electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΔιαγωνισμοί - ΠροκηρύξειςΔιακήρυξη Προμήθειας υλικών οδοστρωσίας – ασφαλτομιγμάτων και τσιμεντοσκυροδεμάτων για το Δημο Αβδήρων

Διακήρυξη Προμήθειας υλικών οδοστρωσίας – ασφαλτομιγμάτων και τσιμεντοσκυροδεμάτων για το Δημο Αβδήρων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                               Προμήθεια υλικών οδοστρωσίας –

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ                         ασφαλτικών και τσιμεντοσκυροδεμάτων

                                                               για το Δήμο Αβδήρων

                                                                             Γενισέα, 15-5-2015

                                                                             Αρ. Πρωτ.: 9274

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

   OΔήμαρχος Αβδήρωνπροκηρύσσει επαναληπτικό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση προσφοράς σύμφωνα με το υπόδειγμα της Υπηρεσίας, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (ανά μονάδα επί των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού), για την προμήθεια των ειδών του Πακέτου Δ΄( Σκυροδέματα κατηγορίας C12/15 και C16/20) προϋπολογισμού 4.939.68 Ευρώ με το Φ.Π.Α 23%της προμήθειας με γενικό τίτλο: «Προμήθεια υλικών οδοστρωσίας – ασφαλτομιγμάτων και τσιμεντοσκυροδεμάτων για το Δημο Αβδήρων».

     Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και των Π.Δ. και Νόμων που ισχύουν για προμήθειες Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. στις 28-5-2015 ημέρα Πέμπτη στο Πολιτιστικό κέντρο στην Γενισέα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού με ώρα λήξης των προσφορών την 10:00 π.μ.

     Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν επιχειρήσεις προμηθειών συναφών ειδών, εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, κατά τους όρους που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένοι. Το παραπάνω αποδεικτικό για την Ελλάδα παρέχεται από το Εμπορικό Επιμελητήριο και για τις άλλες χώρες-μέλη της Ε.Ε από τα αντίστοιχα επιμελητήρια του άρθρου 7§ 1 του ΕΚΠΟΤΑ.

     Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α' 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό.
Μπορεί, επίσης, να εκδωθεί από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Το ποσό της εγγυητικής συμμετοχής για προσφορά σε συγκεκριμένο πακέτο είναι 2% επί το συνολικό ποσό του πακέτου (μη συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α.23%).

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχετικών όρων της δημοπρασίας στην ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων www.avdera.gr και από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Αβδήρων Ν. Ξάνθης που εδρεύει στο Πολιτιστικό κέντρο στην Γενισέα (τηλ. 2541352512 και 2541352558) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                                                

         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

 

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

  • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
  • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
  • Ιαματικά Λουτρά
  • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
  • syzefxis
  • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2018