electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΔιαγωνισμοί - Προκηρύξεις

Προκήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ".

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

                                 Γενισέα, 23/3/2018

                                  Αρ. Πρωτ.:3735

 

 

 

Προκήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού

 για την προμήθεια με τίτλο

 «  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΠΡΟΣΩΠΩΝ »

 Ο Δήμαρχος Αβδήρων

 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/2016. με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών του προσώπων», προϋπολογισμού 48.874,43ευρώ με το Φ.Π.Α.

 1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

 Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

 Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

 Οδός: Γενισέα Ξάνθης

 Ταχ.Κωδ.: 67064

 Τηλ.: 2541352550

 Telefax: 2541352534

 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 Ιστοσελίδα: www.avdera.gr

 Κωδικός NUTS: EL512

 2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.avdera.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 3. Κωδικός CPV: 19640000-4 , 39830000-9

 4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL512

 5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Ο διαγωνισμός αφορά την «Προμήθεια  ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών του προσώπων» όπως περιγράφεται στην αριθμ. 10/2018 Μελέτη του Τμήματος Προγραμματισμού. Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας Δήμου Αβδήρων με την οποία καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

 6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

 7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας:  Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά και σε διάστημα πέντε (5) ημερών από την παραγγελία τους.

 8. Δικαιούμενοι συμμετοχής:

 Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.

 9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η προσφορά που θα κατατεθεί θα αφορά είτε στο σύνολο της προμήθειας είτε για κάθε ομάδα ξεχωριστά. Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες Ομάδες της προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο  ποσότητα της κάθε Ομάδας.

 10. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

 11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων στη Γενισέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 12η Απριλίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης 10:30 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

 12. Χρόνος ισχύος προσφορών: 6 μήνες

 13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

 14. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Αβδήρων και των Νομικών του Προσώπων και θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α. του προϋπολογισμού  εξόδων ετών 2018 του Δήμου Αβδήρων και των Νομικών του Προσώπων  

 15. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου Αβδήρων: www.avdera.gr

 Δημοσιεύεται  σε μια τοπική εφημερίδα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω υπό στοιχείο ΙΙ.4. Δημοσιεύσεις προκήρυξης (άρθρο 377 παρ.1 περιπτ. 82 του Ν.4412/2016, άρθρο 379 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 18 του Ν.4469/2017).Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Τοπικό τύπο του παρόντος διαγωνισμού ή τυχόν επαναληπτικού βαρύνει τον ανάδοχο βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 3548/2007, όπως ισχύει σήμερα.

 

Ο Δήμαρχος Αβδήρων

 

 Γεώργιος Τσιτιρίδης

 

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2018.

 

                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

                                                                                     ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

                                                                          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               ΓΕΝΙΣΕΑ         23-03-2018

Ν Ο Μ Ο Σ Ξ Α Ν Θ Η Σ                                                     ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:   3712

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ                                      

Ταχ. Δ/νση : ΓΕΝΙΣΕΑ Ξάνθης                  

Τ.Κ. 67 064                                                

Πληροφορίες: Γραφείο Δημάρχου

Τηλέφωνο:     2541352555                                                            

FAX:     2541352554                                                          

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.    

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2018

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ΑβδήρωνΔΗΜΟΣ ΓΑΡΟΥΦΑΣ, σύμφωνα με την απόφαση του Δημάρχου   264/28-02-2017 περί ορισμού και ανάθεσης αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων

Ύστερα από την υπ’ αριθ. 52/2018 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει:

την πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα, για τους μήνες Απρίλιο και Μαίο 2018, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων:

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ Απρίλιο και Μάιο ΕΤΟΥΣ 2018

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΟΜΙΘΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ το μήνα Απρίλιο έτους 2018

20

5

100

1. Χωρίς τυπικά προσόντα

2. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ το μήνα Μάιο έτους 2018

20

5

100

1. Χωρίς τυπικά προσόντα

2. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.

ΣΥΝΟΛΟ

40

10

200

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα ειδικά τυπικά προσόντα και τα δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτήν

(ακολουθεί υπόδειγμα ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο προσωπικού του Δήμου Αβδήρων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο γραφείο προσωπικού.

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

ΔΗΜΟΣ ΓΑΡΟΥΦΑΣ

              

 

                    ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

                                                              

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                ΓΕΝΙΣΕΑ, 15-03-2018

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ                                                           Αριθμ. Πρωτ.: 3266

Ταχ.Δ/νση: Γενισέα – Ν.Ξάνθης

Πληροφορίες: Γ. Γκοβέσης- Α. Κοτσάνη

Τηλ. : 2541352517-16

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙΣΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ   2/2018

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αβδήρων , που εδρεύει στη Γενισέα Ξάνθης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β)

Ανακοίνωση ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα

υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια

σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

201

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΒΔΗΡΑ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

(Γκρέιντερ)

8 μήνες

1

Οι υποψήφιοι της παραπάνω ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ, ΓΕΝΙΣΕΑ ΞΑΝΘΗΣ, Τ.Κ. 67064 απευθύνοντάς την στο γραφείο προσωπικού υπόψιν κ. Γκοβέση Γεωργίου, κας Κοτσάνη Αναστασίας (τηλ. Επικοινωνίας: 2541352517-516) σε προθεσμία 10 ημερών από την τελευταία δημοσίευση έως και την 26-03-2018.

Η παρούσα και η αναλυτική ανακοίνωση θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα “Διαύγεια” και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Αβδήρων: www.avdera.grκαι η παρούσα θα δημοσιευτεί στον τοπικό ημερήσιο τύπο.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

Διακήρυξη Δημοπρασίας στην παραλία Πόρτο Μόλο.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.          

Π.Ε.     ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

                          

      

Γενισέα, 02-03-2018

Αρ. Πρωτ:   2632

Ταχ. Δ/νση: Γενισέα Ξάνθης

Ταχ. Κωδ.: 67064

Τηλέφωνο: 2541352510

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Αβδήρων

Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύμβαση παραχώρησης, έναντι ανταλλάγματος,σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/12.05.2017 τεύχος Β’ ) και την τροποποίηση αυτήςόπως περιγράφεται παρακάτω:

Παραχώρηση έκτασης 499,43 τ.μ., με δημοπρασία-πλειοδοτικό διαγωνισμό, , στη θέση παραλία Πόρτο Μόλο , του οικισμού Λεύκιππου , ΤΚ Αβδήρων του Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης, με συντεταγμένες:

Κορ

Τετμημένη (Χ)

Τεταγμένη (Ψ)

Πλευρά σε μ.

ΕΚΤΑΣΗ

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Α

583593,175

4532976,092

Α-Β= 7,86

Β-Γ= 25,30

Γ-Δ= 20,49

Δ-Ε= 19,14

Ε-Ζ= 11,34

Ζ-Η= 2,81

Η-Θ= 9,35

Θ-Ι= 16,31

Ι-Κ= 20,65

Κ-Λ= 14,59

Λ-Α= 18,98

499,43 τ.μ.

8,00 /τ.μ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΠΡΕΛΩΝ & ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ

Β

583600,918

4532974,717

     

Γ

583596,544

4532949,793

     

Δ

583595,660

4532929,320

     

Ε

583597,510

4532910,270

     

Ζ

583599,968

4532899,197

     

Η

583597,510

4532897,830

     

Θ

583593,550

4532906,300

     

Ι

583589,840

4532922,180

     

Κ

583589,050

4532942,810

     

Λ

583590,110

4532957,360

     

Α

583593,175

4532976,092

     

και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Η προς παραχώρηση θέση δίδεται αποκλειστικά με σκοπό την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών για την εξυπηρέτηση των λουόμενων.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίουστη Γενισέα στις 13-03-2018, και ώρα 10.30 π.μ

Ως τιμή ελάχιστης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 8,00€/τ.μ.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για δύο χρόνια, έως 31-12-2019.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής, Κτηνοτροφίας, Αλιείας και Γεωθερμίας του Δήμου Αβδήρων που εδρεύει στη Γενισέα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. επικοινωνίας: 2541352531.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.          

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

                          

      

 

Γενισέα, 02-03-2018

Αρ. Πρωτ: 2625

Ταχ. Δ/νση: Γενισέα Ξάνθης

Ταχ. Κωδ.: 67064

Τηλέφωνο: 2541352531

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο Δήμαρχος Αβδήρων

Διακηρύσσει ότι:

     Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με προφορικές προσφορές η εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου έκτασης 735,92 τ.μ., στη θέση ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ του οικισμού ΕΡΩΔΙΟΥ, ΤΚ Μυρωδάτου του Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης με τις εξής συντεταγμένες:

Κορ

Τετμημένη (Χ)

Τεταγμένη (Ψ)

Πλευρά σε μ.

Α

579482,774

4531244,5

Α-Β= 15,99

Β-Γ= 46,25

Γ-Δ= 16

Δ-Α= 45,78

Β

579498,09

4531249,106

Γ

579511,409

4531204,82

Δ

579495,96

4531200,657

Α

579482,774

4531244,5

 

με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες εξυπηρέτησης και αναψυχής των λουομένων και των επισκεπτών της παραλίας.

       Η δημοπρασίαθαδιεξαχθείτην Τρίτη 13-03-2018 και ώρα 11:00π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων στη Γενισέα.

     Ως τιμή ελάχιστης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 200,00 €.

     Η έκταση θα εκμισθωθεί για χρονικό διάστημα ενός έτους, μέχρι 31-12-2018.

Η διεξαγωγή της Δημοπρασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81,τους όρους της υπ’  αριθμ. 27/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αβδήρων και την υπ’ αρ. 2624/02-03-2018 Διακήρυξη Δημοπρασίας.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής, Κτηνοτροφίας, Αλιείας και Γεωθερμίας του Δήμου Αβδήρων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. επικοινωνίας: 2541352531.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ» .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣΑΒΔΗΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ,ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

                       Γενισέα,16/2/2018

                         Αρ.Πρωτ.: 1997

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ»

         Ο Δήμος Αβδήρων, θα διενεργήσει συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο τελικής επιλογής την προσφορά του προμηθευτή με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την Προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 72.478,00 € (με το ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με την αρ. 6/2018 μελέτη που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Η παραπάνω προμήθεια υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1: «ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ», εκτιμώμενης αξίας 20.000 πλέον ΦΠΑ 24%

ΤΜΗΜΑ 2: «ΥΛΙΚΟ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ (Βάση οδοστρωμάτων από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου της Π.Τ.Π. Ο155)», εκτιμώμενης αξίας 3.900. πλέον ΦΠΑ 24%

ΤΜΗΜΑ 3: «ΘΕΡΜΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ Π.Τ.Π. Α- 265», εκτιμώμενης αξίας 20.250 πλέον ΦΠΑ 24%

ΤΜΗΜΑ 4: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑ», εκτιμώμενης αξίας 14.300 πλέον ΦΠΑ 24%

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Πνευματικό Κέντρο Γενισέας στις 6/3/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 (λήξη παράδοσης προσφορών).

Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες Προμηθευτών.

Οι προσφορές να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των στοιχείων του διαγωνισμού και των Τεχνικών Προδιαγραφών της Μελέτης, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής και Διαφάνειας (τηλ. 2541352512, 2541352558 email: pankeman@avdera.gr).

Η Διακήρυξη και η Περίληψή της, θα δημοσιευτούν και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων, στη δ/νση www.avdera.gr.

Ο ανωτέρω διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», (ΦΕΚ 114/Β΄/8-6-2006) – Κ.Κ.Δ.Κ., και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010, Τεύχος Α).

ΟΔήμαρχος Αβδήρων

Γεώργιος Τσιτιρίδης

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ1/2018

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ1-2018
      ΑΝΑΡΙΘΜΗΘΕΙΣΑ ΑΠΟ ΣΟΧ3-2017      
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ),
      ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (Γκρέιντερ) (κωδικός θέσης 101)      
A/Α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Δ.Τ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
1 1 ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡ ΑΕ912835 Μη προσκόμιση άδειας οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνικής ή επαγγελματικής
2 2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟ ΑΗ909089 Δεν κατέχει την απαιτούμενη εμπειρία μετά την απόκτηση άδειας μηχανοδηγού- χειριστή (για πίνακα Β και Γ επικουρίας)
3 3 ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ ΦΕΛΙΞ ΒΑΣ ΑΕ912262 Μη προσκόμιση απαιτούμενων δικαιολογητικών
4 4 ΛΑΒΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗ ΑΕ913109 Δεν κατέχει την απαιτούμενη άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων έργου
5 5 ΝΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚ ΑΑ453204 Δεν κατέχει την απαιτούμενη εμπειρία ως μηχανοδηγός-χειριστής μηχανημάτων έργου μετά την απόκτηση της απαιτούμενης άδειας (για πίνακα Β και Γ επικουρίας)
             
             
      ΓΕΝΙΣΕΑ 14-02-2018      
             
            ΤΑ ΜΕΛΗ
    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ        
            1) ΓΚΟΒΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
             
             
    ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ       2) ΚΟΤΣΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
             

Περισσότερα Άρθρα...

Σελίδα 7 από 25

  • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
  • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
  • Ιαματικά Λουτρά
  • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
  • syzefxis
  • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων
  • KEASELEROU

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2018