electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΝέα ΑνακοινώσειςΣυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30-10-2013

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30-10-2013

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ
Γενισέα 25-10-2013
Αριθ. Πρωτ:33265
 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις  30-10-2013

  Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αβδήρων (έδρα Γενισέα) την 30η Οκτωβρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010)

 

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1.    Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΕΛΕΡΟΥ- ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ» Προϋπολογισμού 555.000,00 ευρώ (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και ο Επιβλέπων Μηχανικός).

 

2.    Χορήγηση αδειών παραγωγών - πωλητών λαϊκών Αγορών. (εισηγητής: Ξανθόπουλος Παναγιώτης Αντιδήμαρχος).

 

3.    Καθορισμός ύψους τέλους ημερήσιας προσέλευσης των επαγγελματιών πωλητών (μικροπωλητών & παραγωγών) στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου (εισηγητής: Ξανθόπουλος Παναγιώτης Αντιδήμαρχος).

 

4.    Συνέχιση λειτουργίας του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» στο Δήμο Αβδήρων και παράταση των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού του εν λόγω προγράμματος και της διάθεσης οχημάτων του Δήμου προς χρήση για εξυπηρέτηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» (εισηγητής: Ιντζέ Μεμέτ Μπιρόλ, Αντιδήμαρχος)

 

5.    Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αβδήρων και της Δ.Ε.Υ.Α.Α. για την πράξη: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας λυμάτων και δίκτυα αποχέτευσης Αβδήρων» (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007). (εισηγητής: Δήμαρχος).

 

6.    Χορήγηση δενδρυλλίων από το Δασαρχείο Ξάνθης. (εισηγητής: Τσολακίδης Μιχαήλ Γεωπόνος Υπάλληλος του Δήμου).

 

7.    Έγκριση ακύρωσης λογαριασμών της Τράπεζας της Ελλάδος που τηρούσε ο πρώην Δήμος Βιστωνίδας. (εισηγητής: Παραστατίδης Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος).

 

8.    Έγκριση διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» για το έτος 2014, για τις ανάγκες του Δήμου Αβδήρων, του  Κέντρου Υποστήριξης & Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής - Παιδικής & τρίτης ηλικίας, της Δ.Ε.Υ.Α. Αβδήρων και των Σχολικών επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. (εισηγητής: Μισκάκη Αμφιθέα Δημοτική Υπάλληλος).

 

9.    Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών φαρμακευτικού υλικού (του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ) (εισηγητής: Παραστατίδης Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος).

 

10. Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο από 1-07-2013 έως 30-09-2013» (εισηγητής: Δήμαρχος).

 

11. Αποδοχή των όρων της υπ' αριθ. πρωτ. 7891/24.10.2013 Απόφαση Ένταξης της πράξης: "ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΟΡΙΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΓΟΥΣ"  προϋπολογισμού 254.000,00 ευρώ στον Άξονα Προτεραιότητας 09: «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΑΜΘ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονίας- Θράκης 2007-2013» (εισηγητής: Δήμαρχος).

 

12. Έγκριση της αριθ. 22/2013 απόφασης της «Δημοτικής Επιχείρησης Ακίνητης Περιουσίας & Εκμετάλλευσης Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Αβδήρων (ΟΤΑ) Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία» που αφορά την τροποποίηση του προϋπολογισμού της οικονομικού έτους 2013. (εισηγήτρια: Γεωργαντζή (Εύη) Ευγενία Δημοτική Σύμβουλος και Πρόεδρος της ΔΕΑΠΕΧΩ).

 

13. Αγορά ακινήτου στη Τοπική κοινότητα Αβδήρων για την επέκταση νεκροταφείου. Άρθρα 191 και 186 του ν.  N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α') Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας. Έγκριση πρακτικών επιτροπής εκτίμησης ακινήτου εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή συμβολαίου. (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος Νομικός του Δήμου).

14.  Έγκριση τροποποίησης του προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2013. (εισηγητής: Παραστατίδης Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος).

15. Έγκριση τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους 2013. (εισηγητής: Παραστατίδης Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος).

 

16. Έγκριση διενέργειας προμηθειών - υπηρεσιών του Δήμου. (εισηγητής: Παραστατίδης Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος).

 

17. Ανάληψη υποχρέωσης του Δήμου για δημοσιεύσεις Διακήρυξης Δημοπρασιών, στις οποίες δεν υπήρχε εκδήλωση συμμετοχής ενδιαφερομένων ή μετά την ανάδειξή τους δεν υπέγραψαν συμβάσεις (εισηγητής: Παραστατίδης Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος).

 

18. Αναπροσαρμογή αμοιβής Ληξιάρχου του Δημοτικού Διαμερίσματος Σελέρου του Δήμου μας (εισηγητής: Παραστατίδης Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος).

 

19. Επικαιροποίηση της απόφασης 153/2012 με θέμα «Σύσταση Εθελοντικής Ομάδας Δήμου» (εισηγητής: Μακρής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος)

 

20. Πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έως 8 μήνες: Καθορισμός αριθμού ατόμων και ειδικοτήτων προσωπικού (εισηγητής: Μακρής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος).

 

21. Συζήτηση ενημέρωση σχετικά με τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος - λήψη απόφασης (εισηγητής: Δήμαρχος).

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Παναγιώτης Θεοχάρους

  • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
  • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
  • Ιαματικά Λουτρά
  • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
  • syzefxis
  • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2018