ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ - Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΔιαγωνισμοί - Προκηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΤΕΚΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Γραφείο Δημάρχου

Ταχ. Δ/νση, Γενισέα

Ταχ. Κώδικας, 67064

Πληροφορίες: Μπερμπερίδης Θεόδωρος

Τηλέφωνο: 2541352578

                       Γενισέα, 08-05-2015

                         Αρ.πρωτ: 8636

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΤΕΚΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμαρχος Αβδήρων

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981.
  1. Γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ποσού 300,00 Ευρώ, ενώ παράλληλα θα καταβάλλει με την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης που θα υπογραφεί εντός είκοσι ημερών από την επικύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας το μίσθωμα της πρώτης περιόδου.
  2. Βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Αβδήρων κατόπιν εξόφλησης κατ’ ελάχιστο το 50% των οφειλών για το διαγωνιζόμενο και τον εγγυητή του.
  3. Βεβαίωση ενημερότητας από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αβδήρων κατόπιν εξόφλησης κατ’ ελάχιστο το 50% των οφειλών για το διαγωνιζόμενο και τον εγγυητή του.
 1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010
 2. Το άρθρο 195 παρ.1 του Ν. Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.)
 3. Την υπ’ αριθ. 105/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων, η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ. πρωτ. 3953/9-4-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης       με την οποία αποφασίστηκε η εκμίσθωση με δημοπρασία των παρακάτω δημοτικών εκτάσεων: ήτοι 441,00 τ.μ. και 46.116,06 τ.μ. βορείως των Νεκροταφείων του Π. Κατραμίου και 3.257,47 τ.μ. και 212.080,98 τ.μ. ανατολικότερα των παραπάνω. Οι εκτάσεις 441,00 τ.μ. και 3.257,47 τ.μ. οριοθετούνται βορείως της Εγνατίας Οδού και οι εκτάσεις 46.116,06 τ.μ. και 212.080,98 τ.μ. νοτίως της Εγνατίας Οδού που βρίσκονται στο Αγρόκτημα Τέκτων της πρώην Κοινότητας Διομήδειας του Δήμου Αβδήρων και έχει στην κυριότητά του ο Δήμος, όπως τα ακίνητα αυτά φαίνονται στα συνημμένα θεωρημένα από την Τεχνική Υπηρεσία Τοπογραφικά Διαγράμματα και παραπέμφθηκε το θέμα στην       Οικονομική Επιτροπή για τον καθορισμό των όρων τη δημοπρασίας.
 4. Την υπ’ αριθ. 58/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αβδήρων με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της πλειοδοτικής δημοπρασίας

Προκηρύσσει

Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση με δημοπρασία των παρακάτω δημοτικών εκτάσεων: ήτοι 441,00 τ.μ. και 46.116,06 τ.μ. βορείως των Νεκροταφείων του Π. Κατραμίου και 3.257,47 τ.μ. και 212.080,98 τ.μ. ανατολικότερα των παραπάνω. Οι εκτάσεις 441,00 τ.μ. και 3.257,47 τ.μ. οριοθετούνται βορείως της Εγνατίας Οδού και οι εκτάσεις 46.116,06 τ.μ. και 212.080,98 τ.μ. νοτίως της Εγνατίας Οδού που βρίσκονται στο Αγρόκτημα Τέκτων της πρώην Κοινότητας Διομήδειας του Δήμου Αβδήρων και έχει στην κυριότητά του ο Δήμος, όπως τα ακίνητα αυτά φαίνονται στα συνημμένα θεωρημένα από την Τεχνική Υπηρεσία Τοπογραφικά Διαγράμματα με τους παρακάτω όρους:

1- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ:

Η μίσθωση θα είναι διάρκειας τεσσάρων (4) ετών και αρχίζει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Σιωπηρή παράταση της μίσθωσης απαγορεύεται. Η εγκατάσταση του μισθωτή στο μίσθιο θα γίνει από εκπρόσωπο του Δήμου μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την υπογραφή της σύμβασης μισθώσεως και θα συνταχθεί πρωτόκολλο παραδόσεως. Ο μισθωτής μπορεί να παραιτηθεί της μισθώσεως αφού ενημερώσει έγκαιρα και εγγράφως τον εκμισθωτή τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την επέλευση των αποτελεσμάτων της παραίτησης.

2.- ΜΙΣΘΩΜΑ:

Το ετήσιο μίσθωμα θα προκύψει μετά από πλειοδοτική δημοπρασία, που θα διενεργηθεί σύμφωνα με το Π.Δ. 270/1981. Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 20 Ευρώ ετησίως κατά στρέμμα πλέον των κρατήσεων που βαρύνουν το μίσθωμα και οι οποίες θα βαρύνουν το μισθωτή. Το ετήσιο μίσθωμα θα προκαταβάλλεται με τη συμπλήρωση ενός έτους από την πρώτη καταβολή του μισθώματος που θα γίνει με την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης.

3.- Ο μισθωτής πέραν του ετήσιου μισθώματος θα βαρύνεται με τα έξοδα χαρτοσήμου καθώς με οποιαδήποτε άλλη περιοδική δαπάνη που βαρύνει κατά το νόμο και τις μισθωτικές συνήθειες τους μισθωτές, όπως όλα τα παραπάνω καθορίζονται κατά καιρούς από τον νόμο, τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις Δημόσιες Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.

4.- ΧΡΗΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ:

Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για γεωργική εκμετάλλευση. Το νερό για άρδευση θα εξασφαλιστεί με φροντίδα του μισθωτή και όχι από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου.

5.- Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί στην κατοχή του το μίσθιο, τις δουλείες υπέρ αυτού, τα όρια αυτού και εν γένει μα διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση προστατεύοντας αυτό από κάθε καταπάτηση τρίτου άλλως ευθύνεται σε αποζημίωση.

6.-Απαγορεύεται ρητά η αλλαγή της χρήσης του μισθίου, η υπεκμίσθωσή του ή με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση της χρήσης του σε οποιονδήποτε τρίτο με ή χωρίς αντάλλαγμα, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτή.

7.-Οι οποιεσδήποτε τυχόν δαπάνες επισκευής και συντήρησης του μισθίου, έστω και αναγκαίες θα βαρύνουν αποκλειστικά τον μισθωτή, ακόμα και αν αυτές είναι επωφελείς ή πολυτελείς και θα παραμείνουν προς όφελος του μισθίου χωρίς αποζημίωση. Σε κάθε περίπτωση ο εκμισθωτής δικαιούται να απαιτήσει την απομάκρυνση των προσθηκών και την αποκατάσταση του μισθίου στην κατάσταση που το παρέδωσε. Ρητά επιτρέπεται στον μισθωτή να προβεί σε κατασκευές, τροποποιήσεις, διαρρυθμίσεις του μισθίου, ώστε αυτό να καταστεί λειτουργικό για την χρήση που το προορίζει, οι δαπάνες όμως αυτών θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο και θα παραμείνουν επ’ ωφελεία του μισθίου δεν θα αλλοιώνουν δε το χαρακτήρα και τη μορφή του μισθίου.

8.-Οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις γίνουν στο μίσθιο θα είναι σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία

9.-Ο μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το μίσθιο ελεύθερο κατά την λήξη του μισθωτικού χρόνου χωρίς καμία απαίτηση για τις εγκαταστάσεις που θα κατασκευάσει εντός του μισθίου. Όλα τα συστατικά και παραρτήματα θα παραμείνουν στην κυριότητα του εκμισθωτή.

10.-Σε περίπτωση αυθαίρετης παραμονής του μισθωτή στο μίσθιο, αυτός θα υποχρεούται να καταβάλλει στον εκμισθωτή, για κάθε μέρα καθυστέρησης το διπλάσιο του προ της λήξης αναλογούντος ημερήσιου μισθώματος και η παραμονή του σ’ αυτό δεν θα έχει χαρακτήρα σιωπηρής ανανέωσης της μίσθωσης, τα δε τυχόν καταβαλλόμενα ποσά από τον μισθωτή στον εκμισθωτή, θα νοούνται όχι ως μισθώματα αλλά ως αποζημίωση χρήσης του μισθίου.

11.- Ο μισθωτής υπόσχεται να συμμορφώνεται με τις οικείες υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις και να τηρεί σχέσεις κατανόησης και συνεργασίας με τους ιδιοκτήτες των γειτονικών ακινήτων και τους κατοίκους της περιοχής, ειδικά δε θα λαμβάνει κάθε πρόσφορο και ενδεικνυόμενο μέτρο ώστε να μην παρενοχλείται η υγεία, η ησυχία και η ασφάλεια αυτών.

12.-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ-ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΙΣΘΩΤΗ:

Ο εκμισθωτής μπορεί να καταγγείλει την σύμβαση μισθώσεως εάν ο μισθωτής παραβεί οποιονδήποτε όρο της σύμβασης και να απαγγείλει με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου την έκπτωση του μισθωτή από τα δικαιώματα της μίσθωσης. Ειδικότερα: Όλοι οι παραπάνω όροι είναι ουσιώδεις. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους παραπάνω όρους του μισθωτή και η μη εμπρόθεσμη καταβολή του μισθώματος μαζί με όλες τις πρόσθετες και παρεπόμενες επιβαρύνσεις και υποχρεώσεις που θα απορρέουν από την συμφωνηθείσα μίσθωση, εξομοιώνονται με καταγγελία της μίσθωσης από μέρους του μισθωτή και έκπτωση αυτού, με αποτέλεσμα να λύεται η μίσθωση με υπαιτιότητά του και να δικαιούται ο εκμισθωτής να ζητήσει την απόδοση του μισθίου από τον μισθωτή ή από κάθε τρίτο που έλκει δικαιώματα από αυτόν ενώ παράλληλα εκπίπτει υπέρ του Δήμου και η εγγυητική επιστολή.

13.- κάθε παραίτηση, τροποποίηση ή ανανέωση των όρων της σύμβασης θα πρέπει να γίνεται έγγραφα άλλως δεν θα έχει αποδεικτική δύναμη.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αβδήρων στη Γενισέα την Παρασκευή 22 Μαΐου 2015 και ώρα 11.00π.μ ενώπιον επιτροπής αποτελούμενης από τους:

α)Βαλασίδη Σταμάτιο Αντιδήμαρχο ως Πρόεδρο της επιτροπής με αναπληρωτή του την Αντιδήμαρχο Ρούφου Παρασκευή.    

β) Γουλινάκη Δημήτριο Δημοτικό Σύμβουλο ως μέλος της επιτροπής με αναπληρωτή του το Δημοτικό Σύμβουλο Γαρούφα Δήμο και

γ) Μακρή Αθανάσιο Δημοτικό Σύμβουλο ως μέλος της επιτροπής με αναπληρωτή του το Δημοτικό Σύμβουλο Ελευθεριάδη Λεωνίδα.

Ο αναδειχθησόμενος τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας καθιστάμενος αλληλεγγύως και εις ολόκληρο υπεύθυνος μετ’ αυτού για την εκπλήρωση των όρων της δημοπρασίας.

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα προς αποζημίωση από την μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αβδήρων.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αβδήρων περί εγκρίσεως των πρακτικών της δημοπρασίας προσέλθει με τον εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης αλλιώς η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου Αβδήρων και ενεργείται αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του οι οποίοι ενέχονται αμφότεροι για την τυχόν μειωμένη διαφορά από την προηγούμενη δημοπρασία.

Για την συμμετοχή στη δημοπρασία οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν στην επιτροπή της δημοπρασίας:

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το γραφείο Δημάρχου (κο Θεόδωρο Μπερμπερίδη) κατά τις εργάσιμες ώρες, Διεύθυνση Δημοτικό κατάστημα Γενισέας -Δήμος Αβδήρων, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, Τηλέφωνο 25413/52578, Φαξ 25413 52554 και a-mail: berber.teo@avdera.gr  

Αντίγραφο της παρούσας διακηρύξεως χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευτεί με τοιχοκόλληση δέκα μέρες πριν από τη δημοπρασία στο Δημοτικό Κατάστημα Γενισέας και στα δημοτικά κτήρια της Δημοτικής Κοινότητας Διομήδειας.

Επίσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων.    

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Τσιτιρίδης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ με σκοπό την τοποθέτηση και ανάπτυξη θαλάσσιων μέσων αναψυχής – θαλάσσιων σπορ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.          

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

                          

      

Γενισέα, 13-05-2015

Αρ. Πρωτ: 9097

Ταχ. Δ/νση: Γενισέα Ξάνθης

Ταχ. Κωδ.: 67064

Τηλέφωνο: 2541352531

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο Δήμαρχος Αβδήρων

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με προφορικές προσφορές η εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου έκτασης 30 τ.μ., στην θέση παραλία Μυρωδάτου, όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, με τις παρακάτω συντεταγμένες:

Κορ.

Τετμημένη Χ (μ.)

Τεταγμένη Υ (μ.)

Πλευρά (σε μ.

ΕΚΤΑΣΗ

Α

579710.341

4531258.985

Α-Β=4.00

Ε=30,00τ.μ.

Β

579709.536

4531262.903

Β-Γ=7.50

Γ

579716.883

4531264.411

Γ-Δ=4.00

Δ

579717.687

4531260.493

Δ-Α=7.50

Α

579710.341

4531258.985

 

με σκοπό την τοποθέτηση και ανάπτυξη θαλάσσιων μέσων αναψυχής – θαλάσσιων σπορ.

Οδιαγωνισμόςθαδιεξαχθείτην Δευτέρα 25/05/2015 και ώρα 12:15μ.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων στη Γενισέα.

Ως τιμή ελάχιστου ετήσιου μισθώματος   ορίζεται το ποσό των 8,00 €/τ.μ.

Ηεγγύησηγιατηνσυμμετοχήστονδιαγωνισμόορίζεταισε 100,00ευρώκαιβεβαιώνεταιμετην προσκόμισηισόποσουγραμματίουτου ταμείου παρακαταθηκών & δανείωνή εγγυητικής επιστολήςαναγνωρισμένηςτράπεζας συντεταγμένησύμφωναμετονισχύοντατύπογιατοδημόσιο.

Η διεξαγωγή της Δημοπρασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81,του Ν.3852/2010 και τους όρους της  αριθμ. 66/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Η συγκεκριμένη έκταση θα εκμισθωθεί για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών, μέχρι 31-12-2018.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής, Κτηνοτροφίας, Αλιείας και Γεωθερμίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. επικοινωνίας: 2541352531.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ στην θέση οικισμός Λεύκιππο

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.          

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

                          

      

Γενισέα, 13-05-2015

Αρ. Πρωτ: 9095

Ταχ. Δ/νση: Γενισέα Ξάνθης

Ταχ. Κωδ.: 67064

Τηλέφωνο: 2541352531

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο Δήμαρχος Αβδήρων

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με προφορικές προσφορές η εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου15 τ.μ., στην θέση οικισμός Λεύκιππος με συντεταγμένες Χ = 583252,36     Υ = 4532211,64, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί για την λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου.

Η δημοπρασίαθαδιεξαχθείτην Δευτέρα 25/05/2015 και ώρα 11:00π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων στη Γενισέα.

Ως τιμή ελάχιστης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 2.000,00 €.

Ηεγγύησηγιατηνσυμμετοχήστονδιαγωνισμόορίζεταισε300,00ευρώκαιβεβαιώνεταιμετην προσκόμισηισόποσουγραμματίουτου ταμείου παρακαταθηκών & δανείωνή εγγυητικής επιστολήςαναγνωρισμένηςτράπεζας συντεταγμένησύμφωναμετονισχύοντατύπογιατοδημόσιο.

Η διεξαγωγή της Δημοπρασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81,του Ν.3852/2010 και τους όρους της  αριθμ. 65/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Η συγκεκριμένη έκταση θα εκμισθωθεί για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών, μέχρι 31-12-2018.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής, Κτηνοτροφίας, Αλιείας και Γεωθερμίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. επικοινωνίας: 2541352531.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

 

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ στην θέση παραλία Μυρωδάτου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.          

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

                          

      

Γενισέα, 13-05-2015

Αρ. Πρωτ: 9090

Ταχ. Δ/νση: Γενισέα Ξάνθης

Ταχ. Κωδ.: 67064

Τηλέφωνο: 2541352531

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο Δήμαρχος Αβδήρων

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με προφορικές προσφορές η εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου έκτασης 15 τ.μ., στην θέση παραλία Μυρωδάτου - δυτικά με συντεταγμένες Χ=579346,31 Υ=4531167,85, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί για την λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου.

Η δημοπρασίαθαδιεξαχθείτην Δευτέρα 25/05/2015 και ώρα 10:00π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων στη Γενισέα.

Ως τιμή ελάχιστης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 2.000,00 €.

Ηεγγύησηγιατηνσυμμετοχήστονδιαγωνισμόορίζεταισε300,00ευρώκαιβεβαιώνεταιμετην προσκόμισηισόποσουγραμματίουτου ταμείου παρακαταθηκών & δανείωνή εγγυητικής επιστολήςαναγνωρισμένηςτράπεζας συντεταγμένησύμφωναμετονισχύοντατύπογιατοδημόσιο.

Η διεξαγωγή της Δημοπρασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81,του Ν.3852/2010 και τους όρους της  αριθμ. 64/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Η συγκεκριμένη έκταση θα εκμισθωθεί για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών, μέχρι 31-12-2018.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής, Κτηνοτροφίας, Αλιείας και Γεωθερμίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. επικοινωνίας: 2541352531.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΚΑΙΤΡΟΦΙΜΩΝ                                             ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΓΕΩΡΓΙΚΟΤΑΜΕΙΟ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ(ΕΓΤΑΑ)

4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΠΕΡΙΟΔΟΣ(2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΓΡΟΤΙΚΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣΤΗΣΕΛΛΑΔΑΣ2007 –2013»

ΑΞΟΝΑΣΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ3

«ΠΟΙΟΤΗΤΑΖΩΗΣΣΤΙΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣΠΕΡΙΟΧΕΣΚΑΙΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΤΗΣΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

ΜΕΤΡΟ322

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΚΑΙΑΝΑΠΤΥΞΗΤΩΝΧΩΡΙΩΝ

ΗπίστωσηπροέρχεταιαπότοΕπιχειρησιακόΠρόγραμμα"ΑγροτικήΑνάπτυξητηςΕλλάδας2007-2013" μεποσοστόσυγχρηματοδότησης 72.97%απότοΕ.Γ.Τ.Α.Α.και27,03%απόΕθνικήΔαπάνη(ΑριθμόςΣΑΕ:282/8) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣΑΒΔΗΡΩΝ

Αριθμ. Πρωτ.      7443 /24 -4 -2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

του έργου:

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥΜΑΝΔΡΑΣ»

Ο Δήμος Αβδήρωνδιακηρύττειότιτην 26 τουμηνόςΜαϊουτουέτους2015ημέραΤρίτηκαιώρα

10.00π.μ.(λήξηπαράδοσηςτων προσφορώνταγραφείατης ΤεχνικήςΥπηρεσίαςΔ.Αβδήρωνστο

πρώηνΔημαρχείοΑβδήρωνσταΆβδηρα,θαδιεξαχθείμεανοιχτήΔημοπρασία μετοσύστημα: προσφοράςμεεπίμέρουςποσοστώνέκπτωσηςκατάομάδεςομοειδών εργασιώνκαιέλεγχο ομαλότηταςτωνπροσφερομένωνεπί μέρουςποσοστώνέκπτωσης,πάνωσε συμπληρωμένοέντυπο οικονομικήςπροσφοράςτηςυπηρεσίαςσύμφωναμετιςδιατάξειςτουΝ.1418/84 όπως τροποποιήθηκε,συμπληρώθηκεκαιβελτιώθηκεμετουςΝ.3669/08,N.3263/04,Ν.3212/03,Ν.

2940/01,Ν.2372/96,Ν.2338/95,Ν.2229/94ιςδιατάξειςτουΠ.Δ.334/00,Π.Δ.609/85,Π.Δ.

210/97,κ.α.όπωςτροποποιήθηκανκαιισχύουνσήμεραγιατηνκατασκευήτουέργουμετίτλο:

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥΜΑΝΔΡΑΣ»

Οκωδικόςτουέργουείναι:2015ΣΕ28280029καιπρόκειταιγιατουποέργο μετίτλο«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥΜΑΝΔΡΑΣ».

Τοέργοσυντίθεταιαπότιςακόλουθεςκατηγορίεςεργασιών:α)κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ,με προϋπολογισμό 130.597,96 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ   και ΟΕ και απρόβλεπτα) β) κατηγορία


ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑμεπροϋπολογισμό125.632,67(δαπάνη εργασιών, ΓΕ καιΟΕκαι

απρόβλεπτα).

.

Οπροϋπολογισμόςτωνδημοπρατούμενωνεργασιώντουέργου,μεβάσητημελέτημεαριθμό

93/14θεώρησης10.11.2014τηςΤεχνικήςΥπηρεσίαςτουΔήμουΑβδήρων,ανέρχεταιστοποσό των256.230,63ΕΥΡΩ(χωρίςαναθεώρηση καιΦ.Π.Α.)καιστοποσότων325.000,00€(με αναθεώρησηκαιΦ.Π.Α.).

Οιενδιαφερόμενοιμπορούνναλάβουνγνώση,ναπαραλαμβάνουντασυμβατικάτεύχητου

διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της Τεχνικής

ΥπηρεσίαςτουΔήμουΑβδήρωνσταΆβδηρα,μέχριτις 21 /5/15.

Η διακήρυξητου έργου έχει συνταχθείκατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ

υπόδειγματύπουΒ.

Στοδιαγωνισμόγίνονταιδεκτέςεργοληπτικέςεπιχειρήσειςπου κατέχουνεργοληπτικάπτυχία: Στοδιαγωνισμόδικαιούνταινα συμμετάσχουν:

21.1           Μεμονωμένεςεργοληπτικέςεπιχειρήσεις:

α.ΕγγεγραμμένεςστοΜητρώοΕργοληπτικώνΕπιχειρήσεων(Μ.Ε.ΕΠ.)πουτηρείται

στηΓ.Γ.Δ.Ε.τουΥ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσονανήκουνστηνεφόσονανήκουνστηνΑ2και άνωτάξηγιαέργακατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑμεποσότηςκατηγορίας 130.597,96 ευρώ καιστηνΑ2καιάνωτάξηγιαέργακατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με ποσότηςκατηγορίας125.632,67ευρώ

β. Προερχόμενεςαπόκράτη-μέλητηςΕυρωπαϊκήςΈνωσηςήτουΕυρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου(Ε.Ο.Χ.απόκράτηπουέχουνυπογράψειτηνσυμφωνίαγιατις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του ΠαγκόσμιουΟργανισμούΕμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποίατηρούνταιεπίσημοικατάλογοιαναγνωρισμένων εργοληπτώνφόσονείναι εγγεγραμμένεςστουςκαταλόγουςαυτούςκαισετάξηκαικατηγορίααντίστοιχημετις καλούμενεςτουΕλληνικούΜητρώουΜ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενεςαπόωςανωτέρωβ΄κράτη,σταοποίαδεντηρούνταιεπίσημοικατάλογοι αναγνωρισμένωνεργοληπτώνφόσοναποδεικνύουνότιέχουνεκτελέσειέργαπαρόμοιαμετοδημοπρατούμενο,απόποιοτικήκαιποσοτικήάποψη.

21.2         Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύτους,υπότους όρουςτουάρθρου16παρ.7τουΝ.3669/08 (ΚΔΕ) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2γ. περ. ββ) του ν.4281/2014 (Κοινοπραξίαστηνίδιακατηγορία)καιυπότονόροότικάθεΕργοληπτικήΕπιχείρηση θασυμμετέχει στοκοινοπρακτικόσχήμαμεποσοστόόχιμικρότεροτου25%της καλούμενηςκατηγορίας.

21.3         Κοινοπραξίεςεργοληπτικώνεπιχειρήσεωνγιατηνκάλυψητωνδιαφόρωνκατηγοριών τωνεργασιώντουέργουυπότουςόρουςτηςπαρ.3τουάρθρου16τουΝ.3669/08 (ΚΔΕ).Τοποσοστόσυμμετοχής τηςκάθεεπιχείρησης στοκοινοπρακτικό σχήμα προκύπτειαπότονπροϋπολογισμότηςκατηγορίαςγιατηνοποίααυτήσυμμετέχεικαι δενείναιαπαραίτητονααναγράφεται. Κατηγορίαεργασιώνμεποσοστόκάτωτου10% τουπροϋπολογισμούτουέργου(χωρίςαναθεώρησηκαιΦ.Π.Α.)φόσονδενκαλείται στηδημοπρασία,αθροίζεταιστον προϋπολογισμότης μεγαλύτερηςκατηγορίας.

21.4         Κοινοπραξίεςεργοληπτικώνεπιχειρήσεωνεγγεγραμμένων στηντάξη AουΜ.Ε.Ε.Π. γιαέργακατηγορίας   ΟΔΟΠΟΙΙΑ καιστηνΑ1τάξη γιαέργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ,μετιςπροϋποθέσειςτηςπαρ.10τουάρθρου16του Ν.3669/08(ΚΔΕ)(αναβάθμισηορίουλόγωκοινοπραξίας)


21.5           Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός

κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές

επιχειρήσειςήκοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεωνκατ΄ εφαρμογή τηςπαρ.9του άρθρου16τουν.3669/08(«κύριακατηγορία»).Κατάταλοιπάεφαρμόζονται οι ισχύουσεςδιατάξειςγιατησυμμετοχήεργοληπτικώνεπιχειρήσεωνσεδιαγωνισμούς για τηνκατασκευήΔημοσίωνΈργων.

Εγγύησησυμμετοχήςστονδιαγωνισμόορίζεταισε2%επίτουπροϋπολογισμούτουέργου χωρίςτακονδύλια τουΦ.Π.Α.δηλαδή5.284,55ΕΥΡΩ καιησχετικήεγγυητικήεπιστολήθα απευθύνεταιπροςτοΔήμοΑβδήρωνισχύςτηςθαείναιτουλάχιστον6(έξι)μηνώνκαι30 (τριάνταμερών,μετάτηνημέραδιεξαγωγήςτουδιαγωνισμού. Οχρόνοςισχύοςτων προσφορώνείναι(6ξιμήνες.

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα

δικαιολογητικά,πουπροβλέπονταιαπότιςσχετικέςδιατάξειςγιαταδημόσιαέργακαθώςκαι δελτίοφορολογικήςενημερότητας.

Η προθεσμίαπεράτωσηςτουέργουείναι(5)πέντεμήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της

Ελλάδας2007-2013"μεποσοστόσυγχρηματοδότησης72.97%απότοΕ.Γ.Τ.Α.Α.και

27,03%απόΕθνικήΔαπάνη(ΑριθμόςΣΑΕ282/8)

Προβλέπεταιηδυνατότητα χορήγησηςπροκαταβολήςστονΑνάδοχοσύμφωναμετιςδιατάξεις τουάρθρου51τουΝ.3669/08

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

Αβδήρων.

ΠερισσότερεςπληροφορίεςμπορούνναπάρουνοιενδιαφερόμενοιαπότηνΤεχνικήΥπηρεσία του         Δήμου    Αβδήρων,   αρμόδιος    υπάλληλος    Μουμτσάκης    Γεώργιος    (τηλ.:2541352420

Φαξ:2541352454)-   Χωλίδης   Στυλιανός   (τηλ.:2541352401)   –   Τζιάτζης   Αριστείδης

(τηλ.:2541352416),τιςεργάσιμεςημέρεςκαιώρες.

Γενισέα,22 /4/2014

ΟΔήμαρχοςΑβδήρων

ΤσιτιρίδηςΓεώργιος

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΕΛΕΡΟΥ, ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ, ΒΕΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΑΚΑΡΠΟΥ, ΦΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

            ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

             ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ                                                               ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

                                                                                                                                   ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ)

                                                                                                                        

4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3

«ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

ΜΕΤΡΟ 322

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ

             Η πίστωση προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013" με ποσοστό συγχρηματοδότησης 72.97 % από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 27,03 % από Εθνική Δαπάνη (κωδικός έργου στο Π.Δ.Ε. 282/8   2015ΣΕ28280028)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣΑΒΔΗΡΩΝ

Αριθμ. Πρωτ. 7382 /24 -04 -2015

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

του έργου:

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΕΛΕΡΟΥ, ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ, ΒΕΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΑΚΑΡΠΟΥ, ΦΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ»

 

Ο Δήμος Αβδήρων συμφώνα με την με αριθμό 52/2015 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής διακηρύττει ότι την 19 του μηνός Μαίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας Δ. Αβδήρων στο πρώην Δημαρχείο Αβδήρων στα Άβδηρα, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: προσφοράς με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους Ν.3669/08, N. 3263/04, Ν. 3212/03, Ν. 2940/01, Ν. 2372/96, Ν. 2338/95, Ν. 2229/94, τις διατάξεις του Π.Δ. 334/00, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 210/97, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο:

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΕΛΕΡΟΥ, ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ, ΒΕΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΑΚΑΡΠΟΥ, ΦΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ»

Ο κωδικός του έργου είναι: 2015ΣΕ28280028 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΕΛΕΡΟΥ, ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ, ΒΕΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΑΚΑΡΠΟΥ, ΦΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ»

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με προϋπολογισμό 738.047,09 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 231.066,23 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

.

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό 98/14 θεώρησης 20.11.2014 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αβδήρων, ανέρχεται στο ποσό των 969.113,33 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 1.211.550,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αβδήρων στα Άβδηρα, εως και την 14 /05 /15.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία:

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

21.1           Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α.  Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην εφόσον ανήκουν στην 1η και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ με ποσό της κατηγορίας 738.047,09 ευρώ και στην Α2 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με ποσό της κατηγορίας 231.066,23 ευρώ

β.  Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ.  Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

21.2           Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2γ. περ. ββ) του ν.4281/2014                 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

21.3           Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

21.4           Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη … του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας   και στην τάξη για έργα κατηγορίας          , με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)

21.5           Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κονδύλια του Φ.Π.Α. δηλαδή 19.700,00 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Αβδήρων. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 6 (έξι) μηνών και 30 (τριάντα) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι (6) έξι μήνες.

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι πέντε ( 05 ) ημερολογιακούς μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013" με ποσοστό συγχρηματοδότησης 72.97 από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και

27,03 % από Εθνική Δαπάνη (κωδικός έργου στο Π.Δ.Ε. 282/8   2015ΣΕ28280028)

Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής στον Ανάδοχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 3669/08

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αβδήρων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αβδήρων, αρμόδιος υπάλληλος Μουμτσάκης Γεώργιος (τηλ.:2541352420-400 Φαξ:2541352454) – Φώτης Μουργόπουλος (Τηλ: 2541352534, Φαξ:2541352554), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

Γενισέα, 24/ 04 /2015

Ο Δήμαρχος Αβδήρων

     Τσιτιρίδης Γεώργιος

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΣΕΛΕΡΟΥ, ΒΕΛΟΧΩΡΙΟΥ,ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ,ΑΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ Δ. ΑΒΔΗΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΚΑΙΤΡΟΦΙΜΩΝ                                                 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΓΕΩΡΓΙΚΟΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ(ΕΓΤΑΑ)

4ηΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΠΕΡΙΟΔΟΣ(2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013»

ΑΞΟΝΑΣΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ3

«ΠΟΙΟΤΗΤΑΖΩΗΣΣΤΙΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣΠΕΡΙΟΧΕΣΚΑΙΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΤΗΣΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

ΜΕΤΡΟ322

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ

ΗπίστωσηπροέρχεταιαπότοΕπιχειρησιακόΠρόγραμμα"ΑγροτικήΑνάπτυξητηςΕλλάδας2007-

2013"μεποσοστόσυγχρηματοδότησης90,38%απότοΕ.Γ.Τ.Α.Α.και9,62%απόΕθνικήΔαπάνη(Αριθμός

ΣΑΕ282/8)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣΑΒΔΗΡΩΝ

Αριθμ.Πρωτ.7156 /22 -4 -2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

του έργου:

«ΕΠΕΚΤΑΣΗΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥΔΙΚΤΥΟΥΣΤΟΥΣΟΙΚΙΣΜΟΥΣΣΕΛΕΡΟΥ, ΒΕΛΟΧΩΡΙΟΥ,ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣΚΑΡΠΟΥΚΑΙΓΡΗΓΟΡΟΥΤΟΥΔ. ΑΒΔΗΡΩΝ»

ΟΔήμος Αβδήρωνδιακηρύττειότιτην 12η τουμηνόςΜαΐουτουέτους2015ημέραΤρίτηκαι ώρα10.00π.μ.(λήξηπαράδοσης τωνπροσφορώνταγραφείατηςΤεχνικήςΥπηρεσίας Δ. Αβδήρωνστοπρώην ΔημαρχείοΑβδήρωνστα Άβδηρα,θαδιεξαχθεί με ανοιχτήΔημοπρασίαμετο σύστημα: προσφοράςμεεπίμέρουςποσοστώνέκπτωσης κατάομάδεςομοειδώνεργασιώνκαι έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένοέντυποοικονομικήςπροσφοράςτηςυπηρεσίαςσύμφωναμετιςδιατάξειςτουΝ.

1418/84όπωςτροποποιήθηκευμπληρώθηκεκαιβελτιώθηκεμετουςΝ.3669/08,N.3263/04, Ν.3212/03,Ν.2940/01,Ν.2372/96,Ν.2338/95,Ν.2229/94,τιςδιατάξειςτουΠ.Δ.334/00,Π.Δ.

609/85,Π.Δ.210/97,κ.α.όπωςτροποποιήθηκανκαιισχύουνσήμεραγιατηνκατασκευήτουέργου

με τίτλο:

«ΕΠΕΚΤΑΣΗΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥΔΙΚΤΥΟΥΣΤΟΥΣΟΙΚΙΣΜΟΥΣΣΕΛΕΡΟΥ, ΒΕΛΟΧΩΡΙΟΥ,ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣΚΑΡΠΟΥΚΑΙΓΡΗΓΟΡΟΥΤΟΥΔ. ΑΒΔΗΡΩΝ»


Ο κωδικός του έργου είναι:   2015/ΣΕ28280066 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο

«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥΔΙΚΤΥΟΥΣΤΟΥΣΟΙΚΙΣΜΟΥΣΣΕΛΕΡΟΥ, ΒΕΛΟΧΩΡΙΟΥ,ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣΚΑΡΠΟΥΚΑΙΓΡΗΓΟΡΟΥΤΟΥΔ.ΑΒΔΗΡΩΝ».

Τοέργοσυντίθεταιαπότιςακόλουθεςκατηγορίες εργασιών:α)κατηγορίαΥΔΡΑΥΛΙΚΑ,με προϋπολογισμό147.415,93(δαπάνηεργασιών,ΓΕ καιΟΕκαιαπρόβλεπτακαιαπολογιστικά),β) κατηγορίαΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, μεπροϋπολογισμό19.702,54(δαπάνηεργασιών,ΓΕ καιΟΕκαι απρόβλεπτακαιαπολογιστικά),γ)κατηγορίαΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ μεπροϋπολογισμό

93.972,28 (δαπάνηεργασιών,ΓΕκαιΟΕκαιαπρόβλεπτακαιαπολογιστικά).

Οπροϋπολογισμόςτωνδημοπρατούμενωνεργασιώντουέργου,μεβάσητημελέτημεαριθμό

92/13 θεώρησης26-8-2013τηςΤεχνικής ΥπηρεσίαςτουΔήμουΑβδήρωννέρχεταιστοποσό των 257.073,23 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 325.000,00

ΕΥΡΩ(μεαναθεώρησηκαι Φ.Π.).

Οιενδιαφερόμενοιμπορούνναλάβουνγνώση,ναπαραλαμβάνουντασυμβατικάτεύχητου διαγωνισμού(Διακήρυξη,ΣυγγραφήΥποχρεώσεωνκ.λ.π.) απότηνέδρατηςΤεχνικής Υπηρεσίαςτου Δήμου ΑβδήρωνσταΆβδηρα,μέχρι καιτις7 /5/15.

ΗδιακήρυξητουέργουέχεισυνταχθείκατάτοεγκεκριμένοαπότονυπουργόΠΕΧΩΔΕ

υπόδειγματύπουΒ.

Στοδιαγωνισμόγίνονταιδεκτέςεργοληπτικέςεπιχειρήσειςπουκατέχουνεργοληπτικάπτυχία: Στοδιαγωνισμόδικαιούνταινασυμμετάσχουν:

21.1         Μεμονωμένεςεργοληπτικέςεπιχειρήσεις:

α.ΕγγεγραμμένεςστοΜητρώοΕργοληπτικώνΕπιχειρήσεων(Μ.Ε.ΕΠ.)πουτηρείται στηΓ.Γ.Δ.Ε.τουΥ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,εφόσονανήκουνστηνεφόσονανήκουνστηνΑ2και άνωτάξηγιαέργακατηγορίαςΥΔΡΑΥΛΙΚΑμεποσότηςκατηγορίας 167.118,47 ευρώκαιστηνΑ1καιάνωτάξηγιαέργακατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟ- ΓΙΚΑ με ποσότηςκατηγορίας89.954,75 ευρώ.

β. Προερχόμενεςαπόκράτη-μέλητηςΕυρωπαϊκήςΈνωσηςήτουΕυρωπαϊκού ΟικονομικούΧώρου(Ε.Ο.Χ.)ήαπόκράτηπουέχουνυπογράψει τηνσυμφωνίαγιατις ΔημόσιεςΣυμβάσεις (Σ.Δ.Σ.)τουΠαγκόσμιουΟργανισμούΕμπορίου(Π.Ο.Ε.),στα οποίατηρούνταιεπίσημοικατάλογοι αναγνωρισμένωνεργοληπτών,εφόσονείναι εγγεγραμμένες στουςκαταλόγουςαυτούςκαισετάξηκαικατηγορίααντίστοιχημετις καλούμενεςτουΕλληνικούΜητρώουΜ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες απόωςανωτέρωβ΄κράτη, σταοποίαδεντηρούνταιεπίσημοικατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουνότιέχουνεκτελέσειέργα παρόμοιαμετοδημοπρατούμενο,απόποιοτικήκαιποσοτικήάποψη.

21.2           Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμόμεταξύτους,υπότουςόρουςτουάρθρου16παρ.7τουΝ.3669/08 (ΚΔΕ) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2γ. περ. ββ) του ν.4281/2014 (Κοινοπραξίαστηνίδιακατηγορία)καιυπότονόροότικάθεΕργοληπτική Επιχείρηση θασυμμετέχειστοκοινοπρακτικό σχήμαμεποσοστόόχιμικρότεροτου25%της καλούμενηςκατηγορίας.

21.3           Κοινοπραξίεςεργοληπτικώνεπιχειρήσεωνγιατηνκάλυψητωνδιαφόρωνκατηγοριών τωνεργασιών τουέργουυπότουςόρουςτης παρ.3τουάρθρου16τουΝ.3669/08 (ΚΔΕ).Τοποσοστόσυμμετοχήςτηςκάθεεπιχείρησης στοκοινοπρακτικόσχήμα προκύπτειαπότονπροϋπολογισμότηςκατηγορίας γιατηνοποίααυτήσυμμετέχεικαι δενείναιαπαραίτητο νααναγράφεται.Κατηγορία εργασιώνμεποσοστόκάτωτου10%


τουπροϋπολογισμούτουέργου(χωρίςαναθεώρησηκαιΦ.Π.Α.),εφόσονδενκαλείται στηδημοπρασία,αθροίζεταιστονπροϋπολογισμότηςμεγαλύτερηςκατηγορίας.

21.4           Κοινοπραξίες   εργοληπτικών   επιχειρήσεων   εγγεγραμμένων   στην   τάξη....…του Μ.Ε.Ε., μετιςπροϋποθέσειςτης παρ.10τουάρθρου16τουΝ.3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμισηορίουλόγω κοινοπραξίας)

21.5           Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος.Γίνονταιεπίσηςδεκτέςκαιμεμονωμένεςεργοληπτικές επιχειρήσειςή κοινοπραξίεςεργοληπτικώνεπιχειρήσεωνκατ΄εφαρμογήτηςπαρ.9 του άρθρου16τουν.3669/08(«κύριακατηγορία»). Κατάταλοιπάεφαρμόζονταιοι ισχύουσεςδιατάξειςγιατησυμμετοχήεργοληπτικώνεπιχειρήσεωνσεδιαγωνισμούς γιατηνκατασκευήΔημοσίων Έργων.

Εγγύησησυμμετοχήςστονδιαγωνισμόορίζεταισε2%επίτουπροϋπολογισμούτουέργου χωρίςτακονδύλια τουΦ.Π.Α.δηλαδή5.285,00 ΕΥΡΩκαιησχετικήεγγυητικήεπιστολή θααπευθύνεταιπροςτοΔήμοΑβδήρων.Ηισχύςτηςθαείναιτουλάχιστον6(έξι)μηνώνκαι

30(τριάντα)ημερών,μετάτηνημέραδιεξαγωγής τουδιαγωνισμού.Οχρόνοςισχύοςτων προσφορών είναι(6) έξιμήνες.

Οιεργολάβοι Δημοσίωνέργωνυποχρεούνταιναπροσκομίσουνόλατααπαιτούμενα δικαιολογητικά, πουπροβλέπονται απότιςσχετικέςδιατάξειςγιαταδημόσιαέργακαθώςκαι δελτίοφορολογικήςενημερότητας.

Ηπροθεσμίαπεράτωσηςτου έργουείναι(5) πέντεμήνες.

Το έργο χρηματοδοτείταιαπό το ΕπιχειρησιακόΠρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξητης

Ελλάδας2007 - 2013" με ποσοστόσυγχρηματοδότησης90,38 % απότοΕ.Γ.Τ.Α.Α.και

9,62 % απόΕθνικήΔαπάνη(ΑριθμόςΣΑΕ282/8).

Προβλέπεταιη δυνατότηταχορήγησηςπροκαταβολήςστονΑνάδοχοσύμφωναμετιςδιατάξεις τουάρθρου 51 του Ν. 3669/08

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

Αβδήρων.

Περισσότερες πληροφορίεςμπορούνναπάρουνοιενδιαφερόμενοιαπότηνΤεχνικήΥπηρεσία του Δήμου Αβδήρων, αρμόδιος υπάλληλος Μουμτσάκης Γεώργιος (τηλ.:2541352420

Φαξ:2541352454)-ΤζιάτζηςΑριστείδης(τηλ.:2541352416), τις εργάσιμεςημέρεςκαιώρες.

Γενισέα, 22/4/2015

     ΔήμαρχοςΑβδήρων

ΤσιτιρίδηςΓεώργιος

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

Περισσότερα Άρθρα...

Σελίδα 13 από 21

 • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
 • Ιαματικά Λουτρά
 • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
 • syzefxis
 • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2018