electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΔιαγωνισμοί - ΠροκηρύξειςΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - Μεταφορά, Διαμονή και Σίτιση 50 ατόμων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - Μεταφορά, Διαμονή και Σίτιση 50 ατόμων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

logo_1.jpgΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Τμήμα Προγραμματισμού

image4.jpg

 

Γενισέα, 20/2/2013

Αρ. Πρωτ.: 4659

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 

Ο Δήμαρχος Αβδήρων Έχοντας λάβει υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

2.    Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08

3.    Το ΠΔ 28/80

4.    Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

5.    Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)

6.    Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών

7.    Την αριθ. 22/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης

8.    τη μελέτη με αριθ. 21/2013 για την παροχή της υπηρεσίας  «Μεταφορά, Διαμονή και Σίτιση 50 ατόμων», στο πλαίσιο του Προγράμματος «NATOUR: A complete approach for the joint management of natural resources in the cross-border Area aiming at the promotion of ecotourism and the protection of ecosystems»

9.    Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του Έργου

10. Το εγχειρίδιο Διαχείρισης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013

11. Την έγκριση του έργου « A complete approach for the joint management of natural resources in the cross-border Area aiming at the promotion of ecotourism and the protection of ecosystems »

 

 

Ανακοινώνει

 

τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση έγγραφων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου της εργασίας  «Μεταφορά, Διαμονή και Σίτιση 50 ατόμων»,

 

 

στο πλαίσιο του Προγράμματος «NATOUR: A complete approach for the joint management of natural resources in the cross-border Area aiming at the promotion of ecotourism and the protection of ecosystems», με κριτήριο κατακύρωσης τη Χαμηλότερη Προσφορά, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 14.692,74 ευρώ με ΦΠΑ.

Το Έργο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας « Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013», Άξονας Προτεραιότητας 1, «Ποιότητα Ζωής» και τομέα παρέμβασης 1.1 «Προστασία, διαχείριση & προώθηση των περιβαλλοντικών πόρων» και χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους κατά 15 % και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ κατά 85 %.

 

 

 

Οι εργασίες/υπηρεσίες που θα αναθέσει ο Δήμος Αβδήρων αφορούν διάστημα 2 ημερών που θα ορισθούν από το Δήμο στον Ανάδοχο τουλάχιστον 10 μέρες πριν και περιλαμβάνουν τις εξής ενέργειες:

 

Α. Διαμονή των συμμετεχόντων σε κατάλληλο κατάλυμα.

Β. Σίτιση των συμμετεχόντων.

Γ. Μεταφορά των συμμετεχόντων.

Αναλυτικά οι προδιαγραφές των επιμέρους τμημάτων αναφέρονται παρακάτω. Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν προσφορά για το σύνολο των τμημάτων και όχι για κάθε τμήμα μεμονωμένα.

Α. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Για τις ανάγκες διαμονής των συμμετεχόντων στην Ημερίδα  που διοργανώνει ο Δήμος Αβδήρων, στα πλαίσια του Έργου «NATOUR / A complete approach for the joint management of natural resources in the cross-border Area aiming at the promotion of ecotourism and the protection of ecosystems», απαιτούνται πενήντα (50) μονόκλινα δωμάτια σε κατάλληλα καταλύματα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αβδήρων, για μια διανυκτέρευση κατ' άτομο.

 

Β. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ

Για τις ανάγκες σίτισης των συμμετεχόντων στην Ημερίδα που διοργανώνει ο Δήμος Αβδήρων, στα πλαίσια του Έργου «NATOUR / A complete approach for the joint management of natural resources in the cross-border Area aiming at the promotion of ecotourism and the protection of ecosystems», καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμμορφωθούν με τις κατωτέρω απαιτήσεις:

 • Παροχή γεύματος για πενήντα (50) συμμετέχοντες
 • Παροχή coffee break το πρωί και το απόγευμα
 • Παροχή δείπνου για πενήντα (50) συμμετέχοντες ημερησίως

 

Γ. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Για τις ανάγκες μεταφοράς των συμμετεχόντων στην Ημερίδα που διοργανώνει ο Δήμος Αβδήρων, στα πλαίσια του Έργου «NATOUR / A complete approach for the joint management of natural resources in the cross-border Area aiming at the promotion of ecotourism and the protection of ecosystems», καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμμορφωθούν με τις κατωτέρω απαιτήσεις:

 • Κατάλληλο όχημα ώστε να καλύπτεται η ταυτόχρονη μεταφορά πενήντα (50) συμμετεχόντων στους χώρους διεξαγωγής των δραστηριοτήτων κατά τη διαμονή τους στο Δήμο Αβδήρων.
 • ·       Καταβολή χιλιομετρικής αποζημίωσης ή αντίτιμο εισητηρίου του ΜΜΜ που θα προσκομίσουν οι μετακινούμενοι συμμετέχοντες

 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει να επικοινωνήσει και να διευθετήσει οποιαδήποτε εκκρεμότητα με τους συμμετέχοντες για την άφιξή τους στην Ξάνθη και την οργάνωση και εκτέλεση του προγράμματος που θα ακολουθήσουν κατά την παραμονή τους στο Δήμο Αβδήρων

 

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Δήμος Αβδήρων, Γενισέα Ξάνθης, 67064 Ξάνθη ή να κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αβδήρων, το αργότερο μέχρι την 6η Μαρτίου 2012 και ώρα 13:00. Όλες οι προσφορές, ανεξάρτητα του τρόπου αποστολής τους, θα πρωτοκολλούνται από το Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Αβδήρων την ώρα που παραλαμβάνονται.

Οι πρωτοκολλημένες προσφορές θα κατατεθούν κατά τη λήξη των προσφορών στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών για Υπηρεσίες για να αποφανθεί και να εισηγηθεί στο Δήμαρχο τον υποψήφιο ανάδοχο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Προγραμματισμού του Δήμου, στο τηλ. 2541352512 και 2541352534 ή στο mail του Δήμου : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αβδήρων από σήμερα 20/2/2013 έως και τις 6/3/2013.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

Βασίλειος Τσολακίδης

 

 

image3.jpg

 

 • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
 • Ιαματικά Λουτρά
 • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
 • syzefxis
 • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2013