πρόεδρος ΝΠΔΔ)
 1. Κατανομή συμπληρωματικής επιχορήγησης έτους 2018 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών στα ΝΠΔΔ του Δήμου α) «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων» β) «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων» και γ) Μειονοτικά Σχολεία (εισηγητής: Δήμαρχος)
 1. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την έκδοση Πληροφοριακού Εντύπου - Χάρτης Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος)
 1. Τροποποίηση της αριθ. 278/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αβδήρων (ΔΕΥΑΑ) και ορισμός Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (εισηγητής: Δήμαρχος)
 1. Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2019 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (εισηγήτρια Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)
 1. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, ως μέλος στην Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων (εισηγητής: Δήμαρχος)
 1. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής γενικών υπηρεσιών (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μαυρίδης Νικόλαος

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 28-01-2019.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

                        

                                                        

       Γενισέα, 24-01-2019

     Αριθ. Πρωτ: 985

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κώδικας:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax :

Γενισέα Ξάνθης

67064

Ε. Λαβτζή, Π. Κεμανετζής

2541352514, 2541352512

2541352539

 
     
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 28-01-2019

 

     Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Γενισέας (Δημαρχείο Δήμου Αβδήρων) στις 28 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού και των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 2. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού και τευχών δημοπράτησης της αριθ. 1/2019 μελέτης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κέντρου Υποστήριξης & Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής & τρίτης Ηλικίας και Παροχή γάλακτος για το Δικαιούχο Προσωπικό του Δήμου Αβδήρων και των σχολικών επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2019, ενδεικτικού προϋπολογισμού ΕΥΡΩ με ΦΠΑ, καθώς και καθορισμός των όρων διενέργειας του διαγωνισμού» (εισηγήτρια: Μισκάκη Αμφιθέα)
 3. Έγκριση Νο3 πρακτικού για την Εξέταση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων για τον Ανοιχτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια φορτωτή και γεωργικού ελκυστήρα του Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Τζιάτζης Αριστείδης)
 4. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου: «Διαγραμμίσεις Δημοτικών Οδών»(εισηγητής: Δήμαρχος)
 5. Έγκριση του πρακτικού 2 ελέγχου πρόσθετων δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου   και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων σε δημοτικά κτίρια στον Πολύσιτο»(εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Πρόεδρος Επιτροπής διαγωνισμού)
 6. Καθορισμός μισθωτικού ανταλλάγματος της παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας (εισηγητής: Δήμαρχος)
 7. Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο (01-10-2018 έως και 31-12-2018 (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)
 8. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για επεκτάσεις ΦΟΠ σε οικισμούς του Δήμου (εισηγητής: Δήμαρχος)
 9. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (εισηγητής: Δήμαρχος)
 10. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλου του Δήμου Αβδήρων, έγκριση δαπάνης (εισηγητής: Δήμαρχος)
 11. Παροχή πάγιας προκαταβολής (εισηγητής: Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Τσιτιρίδης

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 28-01-2019.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

-------------------------------------------

Γενισέα 24-01-2019

             Αριθ. Πρωτ: 984

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κώδικας:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax :

Γενισέα Ξάνθης

67064

Ε. Λαβτζή, Π. Κεμανετζής

2541352514, 2541352512

2541352539

ΠΡΟΣ

Τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

     

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

       Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αβδήρων (έδρα Γενισέα) στις 28 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Καφενείο) της Αβεροπούλου Μαρίας του Φραντζή, στον οικισμό Αβδήρων του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Εμίν Νουρντάν, Αντιδήμαρχος)
 1. Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Οβελιστήριο - Καφενείο) του Ράνου Γεώργιου του Χριστοφύλλη, στον οικισμό Πηγαδίων του Δήμου Αβδήρων(εισηγητής: Εμίν Νουρντάν, Αντιδήμαρχος)

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τσιτιρίδης Γεώργιος

Ανακοίνωση Γνωστοποίησης για την πλήρωση μίας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

          

Γενισέα, 23-01-2019

                            Αρ. Πρωτ. 933

   

Ταχ. Δ/νση: Γενισέα Ξάνθης

Ταχ. Κωδ.: 67064

Πληροφορίες: Γ. Γκοβέσης

Τηλ.: 2541352517

ΦΑΞ: 2541352519

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη

Ο Δήμαρχος Αβδήρων έχοντας υπόψη

-        Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 58 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

-        Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07 όπως ισχύει μετά τον Ν. Ν.4555/18.

-        Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου ΑΒΔΗΡΩΝ (ΦΕΚ 2305/Β/06-08-2012), όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 1826/22-5-2018.

-        Την ανάγκη πλήρωσης (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη, για την επικουρία του Δημάρχου και την παροχή επιστημονικής βοήθειας, διά της παροχής συμβουλών και διατύπωσης εξειδικευμένης γνώμης, γραπτά ή προφορικά σε συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, σε θέματα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αβδήρων και ειδικότερα σε ζητήματα θωράκισης του Δήμου αναφορικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών (προσεισμικοί έλεγχοι - σεισμική τρωτότητα δημοτικών κτιρίων και σχολικών μονάδων), πλημμυρών, πυρκαγιών και ακραίων καιρικών φαινομένων.

καλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη.

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.

Β) Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.

Γ) Τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Δ) Να έχουν εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα δραστηριοτήτων, που άπτονται θεμάτων Πολιτικής Προστασίας των ΟΤΑ και ειδικότερα ζητημάτων θωράκισής τους αναφορικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών (προσεισμικοί έλεγχοι - σεισμική τρωτότητα δημοτικών κτιρίων και σχολικών μονάδων), πλημμυρών, πυρκαγιών και ακραίων καιρικών φαινομένων. Η εμπειρία αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα ανωτέρω αντικείμενα δραστηριοτήτων - αρμοδιοτήτων του Δήμου Αβδήρων. Η ανωτέρω ειδίκευση μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των αιτούντων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας. Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Ε) Πτυχίο πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/C1).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο Αβδήρων (Γραφείο Προσωπικού – Κτίριο Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών), μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη της τελευταίας δημοσιοποίησης της παρούσας, είτε αυτή είναι η δημοσίευση σε μία τουλάχιστον εφημερίδα ή στην ιστοσελίδα του Δήμου ή στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (αρμ. Γκοβέσης Γεώργιος, τηλ. 2541352517 ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος Αβδήρων

Γεώργιος Τσιτιρίδης

Περισσότερα Άρθρα...

Σελίδα 6 από 84

 • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
 • Ιαματικά Λουτρά
 • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
 • syzefxis
 • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων
 • KEASELEROU

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2018