electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΔιαγωνισμοί - ΠροκηρύξειςΑνακοίνωση για την πλήρωση δύο (2) θέσεων καθαριστών/ριών για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων για τα διδακτικά έτη 2018‐2019 και 2019-2020 με σύμβαση έργου.

Ανακοίνωση για την πλήρωση δύο (2) θέσεων καθαριστών/ριών για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων για τα διδακτικά έτη 2018‐2019 και 2019-2020 με σύμβαση έργου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την πλήρωση δυο (2) θέσεων καθαριστών/ριών για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων για τα διδακτικά έτη 2018‐2019 και 2019-2020 με σύμβαση έργου .

Σχολική Μονάδα

Θέσεις

Νηπιαγωγείο Βαφεικα

1

Ειδικό Νηπ/γειο Ν. Ζυγού

1

Έργο των προσλαμβανομένων θα είναι ο καθαρισμός των αιθουσών διδασκαλίας των γραφείων διδασκόντων, των κοινόχρηστων χώρων και των προαυλίων των παραπάνω σχολικών μονάδων. Η αμοιβή τους θα καθορίζεται από τον αριθμό αιθουσών της εκάστοτε σχολικής μονάδας, ο οποίος δηλώνεται από τον διευθυντή ή προϊστάμενο της εκάστοτε σχολικής μονάδας και μπορεί να μεταβληθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες για τις θέσεις αυτές θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στον Προϊσταμένο της αντίστοιχης σχολικής μονάδας (Νηπ/γειο Βαφεικων (Τηλ επικοινωνίας 2541081240) & Ειδικό Νηπ/γειο Ν. Ζυγού(Τηλ επικοινωνίας 2541028264-2541084658) από την Δευτέρα 3/9/18 έως Πέμπτη 6/9/18 τις ώρες 9:00-12:00 π.μ., βάσει της υπ΄αρ. Δ4/409/31-7-1988 Υ.Α. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. , του άρθρου 49 του Ν 4325/2015 όσον αφορά την κάλυψη πάγιων αναγκών δημοσίου χαρακτήρα (καθορισμός αιθουσών διδασκαλίας , γραφείων διδασκόντων , κοινοχρήστων χώρων και σχολικών προαυλίων ) και του άρθρου 115 του Ν. 4547/2018(ΦΕΚ/Α/102 12-6-18) με το οποίο παρατείνεται το καθεστώς της σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου καθαριότητας των σχολικών κτιρίων μέσω των Σχολικών επιτρόπων για τα διδακτικά έτη 2018-2019 και 2019-2020.

Ως προς την αξιολόγηση όλων των αιτήσεων καθαριστών/στριων εξουσιοδοτούνται οι Προϊστάμενοι των Νηπ/γειων Βαφεικων & Νηπ/γειου Ν. Ζυγού Δήμου Αβδήρων, προκείμενου να εφαρμόσουν σύστημα μοριοδότησης, με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, βάσει του οποίου θα διαμορφωθεί πίνακας επιλογής υποψηφίων καθαριστών/στριων, για την σχολική τους μονάδα, με ισχύ για τα διδακτικά έτη 2018-2019 και 2019-2020.

Ως απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής ορίζονται τα εξής :

 1. 1.Αίτηση με πλήρη στοιχεία του υποψηφίου.
 2. 2.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Ατομικού Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 3. 3.ΑΜΚΑ (φωτοαντίγραφο)
 4. 4.Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ (φωτοαντίγραφο)
 5. 6.Υπεύθυνη δήλωση ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν έχει υπογράψει σύμβαση για καθαριότητα με άλλο σχολείο.
 6. 7.Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας πρόσφατης έκδοσης, όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
 7. 8.Βεβαίωση ΟΑΕΔ για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας (δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων).
 8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων), από τα οποία να προκύπτει η συγγενική σχέση με το άτομο, την αναπηρία του οποίου επικαλούνται.
 9. Πιστοποιητικό Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) σε ισχύ, με το οποίο προσδιορίζεται ή πάθηση ή βλάβη και το ποσοστό αναπηρίας του ατόμου – συγγενή.
 1. Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας       φορολογικούέτους 2017.
 1. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.).
 2. Οι τρίτεκνοι και τα τέκνα τριτέκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων).
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων), για την απόδειξη ύπαρξης ανήλικων τέκνων.
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων), για την απόδειξη ιδιότητας γονέα ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας.
 5. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης.
 6. Στην περίπτωση υποψηφίων γονέων, τέκνων, συζύγων, αδελφών που ακούν το δικαίωμα προστασίας από την αναπηρία συγγενικών ατόμων, απαιτούνται:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

8. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)

μήνες

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 και άνω

μονάδες

0

0

0

200

275

350

425

500

575

650

725

800

9. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

αριθμός τέκνων

3*

4

5

6

7

8

9

10

11

12

….

μονάδες

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

….

*αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα

10. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (40 μονάδες για κάθε τέκνο)

αριθμός τέκνων

3

     

μονάδες

120

     

11. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)

αριθμός τέκνων

1

2

3

     

μονάδες

30

60

110

     

12. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

αριθμός τέκνων

1

2

3

4

5

….

μονάδες

50

100

150

200

250

….

13. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)

μήνες εμπειρίας

1

2

3

4

5

6

7

57

58

59

60 και άνω

μονάδες

7

14

21

28

35

42

49

399

406

413

420

14. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ (το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή “2”)

ποσοστό αναπηρίας

50,00%

60,00%

67,00%

70,00%

μονάδες

100

120

134

140

15. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ) ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ

   

0 € - 5.000 €

30

   

5.001 € - 6.000 €

25

   

6.001 € - 7.000 €

20

   

7.001 € - 8.000 €

15

   

8.001 € - 10.000 €

10

   

10.001 € - 15.000 €

5

   

15.001 € και άνω

0

   

Όσοι/ες καθαριστές/στριες αποχωρίσου πριν τη λήξη της σύμβασης τους θα αντικαθίστανται με άλλους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στους πίνακες καθαριστών/στριων των άνω σχολικών μονάδων κατά την σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Η ανακοίνωση για την πρόσληψη καθαριστών/στριών με συμβάσεις μίσθωσης έργου θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των ανωτέρω σχολικών μονάδων με αναγραφόμενα στοιχεία επικοινωνίας, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αβδήρων και θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων καθώς και στην Διαύγεια.

Σε περίπτωση ισοψηφίας των υποψηφίων θα διενεργηθεί δημοσία κλήρωση ενώπιον του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής και των ενδιαφερομένων.

 • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
 • Ιαματικά Λουτρά
 • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
 • syzefxis
 • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων
 • KEASELEROU

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2018