electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΝέα ΑνακοινώσειςΠρόσκληση προμήθειας 207 χωρικών κυβικών μέτρων χύδην καυσόξυλων που θα διανεμηθούν σε μεγασάκους στους δικαιούχους.

Πρόσκληση προμήθειας 207 χωρικών κυβικών μέτρων χύδην καυσόξυλων που θα διανεμηθούν σε μεγασάκους στους δικαιούχους.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Τμήμα Προγραμματισμου, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας

Γενισέα, 29/11/2019

Αρ.πρωτ.:15878

Ταχ. Δ/νση: Γενισέα Ξάνθης

Ταχ. Κωδ.: 67064

Πληροφορίες: Π. Κεμανετζής

Τηλ.: 2541352512

ΦΑΞ: 2541352539

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΡΟΣ

Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Αβδήρων σε εφαρμογή των αποφάσεων 288/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου και 154/2019 της Οικονομικής Επιτροπής θα προβεί συνολικά στην προμήθεια 207 χωρικών κυβικών μέτρων χύδην καυσόξυλων που θα διανεμηθούν σε μεγασάκους στους δικαιούχους σύμφωνα με την κατάσταση και καθ υπόδειξη της Κοινωνικής Υπηρεσίας. Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι αρίστης ποιότητας και θα ελεγχθούν με βάση τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και σύμφωνα με την Αγορανομική Διάταξη 4/2012 (ΦΕΚ 3313/Β/12.12.12) Τα ξύλα θα πρέπει να είναι στεγνά και κατάλληλα προς καύση. Επισημαίνεται ότι τα προαναφερόμενα προϊόντα θα προμηθεύονται τμηματικά από τον προμηθευτή ή συνολικά και κατόπιν συνεννόησης μαζί του, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που θα ζητηθούν.

 

Συνοπτική Περιγραφή

Μονάδα
Ποσότητα
Τιμή
Μονάδας

Δαπάνη

Καυσόξυλα (δρυς ή οξιά μήκους περίπου 30cm)

m3

207

50,00

10.350,00

 

Σύνολο

10.350,00

 

Φ.Π.Α 24%

2.484,00

 

Γενικό Σύνολο

12.834,00

Παρακαλούμε να αποστείλετε ηλεκτρονικά οικονομική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία μέχρι τις 2/12/2019.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

Η παραπάνω προμήθεια θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής προσφορά στο σύνολο των ειδών.

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Τσιτιρίδης

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ

  • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
  • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
  • Ιαματικά Λουτρά
  • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
  • syzefxis
  • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων
  • KEASELEROU

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2018