electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΔιαγωνισμοί - ΠροκηρύξειςΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Προμήθεια χλοοκοπτικών ελκυστήρων για τις ανάγκες συντήρησης των Δημοτικών γηπέδων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Προμήθεια χλοοκοπτικών ελκυστήρων για τις ανάγκες συντήρησης των Δημοτικών γηπέδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣΑΒΔΗΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ,ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Αριθμός μελέτης: 46/2017

ΑΔΑ:6ΗΞΨΩ6Γ-Χ2Ξ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Γενισέα, 29/09/2017

Αρ.Πρωτ.:15357

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

«Προμήθεια χλοοκοπτικών ελκυστήρων για τις ανάγκες συντήρησης των Δημοτικών γηπέδων»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής για την «Προμήθεια χλοοκοπτικών ελκυστήρων για τις ανάγκες συντήρησης των Δημοτικών γηπέδων» σύμφωνα με την 46/2017 μελέτη που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 29.760,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, στο Πολιτιστικό κέντρο Γενισέας, την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10:00 πμ, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ή και για όλες τιςομάδες της προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας, όπως αυτές παρουσιάζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης. Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται απ΄ευθείας στην επιτροπή του διαγωνισμούκατάτηνημέρακαιώρα διεξαγωγής του.Επίσηςμπορεί να κατατίθενταιστηνΥπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού, συνοδευόμενες από επιστολή απευθυνόμενη στην αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης. Η ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων του δήμου Αβδήρων. Πληροφορίες για τη διάθεση των τευχών του διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης Πληροφορικής και Διαφάνειας του δήμου. Τα έξοδα δημοσίευσης διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο. Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών, Δήμου Αβδήρων τηλέφωνο επικοινωνίας 25413-52558 κ. Μισκάκη Αμφιθέα και στον διαδικτυακό τόπο www.avdera.gr Πληροφορίες για Τεχνικές Προδιαγραφές: Τζιάτζης Αριστείδης,τηλέφωνο επικοινωνίας 2541352416.

   Ο Δήμαρχος

      Γεώργιος Τσιτιρίδης

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ : ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

  • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
  • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
  • Ιαματικά Λουτρά
  • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
  • syzefxis
  • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2018