electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΔιαγωνισμοί - ΠροκηρύξειςΕκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην παραλία Μυρωδάτου Ξάνθης γνωστού ως «Κάμπινγκ Μυρωδάτου»

Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην παραλία Μυρωδάτου Ξάνθης γνωστού ως «Κάμπινγκ Μυρωδάτου»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ                                                     Γενισέα, 06-04-2015

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                               Αρ.πρωτ: 6274

                                                                   «Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου  στην παραλία Μυρωδάτου Ξάνθης»

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο Δήμαρχος Αβδήρων

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με προφορικές προσφορές η εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην παραλία Μυρωδάτου εμβαδού 30.764,24 τμ., γνωστού ως «κάμπινγκ Μυρωδάτου», αντί του ποσού (ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς) των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 ευρώ) ετησίως.

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων στη Γενισέα, την 24η Απριλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10.00 έως 12.00 πμ. και στην περίπτωση που η δημοπρασία δεν πραγματοποιηθεί την ανωτέρω ημερομηνία θα γίνει στις 04 Μαίου 2015, ημέρα Δευτέρα, την ίδια ώρα και με τους ίδιους όρους.

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί πολίτες, ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, αφού προσκομίσουν στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας μέχρι την ώρα διενέργειας της ως εγγύηση συμμετοχής γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σ’ αυτό, ομολογιών δημοσίου τράπεζας ή οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες, ποσού ίσου με το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00 ευρώ) υπέρ του Δήμου Αβδήρων, που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης, με άλλη ποσού ίσου προς το άνω ποσοστό (1/10) επί των επιτευχθέντων ετήσιων μισθωμάτων δέκα πέντε (15) ετών για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός των οριζομένων στη διακήρυξη προθεσμιών καταβολής του μισθώματος. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και ο οποίος είναι αλληλέγγυα και σε ολόκληρον υπεύθυνος με τον πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της μίσθωσης.

Η εκμίσθωση θα γίνει για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ετών, με δικαίωμα του μισθωτή να ζητήσει και να λάβει παράταση δέκα πέντε (15) ετών, με τη ρητή προϋπόθεση ότι θα είναι απόλυτα συνεπής στις οικονομικές και λοιπές υποχρεώσεις του έναντι του εκμισθωτή.

Ως επιτρεπόμενες χρήσεις του μισθίου ακινήτου προβλέπονται όλες όσες εντάσσονται στις τουριστικές δραστηριότητες, ενδεικτικά δε αναφέρεται η χρήση κάμπινγκ, ξενοδοχειακής μονάδας, σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομικό πλαίσιο επιτρεπόμενων χρήσεων του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η χρήση μπορεί να είναι και συνδυαστική, δηλαδή να πρόκειται για σύνθετη τουριστική δραστηριότητα πολλαπλών χρήσεων.

Ο μισθωτής πέραν των άλλων ειδικών όρων της διακήρυξης οφείλει:

α) εντός των τριών πρώτων ετών της μίσθωσης να ολοκληρώσει μία επένδυση σε υποδομές – μόνιμες εγκαταστάσεις, αξίας τουλάχιστον 150.000,00 ευρώ, αποδεικνυόμενης της επένδυσης με νόμιμα παραστατικά, άλλως το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει την καταγγελία της σύμβασης.

β)να ασκήσει δραστηριότητα τουριστική το αργότερο από την δεύτερη τουριστική περίοδο, δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι του έτους 2016.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το γραφείο Δημάρχου (κ. Θεόδωρο Μπερμπερίδη) κατά τις εργάσιμες ώρες, Διεύθυνση Δημοτικό κατάστημα Γενισέας -Δήμος Αβδήρων, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, Τηλέφωνο 25413/52578, Φαξ 25413 52554 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Αντίγραφο της πλήρους διακηρύξεως χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

Η πλήρης διακήρυξη βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων (www.avdera.gr).

     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

  • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
  • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
  • Ιαματικά Λουτρά
  • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
  • syzefxis
  • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2018