electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΔιαγωνισμοί - ΠροκηρύξειςΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αριθμός Μελέτης:84 /2014
Γενισέα 13/01/2015
Αρ. Πρωτ. 527
«Επισκευή και συντήρηση των Οχημάτων του Δήμου Αβδήρων»
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Αβδήρων

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί των εργασιών, έτσι όπως αυτές
περιγράφονται στον προϋπολογισμό της μελέτης με α/α 84/2014 της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου Αβδήρων , σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980, σε
ακέραιες μονάδες επί τις εκατό άνευ ορίου, επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού
της μελέτης, με αντικείμενο εργασιών την επισκευή και συντήρηση των
αυτοκινήτων του Δήμου για το έτος 2015. Η επισκευή και συντήρηση των
οχημάτων, θα αφορά πάσης φύσης εργασίες επισκευής, καθώς και αντικατάσταση
φθαρμένων ή κατεστραμμένων τμημάτων με τα απαραίτητα ανταλλακτικά.
Η συνολική δαπάνη για το σύνολο των εργασιών επισκευής και συντήρησης των
οχημάτων έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 150.060,00 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και αναλύεται ανά κατηγορία εργασιών
επισκευής και συντήρησης ως εξής:
A. Επισκευή και συντήρηση Μηχανημάτων Έργου (Μ/Ε)
Β. Επισκευή και συντήρηση Φορτηγών άνω των 3.5 t
Γ. Επισκευή και συντήρηση Λεωφορείων
Δ. Επισκευή και συντήρηση Επιβατικών Αυτοκινήτων
Ε. Επισκευή και συντήρηση, εργασίες Φανοποιείου- Βαφής
Ζ. Επισκευή και συντήρηση Ηλεκτρολογικών- Ηλεκτρονικών
συστημάτων
Η. Επισκευή και συντήρηση ελαστικών (Βουλκανιζατέρ)
1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες
κατηγορίες εργασιών επισκευής και συντήρησης.
2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 06/02/2015, ημέρα Παρασκευή, στο Γραφείο
του Δήμου Αβδήρων, και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης των
προσφορών).
3. Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
4. Η επισκευή και η συντήρηση των αυτοκινήτων θα αρχίσει με την υπογραφή της
σύμβασης και θα διαρκέσει μέχρι 31-12-2015.
5. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό ορίζεται στο 2% της δαπάνης του
προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) της κάθε κατηγορίας
εργασιών επισκευής και συντήρησης για την οποία υποβάλλει προσφορά ο
συμμετέχων. Η εγγύηση πρέπει να απευθύνεται στο Δήμο Αβδήρων και να
βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου, που θα εκδοθεί από
πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο, που έχει και από το νόμο το δικαίωμα
αυτό και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και θα ισχύει τουλάχιστον έως 31-1-
2016.
6. Τα έξοδα για τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης βαρύνουν τον
ανάδοχο.
7. Πληροφορίες και έντυπα για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ώρες
και ημέρες από το Γραφείο Κίνησης του Δήμου Αβδήρων, τηλ. 2541352577.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ
15PROC002524921 2015-01-13

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

  • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
  • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
  • Ιαματικά Λουτρά
  • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
  • syzefxis
  • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2013