electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΔιαγωνισμοί - ΠροκηρύξειςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ επαναπροκήρυξης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ επαναπροκήρυξης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                ΓΕΝΙΣΕΑ 18-06-2013

 

Ν Ο Μ Ο Σ Ξ Α Ν Θ Η Σ                                    ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.17603

 

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση : ΓΕΝΙΣΕΑ Ξάνθης

Τ.Κ. 67 064

Πληροφορίες:Ε. Καραναστασιάδου

Τηλέφωνο:   2541352516 &17

FAX:     2541352519

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 623

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ επαναπροκήρυξης

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου

Ορισμένου Χρόνου Δίμηνης Διάρκειας.(Οδηγών και Χειριστών Μ.Ε.)

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

1. ΄Εχοντας υπόψη; Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007

2.  Τις διατάξεις του  άρθρου 14  του Ν.2190/1994  όπως  ισχύει με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 2738/1999

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 εδάφιο ιε του Ν.3812/2009

5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν.4071/2012

6. Την υπ αριθμ. 118/22-04-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

7.   Την   υπ   αριθμ.5168/20-05-2013   εγκριτική  απόφαση  του   Γ.Γ.   της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

8. Την από 15469/6-6-2013 Ανακοίνωση για την πρόληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Δίμηνης Διάρκειας, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφίων έως την έως τις 13/06/2013

9.Το γεγονός ότι στην παραπάνω προθεσμία δεν κατατέθηκαν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις θέσεις των δύο οδηγών για τις 2 θέσεις οδηγών και δύο χειριστών Μ.Ε.

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας

 

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις εξής ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα με διάρκεια  από την ημερομηνία πρόσληψης. Και ανώτατο όριο των 2 μηνών

 

α

/

α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜ ΟΣ

Τυπικά προσόντα

ΧΡΟΝ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ σύμβασης

Περίοδος απασχόληση ς 2 μηνών

1

ΟΔΗΓΟΣ

2

΄Όπως αναφέρονται παρακάτω

Δύο       -2- μήνες

Από την υπογραφή

της

σύμβασης με ανώτατο όριο των 2 μηνών


 

2

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

2

Όπως αναφέρονται παρακάτω

Δύο       -2- μήνες

Από την υπογραφή

της

σύμβασης με ανώτατο όριο των 2 μηνών

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Να έχουν ηλικία από 18-65 ετών

2.Να  έχουν υγεία και  τη φυσική καταλληλότητα  που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν

3.  Να  μην  έχουν  κώλυμα  κατά το  άρθρο 8 του  Υπαλληλικού  Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση) Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά,

1.     ΑΙΤΗΣΗ στο ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ συμπληρωμένο σε όλες τις ενδείξεις και υπογραφή

2.  Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

3.  , Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης οι έγγαμοι

4.  Πιστοποιητικό γέννησης οι άγαμοι ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ για την  ειδικότητα  του ενός  ΟΔΗΓΟΥ                                                                                                                       κατηγορίας Γ, του 2ου Οδηγού κατηγορίας Δ

Α)  Ακριβές αντίγραφο της άδειας  οδήγησης  και  τίτλο  σπουδών δευτεροβάθμιας                                   εκπαίδευσης    ή     Σχολής    Μαθητείας    του    ΟΑΕΔ ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας. Β)Ελλείψει τίτλου σπουδών ΔΕ εκπαίδευσης απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου οι αποφοιτήσαντες μετά το έτος 1980, ή Δημοτικού οι αποφοιτήσαντες έως το έτος1980 με αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου

Γ) Ελλείψει υποψηφίων με τα ανωτέρω προσόντα, δικαιολογητικά της περίπτωσης Β και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου

 

ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ για την ειδικότητα των ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

Για τη μία θέση: Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών    έργων Ο μ ά δ α ς  Μηχανημάτων Ζ΄   και Τάξης Δ΄. ή ομάδας Ε΄ και τάξης Δ΄

Για τη δεύτερη θέση: Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών                                      έργων Ο μ ά δ α ς Μηχανημάτων Β΄ ή Ι και Τάξης Δ΄.

 

 

 

Α)Και για τις δύο θέσεις τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας.

Β)Ελλείψει τίτλου σπουδών ΔΕ εκπαίδευσης απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου οι αποφοιτήσαντες μετά το έτος 1980, ή Δημοτικού οι αποφοιτήσαντες έως το έτος1980 με αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου

Γ) Ελλείψει υποψηφίων με τα ανωτέρω προσόντα, δικαιολογητικά της περίπτωσης Β και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου


Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο Αβδήρων, ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ στη Γενισέα Ξάνθης (στο κτίριο πρώην ΔΕΥΑ) και ειδικότερα στο γραφείο προσωπικού, στην υπάλληλο: Ελ. Καραναστασιάδου ή Α. Κοτσάνη.έως τις 21/06/2013

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2541352517 & 2541352516

 

Δ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:

Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος (με πρακτικό ανάρτησης) και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ του ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ.

Ε. ΕΝΤΥΠΑ

Το ειδικό έντυπο χορηγείται από την υπηρεσία ή από την ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου ΑΒΔΗΡΩΝ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ=>ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ)

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

 

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ

  • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
  • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
  • Ιαματικά Λουτρά
  • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
  • syzefxis
  • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2013