electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΔιαγωνισμοί - Προκηρύξεις

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Δίμηνης Διάρκειας.

                                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     ΓΕΝΙΣΕΑ     12-04-2018

Ν Ο Μ Ο Σ   Ξ Α Ν Θ Η Σ                                                        ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. :   4305

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ                                      

Ταχ. Δ/νση : ΓΕΝΙΣΕΑ Ξάνθης                 

Τ.Κ. 67 064                                                

Πληροφορίες: Γραφείο Δημάρχου

Τηλέφωνο:     2541352555                                        

FAX:     2541352554

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.    

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Δίμηνης Διάρκειας.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ΑβδήρωνΔΗΜΟΣ ΓΑΡΟΥΦΑΣ, σύμφωνα με την απόφαση του Δημάρχου   264/28-02-2017 περί ορισμού και ανάθεσης αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 2738/1999

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 εδάφιο ιε του Ν.3812/2009

5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν.4071/2012

6. Την Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 49 με Α.Π. 31635/19-8-2014

7. Τις σχετικές διατάξεις των ν.4257/2014 και 4258/2014

8. Την με αριθμ. 53/26-02-2018 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα “Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού διάρκειας δύο (2) μηνών για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών”

9. Την με αρ. Πρωτ. 2476/13-03-2018 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με Θέμα “Έλεγχος νομιμότητας της υπ’αριθ. 53/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων Ν. Ξάνθης”.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες της υπηρεσίας Καθαριότηταςκαι Πολιτικής Προστασίας έτους 2018 στο Δήμο μας, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών, ως εξής:

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Αιτήσεις υποβάλλονται από 13 -04-2018 Έως και τις 17-04-2018, στο γραφείο

προσωπικού του Δήμου Αβδήρων

Α/Α

Ειδικότητα

Τυπικά Προσόντα

Απαιτούμενα Άτομα

Χρονική Διάρκεια Εργασίας

1

2

Εργάτες

Οδηγοί   Φορτηγών

1. Χωρίς τυπικά προσόντα
2. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.  

Με τυπικά προσόντα τα οποία προβλέπονται από το Π.Δ. 50/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

   Οκτώ (8)

Δύο (2)

Δύο (2) μήνες

Δύο (2) μήνες

1.ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ 1. ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ 2. ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ(ΚΟΙΝΑ)

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3.Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

4.Φ/ο βιβλ. Τραπεζικού λογ/σμού

5. Βεβαίωση για αριθμό ΑΦΜ και ΑΜΚΑ

6. Βεβαίωση ενσήμων ΙΚΑ (ΑΜΑ)

 

 

2. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ 2. ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή

Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή

Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή

Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή

Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή:

- Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή

- Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή

-Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή

- Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή

- Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.                             

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας.

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής.

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας.

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ' κατηγορίας.

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ' κατηγορίας.

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ ή Γ’ + Ε’ κατηγορίας από 10 Σεπτεμβρίου 2014 απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

(σύμφωνα με την απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)

Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται :

είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου.

είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης άδειας, για την ενσωμάτωση μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής του ζητούμενου από την ανακοίνωση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) και εφόσον προκύπτουν λόγοι καθυστέρησης της διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή, και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας υπηρεσία της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία να αναφέρονται:

  • Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση
  • Ο αριθμός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει καθώς και η νέα ισχύς της (έναρξη, λήξη)
  • Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει χορηγηθεί και απαιτείται από την ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς του (έναρξη - λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι η άδεια βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω ενσωμάτωσης κατηγορίας ή υποκατηγορίας ΠΕΙ.

 

Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήποτε την απαιτούμενη από την ανακοίνωση άδεια οδήγησης.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας δεν έχει προχωρήσει στη συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις του ανωτέρω πιστοποιητικού (ΠΕΙ), ο υποψήφιος προκειμένου να γίνει δεκτός για τη θέση του ΟΔΗΓΟΥ της συγκεκριμένης ανακοίνωσης, πρέπει να προσκομίσει απαραιτήτως σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας αυτής, στο οποίο να αναφέρεται η αδυναμία έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού εξ’ αφορμής της μη συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής.

Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει την βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί:

§η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και

§η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του   υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την προκήρυξη.

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».

KATEBΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ              ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ                 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ

Προκήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ".

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

                                 Γενισέα, 23/3/2018

                                  Αρ. Πρωτ.:3735

 

 

 

Προκήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού

 για την προμήθεια με τίτλο

 «  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΠΡΟΣΩΠΩΝ »

 Ο Δήμαρχος Αβδήρων

 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/2016. με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών του προσώπων», προϋπολογισμού 48.874,43ευρώ με το Φ.Π.Α.

 1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

 Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

 Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

 Οδός: Γενισέα Ξάνθης

 Ταχ.Κωδ.: 67064

 Τηλ.: 2541352550

 Telefax: 2541352534

 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 Ιστοσελίδα: www.avdera.gr

 Κωδικός NUTS: EL512

 2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.avdera.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 3. Κωδικός CPV: 19640000-4 , 39830000-9

 4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL512

 5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Ο διαγωνισμός αφορά την «Προμήθεια  ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών του προσώπων» όπως περιγράφεται στην αριθμ. 10/2018 Μελέτη του Τμήματος Προγραμματισμού. Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας Δήμου Αβδήρων με την οποία καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

 6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

 7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας:  Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά και σε διάστημα πέντε (5) ημερών από την παραγγελία τους.

 8. Δικαιούμενοι συμμετοχής:

 Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.

 9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η προσφορά που θα κατατεθεί θα αφορά είτε στο σύνολο της προμήθειας είτε για κάθε ομάδα ξεχωριστά. Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες Ομάδες της προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο  ποσότητα της κάθε Ομάδας.

 10. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

 11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων στη Γενισέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 12η Απριλίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης 10:30 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

 12. Χρόνος ισχύος προσφορών: 6 μήνες

 13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

 14. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Αβδήρων και των Νομικών του Προσώπων και θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α. του προϋπολογισμού  εξόδων ετών 2018 του Δήμου Αβδήρων και των Νομικών του Προσώπων  

 15. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου Αβδήρων: www.avdera.gr

 Δημοσιεύεται  σε μια τοπική εφημερίδα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω υπό στοιχείο ΙΙ.4. Δημοσιεύσεις προκήρυξης (άρθρο 377 παρ.1 περιπτ. 82 του Ν.4412/2016, άρθρο 379 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 18 του Ν.4469/2017).Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Τοπικό τύπο του παρόντος διαγωνισμού ή τυχόν επαναληπτικού βαρύνει τον ανάδοχο βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 3548/2007, όπως ισχύει σήμερα.

 

Ο Δήμαρχος Αβδήρων

 

 Γεώργιος Τσιτιρίδης

 

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2018.

 

                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

                                                                                     ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

                                                                          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               ΓΕΝΙΣΕΑ         23-03-2018

Ν Ο Μ Ο Σ Ξ Α Ν Θ Η Σ                                                     ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:   3712

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ                                      

Ταχ. Δ/νση : ΓΕΝΙΣΕΑ Ξάνθης                  

Τ.Κ. 67 064                                                

Πληροφορίες: Γραφείο Δημάρχου

Τηλέφωνο:     2541352555                                                            

FAX:     2541352554                                                          

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.    

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2018

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ΑβδήρωνΔΗΜΟΣ ΓΑΡΟΥΦΑΣ, σύμφωνα με την απόφαση του Δημάρχου   264/28-02-2017 περί ορισμού και ανάθεσης αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων

Ύστερα από την υπ’ αριθ. 52/2018 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει:

την πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα, για τους μήνες Απρίλιο και Μαίο 2018, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων:

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ Απρίλιο και Μάιο ΕΤΟΥΣ 2018

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΟΜΙΘΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ το μήνα Απρίλιο έτους 2018

20

5

100

1. Χωρίς τυπικά προσόντα

2. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ το μήνα Μάιο έτους 2018

20

5

100

1. Χωρίς τυπικά προσόντα

2. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.

ΣΥΝΟΛΟ

40

10

200

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα ειδικά τυπικά προσόντα και τα δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτήν

(ακολουθεί υπόδειγμα ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο προσωπικού του Δήμου Αβδήρων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο γραφείο προσωπικού.

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

ΔΗΜΟΣ ΓΑΡΟΥΦΑΣ

              

 

                    ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

                                                              

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                ΓΕΝΙΣΕΑ, 15-03-2018

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ                                                           Αριθμ. Πρωτ.: 3266

Ταχ.Δ/νση: Γενισέα – Ν.Ξάνθης

Πληροφορίες: Γ. Γκοβέσης- Α. Κοτσάνη

Τηλ. : 2541352517-16

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙΣΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ   2/2018

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αβδήρων , που εδρεύει στη Γενισέα Ξάνθης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β)

Ανακοίνωση ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα

υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια

σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

201

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΒΔΗΡΑ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

(Γκρέιντερ)

8 μήνες

1

Οι υποψήφιοι της παραπάνω ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ, ΓΕΝΙΣΕΑ ΞΑΝΘΗΣ, Τ.Κ. 67064 απευθύνοντάς την στο γραφείο προσωπικού υπόψιν κ. Γκοβέση Γεωργίου, κας Κοτσάνη Αναστασίας (τηλ. Επικοινωνίας: 2541352517-516) σε προθεσμία 10 ημερών από την τελευταία δημοσίευση έως και την 26-03-2018.

Η παρούσα και η αναλυτική ανακοίνωση θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα “Διαύγεια” και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Αβδήρων: www.avdera.grκαι η παρούσα θα δημοσιευτεί στον τοπικό ημερήσιο τύπο.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

Διακήρυξη Δημοπρασίας στην παραλία Πόρτο Μόλο.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.          

Π.Ε.     ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

                          

      

Γενισέα, 02-03-2018

Αρ. Πρωτ:   2632

Ταχ. Δ/νση: Γενισέα Ξάνθης

Ταχ. Κωδ.: 67064

Τηλέφωνο: 2541352510

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Αβδήρων

Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύμβαση παραχώρησης, έναντι ανταλλάγματος,σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/12.05.2017 τεύχος Β’ ) και την τροποποίηση αυτήςόπως περιγράφεται παρακάτω:

Παραχώρηση έκτασης 499,43 τ.μ., με δημοπρασία-πλειοδοτικό διαγωνισμό, , στη θέση παραλία Πόρτο Μόλο , του οικισμού Λεύκιππου , ΤΚ Αβδήρων του Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης, με συντεταγμένες:

Κορ

Τετμημένη (Χ)

Τεταγμένη (Ψ)

Πλευρά σε μ.

ΕΚΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Α

583593,175

4532976,092

Α-Β= 7,86

Β-Γ= 25,30

Γ-Δ= 20,49

Δ-Ε= 19,14

Ε-Ζ= 11,34

Ζ-Η= 2,81

Η-Θ= 9,35

Θ-Ι= 16,31

Ι-Κ= 20,65

Κ-Λ= 14,59

Λ-Α= 18,98

499,43 τ.μ.

8,00 /τ.μ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΠΡΕΛΩΝ & ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ

Β

583600,918

4532974,717

     

Γ

583596,544

4532949,793

     

Δ

583595,660

4532929,320

     

Ε

583597,510

4532910,270

     

Ζ

583599,968

4532899,197

     

Η

583597,510

4532897,830

     

Θ

583593,550

4532906,300

     

Ι

583589,840

4532922,180

     

Κ

583589,050

4532942,810

     

Λ

583590,110

4532957,360

     

Α

583593,175

4532976,092

     

και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Η προς παραχώρηση θέση δίδεται αποκλειστικά με σκοπό την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών για την εξυπηρέτηση των λουόμενων.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίουστη Γενισέα στις 13-03-2018, και ώρα 10.30 π.μ

Ως τιμή ελάχιστης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 8,00€/τ.μ.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για δύο χρόνια, έως 31-12-2019.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής, Κτηνοτροφίας, Αλιείας και Γεωθερμίας του Δήμου Αβδήρων που εδρεύει στη Γενισέα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. επικοινωνίας: 2541352531.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.          

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

                          

      

 

Γενισέα, 02-03-2018

Αρ. Πρωτ: 2625

Ταχ. Δ/νση: Γενισέα Ξάνθης

Ταχ. Κωδ.: 67064

Τηλέφωνο: 2541352531

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο Δήμαρχος Αβδήρων

Διακηρύσσει ότι:

     Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με προφορικές προσφορές η εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου έκτασης 735,92 τ.μ., στη θέση ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ του οικισμού ΕΡΩΔΙΟΥ, ΤΚ Μυρωδάτου του Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης με τις εξής συντεταγμένες:

Κορ

Τετμημένη (Χ)

Τεταγμένη (Ψ)

Πλευρά σε μ.

Α

579482,774

4531244,5

Α-Β= 15,99

Β-Γ= 46,25

Γ-Δ= 16

Δ-Α= 45,78

Β

579498,09

4531249,106

Γ

579511,409

4531204,82

Δ

579495,96

4531200,657

Α

579482,774

4531244,5

 

με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες εξυπηρέτησης και αναψυχής των λουομένων και των επισκεπτών της παραλίας.

       Η δημοπρασίαθαδιεξαχθείτην Τρίτη 13-03-2018 και ώρα 11:00π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων στη Γενισέα.

     Ως τιμή ελάχιστης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 200,00 €.

     Η έκταση θα εκμισθωθεί για χρονικό διάστημα ενός έτους, μέχρι 31-12-2018.

Η διεξαγωγή της Δημοπρασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81,τους όρους της υπ’  αριθμ. 27/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αβδήρων και την υπ’ αρ. 2624/02-03-2018 Διακήρυξη Δημοπρασίας.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής, Κτηνοτροφίας, Αλιείας και Γεωθερμίας του Δήμου Αβδήρων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. επικοινωνίας: 2541352531.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

Περισσότερα Άρθρα...

Σελίδα 8 από 26

  • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
  • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
  • Ιαματικά Λουτρά
  • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
  • syzefxis
  • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων
  • KEASELEROU

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2018