Κάμερα 1 Παραλία Μυρωδάτου
Κάμερα Παραλία Πόρτο Μόλο
 • Afisa Das Oriz aggliki2017
 • Afisa Das Oriz ellinik2017

Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς

Δασικές Πυρκαγιές: Προετοιμάσου

electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΝέα ΑνακοινώσειςΣυνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 1-7-2013

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 1-7-2013

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ
Γενισέα 27-6-2013
Αριθ. Πρωτ:19429

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  στις 01-07-2013

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αβδήρων (έδρα Γενισέα) την 1η Ιουλίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010)

 

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση Πρακτικού του επαναληπτικού διαγωνισμού: «Επισκευή και συντήρηση των Οχημάτων του  Δήμου Αβδήρων» προϋπολογισμού 9.840,00 € με ΦΠΑ. (εισηγητής: Κοσεϊδης Εμμανουήλ Μηχ/γος Μηχ/κός Υπάλληλος της Τεχν. Υπηρεσίας του Δήμου).

 1. Έγκριση 3ου Πρακτικού της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Αβδήρων» που αφορά την Αποσφράγιση των Προσφορών. (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης Δημοτικός Υπάλληλος).
 2. Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης δαπανών προϋπολογισμού οικον. έτους 2013 και διάθεση πιστώσεων.(εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου).
 3. Έγκριση δαπανών μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου Αβδήρων. (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου).

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Τσολακίδης Βασίλειος

 • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
 • Ιαματικά Λουτρά
 • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
 • syzefxis
 • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2013