electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΝέα Ανακοινώσεις

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 10-01-2017

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

                   Γενισέα, 10-1-2017

                     Αριθ. Πρωτ: 346

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 10-1-2017

Σας προσκαλώ σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Γενισεάς (Δημαρχείο Δήμου Αβδήρων) την 10η Ιανουαρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ.,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) προκειμένου να συζητηθεί το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθεί η σχετική απόφαση επειδή τo θέμα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρεται παρακάτω κρίνεται εξαιρετικά επείγον, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

 1. Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πίστωσης της δαπάνης «Προμήθεια άλατος» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Τσιτιρίδης

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 10-01-2017

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

-------------------------------------------

Γενισέα 3-01-2017

             Αριθ. Πρωτ:80

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κώδικας:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax :

Γενισέα Ξάνθης

67064

Ε. Λαβτζή, Π. Κεμανετζής

2541352514, 2541352512

2541352539

ΠΡΟΣ

Τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

     

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

       Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αβδήρων (έδρα Γενισέα) την 10 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Αίτημα της εταιρείας «ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΠΕ» για εκ νέου αναστολή εκτέλεσης της υπ’ αριθ. 12/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (εισηγητής: Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τσιτιρίδης Γεώργιος

 

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 28-12-2016

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

                        

                                                      

Γενισέα 23-12-2016

         Αριθ. Πρωτ: 20740

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κώδικας:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax :

Γενισέα Ξάνθης

67064

Ε. Λαβτζή, Π. Κεμανετζής

2541352514, 2541352512

2541352539

 
     

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 28-12-2016

   Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αβδήρων (έδρα Γενισέα) την 28 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. «Έγκριση της μελέτης του μικρού έργου (βάσει του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/87): «Χρωματισμοί εκπαιδευτικών μονάδων οικισμού Γενισέας» και ανάθεσης του μικρού έργου (βάσει του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/87) «Χρωματισμοί εκπαιδευτικών μονάδων οικισμού Γενισέας» (εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Τσιτιρίδης

Ανακοινωση σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΔΕ Ηλεκτρολόγων.

                                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Γενισέα,      22-12-2016

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                        Αριθ. Πρωτ.: 20682

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ                                

Ταχ. Δ/νση: Γενισέα Ν. Ξάνθης    

Τ.Κ. : 670 64                            

Πληροφορίες:Γ.Γκοβέσης – Α.Κοτσάνη

Τηλέφωνο: 2541352517-16                                                

 

                             ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2016

                   για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

                               σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα

                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

                                                       Ανακοινώνει

   Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αβδήρων, που εδρεύει στη ΓΕΝΙΣΕΑ ΞΑΝΘΗΣ, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), της αναλυτικής προκήρυξης:

Ανακοίνωση ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΣΕΑ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

8 ΜΗΝΕΣ

1

Οι υποψήφιοι της παραπάνω ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως  65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως , είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή , είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΓΕΝΙΣΕΑ-Ν.ΞΑΝΘΗΣ , ΤΚ 67064 , απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Μητρώου Προσωπικού του Δήμου Αβδήρων υπόψιν κου Γκοβέση Γεωργίου ή κας Κοτσάνη ( τηλ. Επικοινωνίας: 2541352517-16), σε προθεσμία 10 ημερών από την τελευταία δημοσίευση έως την 02-01-2017 .

Η παρούσα και η αναλυτική ανακοίνωση θα αναρτηθούν στο διαύγεια και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Αβδήρων και η παρούσα θα δημοσιευθεί στον τοπικό ημερήσιο τύπο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ 2017

eyxes 2017

Αναγνώριση του Φυσικού Πόρου ''Νερό πηγής Ποταμιάς'' ως Ιαματικού

Αναγνώριση του Φυσικού Πόρου ''Νερό πηγής Ποταμιάς'' ως Ιαματικού

Αναγνωρίστηκε ως Ιαματικός, ο Φυσικός πόρος ''Νερό πηγής Ποταμιάς'' του Δήμου Αβδήρων, με το υπ΄ αριθμ. ΦΕΚ 3899/τεύχος Β'/05.12.2016.

Τρόπος χρήσης: Λουτροθεραπεία

Ιαματικές Ιδιότητες: Ενδείξεις: Παθήσεις μυοσκελετικού συστήματος και μετατραυμετικές κακώσεις.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΦΕΚ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ.

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 19-12-2016

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

                        

                                                      

Γενισέα 15-12-2016

         Αριθ. Πρωτ: 20223

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κώδικας:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax :

Γενισέα Ξάνθης

67064

Ε. Λαβτζή, Π. Κεμανετζής

2541352514, 2541352512

2541352539

 
     

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19-12-2016

   Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αβδήρων (έδρα Γενισέα) την 19 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής για έξοδα δηλώσεων ακινήτων του Δήμου μαςστο κτηματολόγιο (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών)
 1. Έγκριση πίστωσης για συμμετοχή υπαλλήλων στο σεμινάριο «Σύνταξη Τευχών Δημοπρασίας & Νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων Έργων (Ν.4412/2016)» (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών)
 1. Έγκριση προτάσεων 19ης ανάληψης υποχρέωσης δαπανών προϋπολογισμού οικονομικούέτους2016, διάθεσηπιστώσεων (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών)
 1. Απόδοση λογαριασμού υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών)

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Τσιτιρίδης

Σελίδα 5 από 59

Εκδηλώσεις

 • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
 • Ιαματικά Λουτρά
 • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
 • syzefxis
 • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2013