electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΝέα ΑνακοινώσειςΣυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 23-01-2012

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 23-01-2012

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ
Γενισέα 19-01-20121
Αριθ. Πρωτ: 1399

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 23-01-2012

    Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αβδήρων (έδρα Γενισέα) την 23η Ιανουαρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 μ.μ. ...

...(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 1. Έγκριση της αριθ. 21/2011 μελέτης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΕΛΕΡΟΥ- ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ» προϋπολογισμού 550.000,00€ και υποβολή αυτής στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου)

 2. Έγκριση μη απαίτησης απαλλοτριώσεων για τις ανάγκες κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» προϋπολογισμού 680.000,00€» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου)

 3. Έγκριση μη απαίτησης απαλλοτριώσεων για τις ανάγκες κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΕΛΕΡΟΥ- ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ» προυπ. 550.000,00€» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου).

 4. Έγκριση μη απαίτησης απαλλοτριώσεων για τις ανάγκες κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΟΥΝΙΟΥ» προϋπολογισμού 650.000,00€» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου).

 5. Έγκριση μη απαίτησης απαλλοτριώσεων για τις ανάγκες κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ» προϋπολογισμού 340.000,00€» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου).

 6. Έγκριση μελέτης «Εκτέλεση έργων οδοποιίας στα Ο.Τ. 34 έως 41 στον οικισμό του Μαγικού» προϋπολογισμός: 2.400.000,00€ (με ΦΠΑ) (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου).

 7. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους 2012 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Υποστήριξης & Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής - Παιδικής & Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων» (εισηγήτρια: Γκιρετλή Τζεϊλάν Δημοτική Σύμβουλος και Πρόεδρος του ΝΠΔΔ).

 8. Έγκριση αριθ. 3/2012 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποστήριξης & Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής - Παιδικής & Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων» σχετικά με την αλλαγή έδρας του Ν.Π.Δ.Δ. (εισηγήτρια: Γκιρετλή Τζεϊλάν Δημοτική Σύμβουλος και Πρόεδρος του ΝΠΔΔ).

 9. Παράταση των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού των προγραμμάτων Βοήθεια Στο Σπίτι του Δήμου Αβδήρων και της διάθεσης οχημάτων του Δήμου προς χρήση για εξυπηρέτηση των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας» (εισηγητής: Ιντζέ Μεμέτ Μπιρόλ Αντιδήμαρχος).

 10. Διαγραφή οφειλής ποσού 4.354,71€ του οφειλέτη Δημητρίου Θεοχάρη του Αντωνίου λόγω λανθασμένης επιβολής τέλους 2% επί των ακαθαρίστων εσόδων και προστίμου. (εισηγητής: Παραστατίδης Γεώργιος Αντιδήμαρχος).

 11. Παραχώρηση προς χρήση ενός γραφείου του κτιρίου της πρώην Κοινότητας Μαγικού στον Σύνδεσμο Κτηνοτρόφων - Αιγοπροβατοτρόφων Ν. Ξάνθης (εισηγητής: Απόστολος Γρηγοριάδης Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Μαγικού).

 12. Επιβολή Ημερήσιου Δικαιώματος Προσέλευσης σε επαγγελματίες πωλητές και παραγωγούς που προσέρχονται στους χώρους των λαϊκών αγορών του Δήμου. (εισηγητής: Ξανθόπουλος Σωκράτης Αντιδήμαρχος).

 13. Εξέταση αιτήματος κατοίκων οικισμού Σελέρου για σύνδεση οικιακών λυμάτων με το παντορροϊκό σύστημα του οικισμού.(εισηγητής: Ιντζέ Μεμέτ Μπιρόλ Αντιδήμαρχος).

 14. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τους ελέγχους που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρ. 53 και 54 του Ν. 1416/84 και του άρθρου 52 του Ν. 2065/92 (εισηγητής: Παραστατίδης Γεώργιος Αντιδήμαρχος).

 15. Ορισμός εκπροσώπων και αναπληρωτών στις Επιτροπές: α) «Χαρακτηρισμό των παραλιακών χώρων ως πολυσύχναστων ή μη» (άρθρο 1 παρ. γ του Π.Δ. 23/2000) και β) «Εκμίσθωση θαλασσίων μέσων Αναψυχής» (άρθρο 35 του Γ.Κ.Λ 20 ΦΕΚ 444Β΄/24-4-1999) (εισηγητής: Ξανθόπουλος Σωκράτης Αντιδήμαρχος).

 16. Ορισμός αναπληρωτή του Δημάρχου στην τριμελή επιτροπή χορήγησης βεβαιώσεων του άρθρου 3 παρ. 6 του Π.Δ. 51/2006. (εισηγητής: Παραστατίδης Γεώργιος Αντιδήμαρχος).

 17. Έγκριση πρόσληψης (12) δώδεκα ατόμων γενικών καθηκόντων και ενός χειριστή μηχανημάτων έργων για κατεπείγουσες ή εποχιακές ή πρόσκαιρες ανάγκες με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών. (εισηγητής: Ρεσήμ Ουζέλ Αντιδήμαρχος).

 18. Έγκριση παραχώρησης προς χρήση του δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου Γενισέας στην Αθλητική Ένωση Ποντίων Ευμοίρου Ξάνθης για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. (εισηγητής: Τσιναρίδη Νικόλαος Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

 19. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη οχημάτων του Δήμου στην ΔΕΥΑΑ (εισηγητής: Παραστατίδης Γεώργιος Αντιδήμαρχος).

 20. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για κάλυψη εκδηλώσεων του Δήμου. (εισηγητής: Παραστατίδης Γεώργιος Αντιδήμαρχος).

 21. Έκδοση νέων αδειών κυκλοφορίας σε οχήματα και μηχανήματα του Δήμου (εισηγητής: Παραστατίδης Γεώργιος Αντιδήμαρχος).

 22. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 της Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρίας του Δήμου: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» (Δ.Ε.Α.ΠΕ.ΧΩ. ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ) (εισηγητής: Καρακώστας Αναστάσιος Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Α.Ε.).

 23. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών (άρθρο 28 και 46 του ΕΚΠΟΤΑ) (εισηγητής: Παραστατίδης Γεώργιος Αντιδήμαρχος).

 24. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής οχημάτων-μηχανημάτων (άρθρο 28 και 46 του ΕΚΠΟΤΑ) (εισηγητής: Παραστατίδης Γεώργιος Αντιδήμαρχος).

 25. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών προμηθειών, αξιολόγησης των προσφορών (άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ) (εισηγητής: Παραστατίδης Γεώργιος Αντιδήμαρχος).

 26. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών προμηθειών οχημάτων και μηχανημάτων, αξιολόγησης των προσφορών (άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ) (εισηγητής: Παραστατίδης Γεώργιος Αντιδήμαρχος).

 27. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων - μελών της Επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης (άρθρο 64 παρ. 14 του Π.Δ. 28/80) (εισηγητής: Παραστατίδης Γεώργιος Αντιδήμαρχος).

 28. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην παραλαβή έργων (άρθρο 16 του Π.Δ. 171/98) (εισηγητής: Παραστατίδης Γεώργιος Αντιδήμαρχος).

 29. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων με τον αναπληρωτή του (εισηγητής: Παραστατίδης Γεώργιος Αντιδήμαρχος).

 30. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης δημοτών λόγω ένδειας (εισηγητής: Ιντζέ Μεμέτ Μπιρόλ Αντιδήμαρχος).

 31. Έγκριση αιτήματος Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αβδήρων (ΔΕΥΑΑ) για καθιέρωση εμβλήματός της. (εισηγητής: Σίσκος Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της ΔΕΥΑΑ).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Tσιναρίδης Νικόλαος

 • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
 • Ιαματικά Λουτρά
 • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
 • syzefxis
 • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων
 • KEASELEROU

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2018