electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΝέα Ανακοινώσεις

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 23-07-2018.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

 

                        

                                                      

         Γενισέα19-07-2018

         Αριθ. Πρωτ: 8025

     

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κώδικας:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax :

Γενισέα Ξάνθης

67064

Ε. Λαβτζή, Π. Κεμανετζής

2541352514, 2541352512

2541352539

Προς

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων

     

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

     Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων (έδρα Γενισέα) την 23 Ιουλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου  :  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 2. Έγκριση υλοποίησης των υπ’ αριθμ. 14, 15, 16 και 17 κορυφών του εγκεκριμένου ορίου Οικισμού Βαφέϊκων Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 3. Επικαιροποίηση  της με αριθμό 134/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με Θέμα :  «Τροποποίηση  Ρυμοτομικού   Σχεδίου   με  την   κατάργηση   παρόδου  στο  Ο.Τ.  27  και ταυτόχρονα   τον  χαρακτηρισμό   χώρου  ως  Κ.Χ.  Πλατείας  στο  Ο.Τ.  6  του  οικισμού  Αβδήρων Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 4. Παράταση προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΣΕΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΕΛΩΝΗ» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 5. Παραίτηση από τη λήψη οικοπέδου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 287/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)
 6. Συνέχιση της μίσθωσης από το Δήμο Αβδήρων ακινήτου στα Φίλια στο οποίο στεγάζεται το 1/θ Νηπιαγωγείο Φιλίων (εισηγήτρια: Ιωακειμίδου Αθηνά, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)
 7. Λύση και εκκαθάριση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "Δημοτική Επιχείρηση Ακίνητης Περιουσίας και Εκμετάλλευσης Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αβδήρων (ΟΤΑ) Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρίας (Δ.Ε.Α.ΠΕ.ΧΩ. ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ Μ.Α.Ε.) Εξουσιοδότηση Δημάρχου και δημιουργία ΚΑ εξόδων (εισηγήτρια: Ιωακειμίδου Αθηνά, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)
 8. Έγκριση 7ης τροποποίησης – αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2018 (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)
 9. Μεταφορά ποσού από την Τράπεζα της Ελλάδος σε λογαριασμό του Δήμου στην Τράπεζα Πειραιώς (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος)
 10. Αναπροσαρμογή τελών φωτισμού και καθαριότητας για το έτος 2019 και εφεξής (εισηγητής: Δήμαρχος)
 11. Αίτημα Πρόσληψης Τακτικού Προσωπικού σε Ανταποδοτικές Υπηρεσίες-Πρόσθετο Αίτημα για το έτος 2018 λόγω τροποποίησης του Ο.Ε.Υ του Δήμου και προσθήκης νέων οργανικών θέσεων (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος)
 12. Έγκριση της αριθ. 24/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων» με θέμα: «6η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η. Δήμου Αβδήρων»(εισηγητής: Κασσέρης Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του ΝΠΔΔ)
 13. Έγκριση της αριθ. 26/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων» με θέμα:«Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. του ΝΠΔΔ Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η. Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Κασσέρης Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του ΝΠΔΔ)
 14. Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Μάνδρας για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (εισηγήτρια: Ρούφου Παρασκευή, Αντιδήμαρχος)
 15. Έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή(εισηγήτρια: Ρούφου Παρασκευή, Αντιδήμαρχος)
 16. Εξέταση αιτημάτων διαγραφής θέσεων στην λαϊκή αγορά Γενισέας και επικαιροποίηση πίνακα θέσεων (εισηγήτρια: Ρούφου Παρασκευή, Αντιδήμαρχος)
 17. Εξέταση αιτημάτων διαγραφής θέσεων στην λαϊκή αγορά Αβδήρων και επικαιροποίηση πίνακα θέσεων (εισηγήτρια: Ρούφου Παρασκευή, Αντιδήμαρχος)
 18. Έγκριση δαπανών για επεκτάσεις ΦΟΠ σε οικισμούς του Δήμου(εισηγήτρια: Ρούφου Παρασκευή, Αντιδήμαρχος)
 19. Έγκριση μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου μας στον Δήμο Λύσης της Κύπρου (εισηγητής: Δήμαρχος)
 20. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Αθλητικού Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Βαφεϊκων «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 21. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Ν. Κεσσάνης (εισηγητής: Δήμαρχος)
 22. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Δήμου Αβδήρων με την Ένωση Ποδηλατικών Σωματείων Μακεδονίας – Θράκης για το Πρωτάθλημα αγώνων ποδηλασίας δρόμου (εισηγητής: Δήμαρχος)
 23. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής γενικών υπηρεσιών (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μαυρίδης Νικόλαος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2018.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               ΓΕΝΙΣΕΑ             09-07-2018

Ν Ο Μ Ο Σ Ξ Α Ν Θ Η Σ                                                     ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:   7442

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ                                      

Ταχ. Δ/νση : ΓΕΝΙΣΕΑ Ξάνθης                  

Τ.Κ. 67 064                                                

Πληροφορίες: Γραφείο Δημάρχου

Τηλέφωνο:     2541352555                                                            

FAX:     2541352554                                                          

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.    

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2018

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ΑβδήρωνΔΗΜΟΣ ΓΑΡΟΥΦΑΣ, σύμφωνα με την απόφαση του Δημάρχου   264/28-02-2017 περί ορισμού και ανάθεσης αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων

Ύστερα από την υπ’ αριθ.   169/2018 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει:

την πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα, για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2018, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων:

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ Ιούλιο και Αύγουστο ΕΤΟΥΣ 2018

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΟΜΙΘΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ το μήνα Ιούλιο έτους 2018

20

5

100

1. Χωρίς τυπικά προσόντα

2. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ το μήνα Αύγουστο έτους 2018

20

5

100

1. Χωρίς τυπικά προσόντα

2. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.

ΣΥΝΟΛΟ

40

10

200

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα ειδικά τυπικά προσόντα και τα δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτήν

(ακολουθεί υπόδειγμα ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο προσωπικού του Δήμου Αβδήρων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο γραφείο προσωπικού.

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

ΔΗΜΟΣ ΓΑΡΟΥΦΑΣ

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 4/ 2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

                                                            

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                               ΓΕΝΙΣΕΑ, 09-07-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ                                                           Αριθμ. Πρωτ.: 7438

Ταχ.Δ/νση: Γενισέα – Ν.Ξάνθης

Πληροφορίες: Γ. Γκοβέσης- Α. Κοτσάνη

Τηλ. : 2541352517-16

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 4/ 2018
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αβδήρων, που εδρεύει στη Γενισέα Ξάνθης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β)

             Ανακοίνωση ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός Θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

401

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΕΝΙΣΕΑ

ΔΕ Οδηγών με δίπλωμα Γ’ ή C’ κατηγορίας

(με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

8 μήνες

1

402

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΕΝΙΣΕΑ

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

8 μήνες

4

 

ΣΥΝΟΛΟ

     

5

Οι υποψήφιοι των παραπάνω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ, ΓΕΝΙΣΕΑ ΞΑΝΘΗΣ, Τ.Κ. 67064 απευθύνοντάς την στο γραφείο προσωπικού υπόψιν κ. Γκοβέση Γεωργίου, κας Κοτσάνη Αναστασίας (τηλ. Επικοινωνίας: 2541352517-516) σε προθεσμία 10 ημερών από την τελευταία δημοσίευση και έως την 21-07-2018.

Η παρούσα και η αναλυτική ανακοίνωση θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα “Διαύγεια” και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Αβδήρων: www.avdera.grκαι η παρούσα θα δημοσιευτεί στον τοπικό ημερήσιο τύπο.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 02-07-2018.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

                        

                                                        

       Γενισέα, 28-06-2018

     Αριθ. Πρωτ: 7065

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κώδικας:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax :

Γενισέα Ξάνθης

67064

Ε. Λαβτζή, Π. Κεμανετζής

2541352514, 2541352512

2541352539

 
     
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 2-07-2018

     Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Γενισέας (Δημαρχείο Δήμου Αβδήρων) στις 2 Ιουλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης - δέσμευσης πιστώσεων για το έτος 2018 (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 2. Έγκριση προτάσεων 11ης ανάληψης υποχρέωσης δαπανών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, διάθεση Πιστώσεων (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 3. Απόδοση λογαριασμού υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής(εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 4. Απαλλαγή υπολόγου και Έγκριση απόδοσης λογαριασμού (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 5. Έγκριση της μελέτης του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών κτηρίων στον οικισμό Διομήδειας και Πεζούλας» και καθορισμός των όρων δημοπράτησής του (εισηγητής: Δήμαρχος)
 6. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης πίστωσης και καθορισμός όρων διακήρυξης της υπηρεσίας με τίτλο: “Σίτιση των μαθητών μουσικού σχολείου Ξάνθης, για το σχολικό έτος 2018-2019” (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)
 7. Έγκριση του πρακτικού ΙΙΙ ελέγχου συμπληρωματικών δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Ανέγερση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων στον οικισμό Π. Ζυγού του Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 8. Έγκριση της μελέτης του έργου: “Επέκταση πεζοδρομίων στην Συδινή στα Πηγάδια και στην Γενισέα και καθορισμός των όρων δημοπράτησής και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού (εισηγητής: Δήμαρχος)
 9. Έγκριση πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου:“Εργασίες κατασκευής σκιάστρων στον οικισμό Πετεινού” (Δήμαρχος)
 10. Καθορισμός όρων φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος 51% εξ αδιαιρέτου του µε αριθμ. 552α ακινήτου έκτασης 15.000,00 τ.µ. του αγρ/τος Ποταμιάς Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης για την εγκατάσταση και λειτουργία θερμοκηπιακής μονάδας με χρήση γεωθερμίας (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Τσιτιρίδης

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 26-06-2018.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

 

                        

                                                      

         Γενισέα 22-06-2018

         Αριθ. Πρωτ: 6841

     

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κώδικας:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax :

Γενισέα Ξάνθης

67064

Ε. Λαβτζή, Π. Κεμανετζής

2541352514, 2541352512

2541352539

Προς

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων

     

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

     Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων (έδρα Γενισέα) την 26 Ιουνίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Γνωμοδότηση επί των ενστάσεων που αφορούν στην ανάρτηση του προτεινόμενου ορίου οικισμού Π. Ζυγού (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 2. Γνωμοδότηση επί του νέου προτεινόμενου ορίου του οικισμού Π. Ζυγού μετά την εξέταση των ενστάσεων (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 3. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση φωτισμού σε δημοτικά γήπεδα» προϋπολογισμού 37.900,00€ (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 4. Ένταξη στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Αβδήρων για την περίοδο 2015-2019 του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΟΥΝΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΠΑΝΟΤΟΠΟΣ)» προϋπολογισμού 439.161,49 ευρώ (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 5. Έγκριση μη απαίτησης απαλλοτριώσεων για τις ανάγκες κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΟΥΝΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΠΑΝΟΤΟΠΟΣ)» προϋπολογισμού ευρώ(εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 6. Έγκριση της αριθ. 22/2018 μελέτης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΟΥΝΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΠΑΝΟΤΟΠΟΣ)» από το Δημοτικό Συμβούλιο προϋπολογισμού 439.161,49 Ευρώ και υποβολή αυτής στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014- 2020, σε συνέχεια της με αρ. 177/26.03.2018 πρόσκλησης, της Ομάδας Τοπικής Δράσης ΟΤΔ ANAΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε.) για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση χώρου Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 8. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση Ζημιών από θεομηνία στα Νεκροταφεία του Οικισμού Γενισέας» προϋπολογισμού 63.000,00€ (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 9. Έγκριση 6ης τροποποίησης – αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2018 (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)
 10. Καθορισμός της εκτέλεσης και του τρόπου δημοπράτησης για τη σύναψη σύμβασης του έργου “Συντήρηση Δημοτικών κτηρίων στον οικισμό Διομήδειας και Πεζούλας“ Προϋπολογισμού 40.000,00€ με Φ.Π.Α. (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 11. Ανάληψη καθηκόντων αναθέτοντα φορέα από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αβδήρων για την υποβολή πρότασης από τη ΔΕΥΑΑ στην Πρόσκληση Ι του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του ΥΠ/ΕΣ με θέμα «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση»(εισηγητής: Χατζόπουλος Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος ΔΕΥΑΑ)
 12. Ανάληψη καθηκόντων αναθέτοντα φορέα από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αβδήρων για την υποβολή πρότασης από τη ΔΕΥΑΑ στην Πρόσκληση ΙΙ του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του ΥΠ/ΕΣ με θέμα «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης» (εισηγητής: Χατζόπουλος Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος ΔΕΥΑΑ)
 13. Πληρωμή Εφημερίδων (εισηγητής: Γαρούφας Δήμος, Αντιδήμαρχος)
 14. Εξέταση αιτημάτων διαγραφής θέσεων στην λαϊκή αγορά Αβδήρων και επικαιροποίηση πίνακα θέσεων (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος)
 15. Εξέταση αιτημάτων διαγραφής θέσεων στην λαϊκή αγορά Γενισέας και επικαιροποίηση πίνακα θέσεων(εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος)
 16. Έγκριση της αριθ. 24/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων» με θέμα: «6η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η. Δήμου Αβδήρων(εισηγητής: Κασσέρης Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του ΝΠΔΔ)
 17. Καθορισμός ειδικότητας και ορισμός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων πρόσληψης προσωπικού (1) ενός ατόμου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οχτώ (8) μηνών με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (εισηγητής: Γαρούφας Δήμος, Αντιδήμαρχος)
 18. Έγκριση Απευθείας ανάθεσης μετά από διαπραγμάτευση για τα εναπομείναντα πακέτα της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών του Προσώπων έτους 2018 για τις ΟΜΑΔΕΣ 4 Προμήθεια ειδών καθαριότητας του Κέντρου Υποστήριξης & Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής & τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων και την ΟΜΑΔΑ 5 : Προμήθεια μεγάλων σάκων απορριμμάτων Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 19. Καθορισμός χώρων και τοποθέτηση πληροφοριακών - διαφημιστικών πλαισίων στο Δήμο Αβδήρων (εισηγητής: Γαρούφας Δήμος, Αντιδήμαρχος)
 20. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Φελώνης (εισηγητής: Δήμαρχος)
 21. Εξέταση αιτήματος των διοργανωτών WAVE RUNNING για συμμετοχή του Δήμου Αβδήρων ως συνδιοργανωτής στον 5ο παραθαλάσσιο αγώνα WAVE running (εισηγητής: Δήμαρχος)
 22. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Δήμου Αβδήρων με τον Σύλλογο Σαρακατσάνων Ν. Ξάνθης «Ο ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ» του 18ου Ανταμώματος στην Χαϊντού Ξάνθης (εισηγητής: Δήμαρχος)
 23. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Πετεινού(εισηγητής: Δήμαρχος)
 24. Συμμετοχή του Δήμου Αβδήρων στην Έκθεση "Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ... ΠΙΑΤΟ ΜΑΣ", 6ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Γεύσεων, που θα πραγματοποιηθεί στο Περίπτερο 7 της 83ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και έγκριση διάθεσης σχετικής πίστωσης (εισηγητής: Δήμαρχος)
 25. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη δαπανών των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΑ 2018» - Φεστιβάλ Δήμου Αβδήρων - Συνδιοργάνωση με την Π.Ε. Ξάνθης(εισηγητής: Δήμαρχος)
 26. Τροποποίηση της με αριθμ. 292/2014 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων «Έγκριση παραχώρησης προς χρήση αιθουσών του πρώην Δημοτικού Σχολείου Μυρωδάτου από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μυρωδάτου» «ΟΙ ΑΠΙΘΑΝΟΙ» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 27. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού(εισηγητής: Γαρούφας Δήμος, Αντιδήμαρχος)
 28. Τροποποίηση της αριθ. 87/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων με θέμα: «Ένταξη του Δήμου Αβδήρων στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας. Έγκριση Καταστατικού, ορισμός εκπροσώπων και Συντονιστικής Επιτροπής» (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)
 29. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας: “Σίτιση των Μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης για το σχολικό έτος 2018- 2019” (εισηγητής Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)
 30. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής γενικών υπηρεσιών (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)
 31. Μεταβίβαση άδειας επαγγελματία πωλητή πλανόδιου εμπορίου «ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ» λόγω αναπηρίας (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μαυρίδης Νικόλαος

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 26-6-2018.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

 

Γενισέα 22-06-2018

             Αριθ. Πρωτ: 6840

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κώδικας:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:

Fax :

Γενισέα Ξάνθης

67064

Ε. Λαβτζή, Π. Κεμανετζής

2541352514, 2541352512

2541352539

ΠΡΟΣ

Τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

     

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

       Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αβδήρων (έδρα Γενισέα) την 26 Ιουνίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Γνωμοδότηση επί των ενστάσεων που αφορούν στην ανάρτηση του προτεινόμενου ορίου οικισμού Π. Ζυγού (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 1. Γνωμοδότηση επί του νέου προτεινόμενου ορίου του οικισμού Π. Ζυγού μετά την εξέταση των ενστάσεων (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 1. Καθορισμός χώρων και τοποθέτηση πληροφοριακών - διαφημιστικών πλαισίων στο Δήμο Αβδήρων(εισηγητής: Γαρούφας Δήμος, Αντιδήμαρχος)

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τσιτιρίδης Γεώργιος

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ Δίμηνης Διάρκειας για την πυροπροστασία.

                                                                              ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ          

                                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    ΓΕΝΙΣΕΑ     08-06-2018

Ν Ο Μ Ο Σ   Ξ Α Ν Θ Η Σ                                                         ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. :   6354

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ                                      

Ταχ. Δ/νση : ΓΕΝΙΣΕΑ Ξάνθης                  

Τ.Κ. 67 064                                                

Πληροφορίες: Γραφείο Δημάρχου

Τηλέφωνο:     2541352555                                        

FAX:     2541352554

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.    

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Δίμηνης Διάρκειας για την πυροπροστασία.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αβδήρων ΔΗΜΟΣ ΓΑΡΟΥΦΑΣ, σύμφωνα με την απόφαση του Δημάρχου   264/28-02-2017 περί ορισμού και ανάθεσης αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 2738/1999

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 εδάφιο ιε του Ν.3812/2009

5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν.4071/2012

6. Την Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 49 με Α.Π. 31635/19-8-2014

7. Τις σχετικές διατάξεις των ν.4257/2014 και 4258/2014

8. Την με αριθ. πρωτ. 10427/05-04-2018 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για κατανομή ποσού 16.910.000 ευρώαπό Κεντρικούς και Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 σε Δήμους της Χώρας για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (εκ των οποίων το ποσό των 25.400 ευρώ στο Δήμο Αβδήρων).

9. Την με αριθμ. 130/30-04-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα “Έγκριση πρόσληψης έκτακτου εποχικού προσωπικού διάρκειας δύο (2) μηνών για την πυροπροστασία”

10. Την με αρ. Πρωτ. 4448/09-05-2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με Θέμα “Έλεγχος νομιμότητας της υπ’αριθ. 130/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων Ν. Ξάνθης”.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού δεκατριών (13) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες έτους 2018 του Τμήματος Καθαριότητας και Προστασίας του Περιβάλλοντος-Γραφείο Πολιτικής Προστασίαςστο Δήμο μας, για την πυροπροστασία, ως εξής:

Α/Α

Ειδικότητα

Τυπικά Προσόντα

Απαιτούμενα Άτομα

Χρονική Διάρκεια Εργασίας

1

2

ΥΕ Εργατών

ΔΕ Οδηγών Φορτηγών

1. Χωρίς τυπικά προσόντα
2. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.

Με τυπικά προσόντα τα οποία προβλέπονται από το Π.Δ. 50/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

   Έντεκα (11)

  Δύο (2)

Δύο (2) μήνες

Δύο (2) μήνες

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Αιτήσεις υποβάλλονται από   12-06 -2018 Έως και τις 18-06-2018, στο γραφείο

προσωπικού του Δήμου Αβδήρων

1.ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ 1. ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ 2. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ(ΚΟΙΝΑ)

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3.Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

4.Φ/ο βιβλ. Τραπεζικού λογ/σμού

5. Βεβαίωση για αριθμό ΑΦΜ και ΑΜΚΑ

6. Βεβαίωση ενσήμων ΙΚΑ (ΑΜΑ)

7. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07

8.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνει τους φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα του άρθρου 14 παρ.1 του ν. 2190/1994 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 1 του ν.3812/2009, που έχει απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή με δίμηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή με τρίμηνη σύμβαση για την πυρασφάλεια, ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών και τις δημοτικές κατασκηνώσεις, καθώς και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη) κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του

 

 

 

2. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ 2. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή

Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή

Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή

Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή

Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή:

- Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή

- Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή

-Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή

- Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή

- Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.                            

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας.

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής.

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας.

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ' κατηγορίας.

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ' κατηγορίας.

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ ή Γ’ + Ε’ κατηγορίας από 10 Σεπτεμβρίου 2014 απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

(σύμφωνα με την απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)

Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται :

είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου.

είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωμάτωση μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής του ζητούμενου από την ανακοίνωση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή, και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας υπηρεσία της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία να αναφέρονται:

 • Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση
 • Ο αριθμός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει καθώς και η νέα ισχύς της (έναρξη, λήξη)
 • Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από την ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς του (έναρξη - λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω ενσωμάτωσης κατηγορίας ή υποκατηγορίας ΠΕΙ.

 

Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήποτε την απαιτούμενη από την ανακοίνωση άδεια οδήγησης.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας δεν έχει προχωρήσει στη συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις του ανωτέρω πιστοποιητικού (ΠΕΙ), ο υποψήφιος προκειμένου να γίνει δεκτός για τη θέση του ΟΔΗΓΟΥ της συγκεκριμένης ανακοίνωσης, πρέπει να προσκομίσει απαραιτήτως σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας αυτής, στο οποίο να αναφέρεται η αδυναμία έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού εξ’ αφορμής της μη συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής.

Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει την βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί:

§η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και

§η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του   υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την προκήρυξη.

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».

ΣΥΝ/ΝΑ: Επισυνάπτεται έντυπο αίτησης

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

ΔΗΜΟΣ ΓΑΡΟΥΦΑΣ

Σελίδα 4 από 75

 • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
 • Ιαματικά Λουτρά
 • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
 • syzefxis
 • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2018