menoume spiti-1

banner diaugeia

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΝέα ΑνακοινώσειςΣυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 23-6-2013

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 23-6-2013

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ
Γενισέα 14-6-2013
Αριθ. Πρωτ:16876

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 20-06-2013

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αβδήρων (έδρα Γενισέα) την 20-06-2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010)

 

 

 

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1.    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση-Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δήμου Αβδήρων» προϋπολογισμού 277.795,97€ (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας).

 

2.    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ολοκλήρωση Πλατείας του οικισμού Π. Ζυγού Δήμου Βιστωνίδας» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας).

 

3.    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Πλακοστρώσεις και προσθήκη πρασίνου σε κεντρικές οδούς του οικισμού Πολυσίτου» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας).

 

4.    Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΒΔΗΡΩΝ Προϋπολογισμού 500.000,00 €. (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας).

 

5.    Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης για την χρήση ειδικού μηχανήματος (Γκρέϊντερ) της Π.Ε. Ξάνθης με τον Δήμο Αβδήρων. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης εφαρμογής των όρων της σύμβασης. (εισηγητής: Δήμαρχος).

 

6.    Έγκριση της αριθ. 28/2013 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων» που αφορά την έγκριση της 1ης τροποποίησης  του προϋπολογισμού του έτους 2013. (εισηγητής: Εφένδη Εράλπ Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του ΝΠΔΔ).

 

7.    Έγκριση της αριθ. 27/2013 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων» που αφορά την έγκριση του Απολογισμού του οικονομικού έτους 2012. (εισηγητής: Εφένδη Εράλπ Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του ΝΠΔΔ).

 

8.    Έγκριση της αριθ. 13/2013 απόφασης που αφορά την τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 της  «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ (ΟΤΑ) ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εισηγητής: Καρακώστας Αναστάσιος Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Α.Ε.)

 

9.    Χορήγηση αδειών παραγωγών - πωλητών λαϊκών Αγορών. (εισηγητής: Παναγιώτης  Ξανθόπουλος, Αντιδήμαρχος.

 

10. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης λόγω ένδειας.(εισηγητής: Ιντζέ Μεμέτ Μπιρόλ Αντιδήμαρχος).

 

11. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. δίμηνης διάρκειας για τις ανάγκες της πυρασφαλείας στο Δήμο Αβδήρων με δαπάνες της χρηματοδότησης του Υπ. Εσωτερικών με σκοπό την ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ έτους 2013. (εισηγητής: Μακρής Αθανάσιος Αντιδήμαρχος).

 

12. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για κάλυψη δαπανών διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΑ 2013» (εισηγητής: Δήμαρχος).

 

13. Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο από 1-01-2013 έως 31-03-2013. (εισηγητής: Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής).

 

14. Εξέταση αιτήματος λύσης της μίσθωσης του Δημοτικού Σχολείου της Νέας Κεσσάνης. (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος Νομικός του Δήμου).

 

15.Εξέταση αίτησης του Μορφωτικού - Πολιτιστικού - Οικολογικού - Περιβαλλοντικού Συλλόγου Κουτσού Ξάνθης ο «Άγιος Γεώργιος» σχετικά με την παραχώρηση προς χρήση του κτιρίου πολλαπλών χρήσεων και του Δημοτικού Σχολείου Κουτσού.

 

16.Τροποποίηση της αριθ. 44/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την τιμή κιλοβατώρας για τα αρδευτικά αντλιοστάσια που ηλεκτροδοτούνται από τον Δήμο Αβδήρων. (εισηγητής: Δήμαρχος).

 

17. Καθορισμός επιβολής τέλους συμμετοχής στις λαϊκές αγορές Αβδήρων, Γενισέας και Σελέρου. (εισηγητής: Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής).

 

18. Έγκριση έκδοσης ψηφισμάτων: 1) για την υποβάθμιση του Λιμενικού Σταθμού Αβδήρων και 2) για την διακοπή καταβολής συντάξεων σε υπερήλικες συνδημότες μας (παλιννοστούντες)  - Ορισμός Επιτροπής σύνταξης ψηφισμάτων (εισηγητής Δήμαρχος).

 

19. Τροποποίηση - αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους 2013. (εισηγητής: Παραστατίδης Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος).

 

20.Έγκριση διενέργειας προμηθειών - υπηρεσιών του Δήμου. (εισηγητής: Παραστατίδης Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος).

 

21. Έγκριση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης Γηροκομείου (εισηγητής: Δήμαρχος).

 

22. Εξέταση αίτησης του Συλλόγου Σαρακατσάνων Ν. Ξάνθης «Ο ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ» με την οποία ζητά οικονομική ενίσχυση. (εισηγητής: Δήμαρχος).

 

23. Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ). Αποδοχή της προτεινόμενης χάραξης και παροχή πληροφοριών για εμπλοκή με υπάρχουσες και μελλοντικές υποδομές. (εισηγητής: Δήμαρχος).

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Παναγιώτης Θεοχάρους

  • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
  • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
  • Ιαματικά Λουτρά
  • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
  • syzefxis
  • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων
  • KEASELEROU

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2018