electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΝέα ΑνακοινώσειςΣυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 22-5-2013

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 22-5-2013

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ
Γενισέα 17-5-2013
Αριθ. Πρωτ:12695

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 22 Μαΐου  2013

  Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αβδήρων (έδρα Γενισέα) την 22 Μαΐου 20113 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010)

 

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1.    Έγκριση υλοποίησης των υπ΄ αριθ. 8,9 & 10 κορυφών του εγκεκριμένου ορίου Οικισμού Φίλια Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου)

 

2.    Έγκριση κανονισμού λειτουργίας (τοπική κανονιστική απόφαση) μουσικής - μουσικών οργάνων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (εισηγητής: Παναγιώτης Ξανθόπουλος Αντιδήμαρχος).

 

3.    Ανανέωση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Α΄ (οπωρολαχανικά) του Αντέμ Ογλού Νετζίπ του Αντέμ. (εισηγητής: Ξανθόπουλος Παναγιώτης Αντιδήμαρχος).

 

4.    Εξέταση αίτησης του ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ του Γεωργίου και της Ελένης, για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Διομήδειας και ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (εισηγητής: Ξανθόπουλος Παναγιώτης Αντιδήμαρχος).

 

5.    Απόφαση περί λύσεως της εταιρίας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Νομού Ξάνθης-Αναπτυξιακή Ανώνυμη εταιρία ΟΤΑ (εισηγητής: Δήμαρχος &  Ιωακειμίδου Αθηνά).

 

6.    Συνέχιση της μίσθωσης σε ακίνητο όπου λειτουργεί το  νηπιαγωγείο Σελέρου. (εισηγήτρια: Ιωακειμίδου Αθηνά Νομικός του Δήμου).

 

7.    Έγκριση καταβολής μισθωμάτων σε μισθωμένο από τον Δήμο ακίνητο στον Οικισμό Σούνιο, ιδιοκτησίας Αθανάσογλου Παναγιώτη. (εισηγήτρια: Ιωακειμίδου Αθηνά Νομικός του Δήμου).

 

8.    Συμπλήρωση της αριθ. 91/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση πληρωμής ΔΕΗ για επεκτάσεις ΦΟΠ σε διάφορους οικισμούς του Δήμου μας» και έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (εισηγητής: Δαλακούρας Ιωάννης Αντιδήμαρχος).

 

9.    Μερική τροποποίηση της αριθ. 46/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών». (εισηγητής: Μακρής Αθανάσιος).

 

10. Εξέταση αιτήσεων των Βαλσάμη Φωτίου του Σταύρου και Βαλσάμη Ευστρατίου του Φωτίου για χορήγηση διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής οφειλών προς το Δήμο. (εισηγητής: Γεώργιος Παραστατίδης Δημοτικός Σύμβουλος).

 

11. Έγκριση του 1ου θέματος του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό σχετικά με την Προσφυγή της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ. ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ Ε.Π.Ε.» (εισηγητής: Γεώργιος Παραστατίδης Δημοτικός Σύμβουλος).

 

12. Έγκριση της αριθ. 31/2013 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο» που αφορά την τροποποίηση του προϋπολογισμού του. (εισηγητής: Γεώργιος Παραστατίδης Δημοτικός Σύμβουλος).

 

13. Μίσθωση ακινήτου στο Σούνιο για χρήση του ως αίθουσα πολλαπλών χρήσεων- Ορισμός μελών Εκτίμησης Ακινήτου (εισηγητής: Γεώργιος Παραστατίδης Δημοτικός Σύμβουλος).

 

14. Εξέταση αίτησης του Γεωργίου Χατζόπουλου του Ιωάννη, περί επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. (εισηγητής: Γεώργιος Παραστατίδης Δημοτικός Σύμβουλος).

 

15. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013. (εισηγητής: Παραστατίδης Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος).

 

16. Συναίνεση ή μη για την αίτηση παραχώρησης δωρεάν, κατά χρήση, του 273β/3 αγροτεμαχίου αγροκτήματος Λευκόπετρας από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Τροφίμων στον Δήμο Αβδήρων για τη δημιουργία του γηπέδου ποδοσφαίρου. (εισηγητής: Ιντζέ Μεμέτ Μπιρόλ Αντιδήμαρχος).

 

17. Συνέχιση λειτουργίας του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» στο Δήμο Αβδήρων και παράταση των συμβάσεων εργασίας ΙΔΟΧ του προσωπικού του εν λόγω προγράμματος και της διάθεσης των οχημάτων του Δήμου προς χρήση για εξυπηρέτηση του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας» (εισηγητής: Ιντζέ Μεμέτ Μπιρόλ Αντιδήμαρχος).

 

18. Καθιέρωση της 4ης Οκτωβρίου (Απελευθέρωση της Πόλης της Ξάνθης) ως ημέρας αργίας στην διοικητική περιφέρεια του Δήμου μας. (εισηγητής: Δήμαρχος).

 

19. Συνδιοργάνωση Πολιτιστικών εκδηλώσεων με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πετεινού. (εισηγητής: Δήμαρχος).

 

20. Ορισμός εκπροσώπου που θα συμμετάσχει στην τακτική γενική συνέλευση της Δημοτικής Επιχείρησης Ακίνητης Περιουσίας και Εκμετάλλευσης Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Αβδήρων Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρία (Δ.Ε.Α.ΠΕ.ΧΩ) την 23-5-2013 καθώς και σε κάθε επόμενη τακτική ή έκτακτη που θα συγκληθεί μέσα στο έτος 2013. (εισηγητής: Δήμαρχος).

 

21. Συναίνεση ή μη για την αίτηση παραχώρησης δωρεάν, κατά χρήση, του Γεωργικού Σταθμού Έρευνας Ν. Ξάνθης από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Τροφίμων στον Δήμο Αβδήρων. (εισηγητής: Δήμαρχος).

 

22. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου, Προέδρου Δ.Σ. και Δημοτικών Συμβούλων. (εισηγητής: Δήμαρχος).

 

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την συνεργασία του Δήμου με ιδιωτική εταιρία που θα αφορά την συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών. (εισηγητής: Δήμαρχος).

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Παναγιώτης Θεοχάρους

  • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
  • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
  • Ιαματικά Λουτρά
  • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
  • syzefxis
  • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2018