menoume spiti-1

banner diaugeia

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΝέα ΑνακοινώσειςΣΔΑΝΞ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1 / 2022.

ΣΔΑΝΞ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1 / 2022.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  Ξάνθη, 3 Μαΐου 2022

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ                                                                                                               Αριθμ. Πρωτ.: 650

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1 / 2022

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, τρία (3) άτομα ΔΕ Οδηγών (απορριμματοφόρου) και έξι

(6) άτομα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μήνες από την πρόσληψη.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

101

Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης

1Ο χλμ Ξάνθης- Καβάλας

ΔΕ Οδηγών (απορριμματοφόρου)

8 μήνες

3

102

Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης

1Ο χλμ Ξάνθης- Καβάλας

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

8 μήνες

6

Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Εντοπιότητα: Για τη θέση με κωδικό 101, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που κατατάσσονται με τα ίδια προσόντα πρόσληψης, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων Αβδήρων, Μύκης, Ξάνθης και Τοπείρου της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης. Για τη θέση με κωδικό 102, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων Αβδήρων, Μύκης, Ξάνθης και Τοπείρου της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες, αναφέρονται  λεπτομερώς  α)  στην Ανακοίνωση  ΣΟΧ1/2022  (ΑΔΑ:  ΩΣ1ΕΟΡΙΨ-ΩΓΞ) και  β)  στο

«Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-06-2021», το οποίο περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά συμμετοχής, οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης- υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα Πολίτες Έντυπα – Διαδικασίες Διαγωνισμών φορέων  Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Τα παραπάνω (α) και (β) έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας, στο πρόγραμμα Διαύγεια, στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Ξάνθης και στο δικτυακό τόπο του Δήμου Ξάνθης (www.cityofxanthi.gr).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 1o χλμ Ξάνθης-Καβάλας, 67100 Ξάνθη, Τ.Θ 28) απευθύνοντάς την στον Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης υπόψη κας Ζωής Γαλανοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2541077891). Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης και συγκεκριμένα από την 11-5-2022 έως και την 20-5-2022.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) Στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση ή στο δικτυακό τόπο του Δήμου Ξάνθης (www.cityofxanthi.gr), β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες Έντυπα - Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ, γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες Έντυπα –Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου

Στυλιανός Γουναρίδης

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ

 

  • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
  • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
  • Ιαματικά Λουτρά
  • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
  • syzefxis
  • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων
  • KEASELEROU

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2018