electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΔιαγωνισμοί - ΠροκηρύξειςΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Αγορά 3 Ι.Χ. αυτοκινήτων».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Αγορά 3 Ι.Χ. αυτοκινήτων».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ,ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Αριθμός μελέτης : 1/2017

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Γενισέα, 28/06/ 2017

Αρ. Πρωτ.:9878

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ)ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Αγορά 3 Ι.Χ. αυτοκινήτων»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής για την «Αγορά 3 Ι.Χ. αυτοκινήτων» σύμφωνα με την 1/2017 μελέτη που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 43.200,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί,στο Πολιτιστικό Κέντρο Γενισέας ,την Δευτέρα 17/07/2017και ώρα από 9:00πμ έως 10:00 πμ, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ή και για όλες τις ομάδες της προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα  ποσότητα κάθε ομάδας, όπως αυτές παρουσιάζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης.

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται απ΄ευθείας στην επιτροπή του διαγωνισμού κατά την ημέρα και ώρα διεξαγωγής του. Επίσης μπορεί να κατατίθενται στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού, συνοδευόμενες από επιστολή απευθυνόμενη στην αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης. Η ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων του δήμου Αβδήρων.

Πληροφορίες για τη διάθεση των τευχών του διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης Πληροφορικής και Διαφάνειας του δήμου. Τα έξοδα δημοσίευσης διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών, Δήμου Αβδήρων τηλέφωνο επικοινωνίας 25413-52558 κ. Μισκάκη Αμφιθέα και στον διαδικτυακό τόπο www.avdera.gr,

Πληροφορίες για Τεχνικές Προδιαγραφές: Τζιάτζης Αριστείδης, τηλέφωνο επικοινωνίας 2541352416.

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Τσιτιρίδης

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗ  ΤΕΥΔ   

  • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
  • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
  • Ιαματικά Λουτρά
  • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
  • syzefxis
  • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων
  • KEASELEROU

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2018