electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΔιαγωνισμοί - ΠροκηρύξειςΣίτιση των μαθητών του μουσικού σχολείου Ξάνθης, για το σχολικό έτος 2015-2016

Σίτιση των μαθητών του μουσικού σχολείου Ξάνθης, για το σχολικό έτος 2015-2016

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΤΜΗΜΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση     : Γενισέα Ξάνθης

Ταχ. Κωδ.       : 67064

Πληροφορίες   : Αμφιθέα Μισκάκη

Τηλέφωνο       : 2541352558

FAX             : 2541352539

                                 Γενισέα 12/08/2015

                               Αρ. Πρωτ:16141

«Σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης» γιατοσχολικόέτος2015-2016

                                                

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΟΔΗΜΟΣΑΒΔΗΡΩΝΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ηλεκτρονικόανοιχτόδημόσιοδιαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την χορήγηση γευμάτωνγια τη «Σίτιση των μαθητών του μουσικού σχολείου Ξάνθης, για το σχολικό έτος 2015-2016», συνολικήςπροϋπολογιζόμενηςδαπάνης118.838,66 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (CPV: 15894210-6). σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.7/2015 μελέτη που συνέταξε το Τμήμα προγραμματισμού Οργάνωσης – Πληροφορικής και Διαφάνειας του Δήμου Αβδήρων με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Απόφ. 11389/93), για την ανάδειξη χορηγητή για τη «Σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης»

Η διενέργειατουδιαγωνισμούθα γίνει μεχρήση τηςπλατφόρμαςτουΕθνικούΣυστήματος ΗλεκτρονικώνΔημοσίωνΣυμβάσεων(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσωτηςδιαδικτυακήςπύλης www.promitheus.gov.grτουσυστήματος.

ΗημερομηνίαδημοσίευσηςτουδιαγωνισμούστηδιαδικτυακήπύλητουΕ.Σ.Η.ΔΗ.Σ ορίζεται η 19/08/2015καιώρα09:00π.μ.,καιηημερομηνίαέναρξηςτωνπροσφορώνη 01/09/2015καιώρα 00:00:01π.ματαληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 09/09/2015 και ώρα 17:00:00μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράςστοΣύστημα.ΟΑ/Ατουδιαγωνισμούστην βάσητουΕ.Σ.Η.ΔΗείναιο15005

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό δύοτοιςεκατό (2%) (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης,δηλαδή1.932,34.

Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια ενός πλήρους μεσημβρινού γεύματος, για κάθε εργάσιμη  ημέρα, για τους 189 (κατ’εκτίμηση)μαθητές του μουσικού σχολείου Ξάνθης, από υπογραφής της σύμβασης μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2015-2016 ερίπου από14/09/2015 και μέχρι τη λήξη του 15/05/2016),περίπου εκατό πενήντα (144) εργάσιμων ημερών, το οποίο θα προσφέρεται στο χώρο του σχολείουπως ρητά αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της σχετικής μελέτης.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη διατίθενται από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.ΗΗ.Σ. Ομοίως το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στηδιεύθυνσηhttp://www.avdera.gr.

ΟΔήμαρχοςΑβδήρων

ΓΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ


ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΑΠΟ ΕΔΩ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ

  • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
  • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
  • Ιαματικά Λουτρά
  • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
  • syzefxis
  • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2013