electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΔιαγωνισμοί - ΠροκηρύξειςΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ Σίτιση των Μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης Σχολικού Έτους 2017-2018 ”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ Σίτιση των Μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης Σχολικού Έτους 2017-2018 ”

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΤΜΗΜΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση     : Γενισέα Ξάνθης

Ταχ. Κωδ.       : 67064

Πληροφορίες   : Π. Κεμανετζής

Τηλέφωνο       : 2541352558

FAX               : 2541352539

                                 Γενισέα 13/07/2017

                                 Αρ. Πρωτ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 “ Σίτιση των Μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης Σχολικού Έτους 2017-2018 ”

 Ο Δήμαρχος Αβδήρων προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και  κριτήριο  κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής αμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας πλήρους μεσημεριανού γεύματος για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης, εκτιμώμενης αξίας 83.700,00 χωρίς το Φ.Π. (24%).

1)      Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα  αρχή:  Δήμος  Αβδήρων,  Οδός:  Γενισέα Ξάνθης,  Ταχ.Κωδ.:  67064,  Τηλ.: 2541352512, 25413525558,  Telefax: 2541352539, E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ,  Ιστοσελίδα:  www.avdera.gr  Κωδικός CPV: [15894210-6] - Σχολικά Γεύματα

2)      Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσηςκτέλεσης της υπηρεσίας: EL512

3)      Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.avdera.gr.

4)      Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 5)      Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα κατέχουν την  άδεια για άσκηση δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο της παρούσας υπηρεσίας, ήτοι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες σίτισης και έχουν την απαραίτητη άδεια λειτουργίας, καθώς επίσης και τον απαραίτητο εξοπλισμό, και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

 6)      Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13, στους όρους της διακήρυξης και στο άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013, ως εξής:

 -    Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 17.07.2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00:00.

 -    Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 16.08.2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00:00.

 -    Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα 22.08.2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.

 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα

 7)      Χρόνος ισχύος προσφορών: Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία του διαγωνισμού.

 8)      Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

 9)      Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 15.6481.003, του προϋπολογισμού έτους 2017 του Δήμου Αβδήρων και αναλόγως του 2018.

 10)    Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και για περίπου 250 εργάσιμες ημέρες. Η σύμβαση λύεται με την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου της.

 11)    Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 1,00% του προϋπολογισμού επί του οποίου υποβάλλεται προσφορά χωρίς Φ.Π. (ήτοι ποσό ίσο με 837,00€) και η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 5,00% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου. Δηλαδή θα έχει ισχύ επτά (7) μήνες.

 12)   Ενστάσεις: Ένσταση-προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το Ν.4412/2016 και το άρθρο 3.4 της διακήρυξης.

 13)    Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  οι  ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα ΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

 14)    Χρόνος εκτέλεσης υπηρεσιών: Σκοπός της σύμβασης είναι η ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας πλήρους μεσημεριανού γεύματος, για τη σίτιση των 180 (κατ’ εκτίμηση) μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017-2018. Η σίτιση των μαθητών θα γίνεται όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας που είναι ανοιχτά τα σχολεία, τις ημέρες που κάνουν μαθήματα και όχι τις ημέρες εξετάσεων, ανάλογα με την απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου σχετικά με την έναρξη των εξετάσεων.

 15)    Δημοσιεύσεις:   Το     συνολικό     κείμενο     της     διακήρυξης     αναρτάται     στο     ΚΗΜΔΗΣ  (www.promitheus.gov.gr) και στο portal του Δήμου www.avdera.gr

 Ο Δήμαρχος Αβδήρων

ΓΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΥΔ

 

 

  • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
  • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
  • Ιαματικά Λουτρά
  • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
  • syzefxis
  • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2018