menoume spiti-1

banner diaugeia

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΔιαγωνισμοί - ΠροκηρύξειςΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΑ ΑΒΔΗΡΩΝ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΑ ΑΒΔΗΡΩΝ.

Δ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

3Ο ΧΛΜ ΞΑΝΘΗΣ – ΛΑΓΟΥΣ, Τ.Κ. 67100, ΝΕΟΣ ΖΥΓΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΤΗΛ.: 2541352520-9, FAX: 2541352530, E-mail:deyaa@avdera.gr

Ν. Ζυγός,

30/12/2020

Αρ. πρωτ.

913

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2020
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Η Πρόεδρος του Δ.Σ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/94 όπως ισχύει σήμερα, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΕΥΑ Αβδήρων , που εδρεύει στο Νέο Ζυγό Ξάνθης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β)

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΕΥΑ Αβδήρων , που εδρεύει στο Νέο Ζυγό Ξάνθης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

301

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ.Ε.Υ.Α. ΑΒΔΗΡΩΝ

Ν.ΖΥΓΟΣ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

(ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ)

8 μήνες

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

301

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Ε΄ και Τάξης Γ΄ ή Β΄ ή Α΄ σύμφωνα με το Π.Δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε) ομάδας Β΄ ή Α΄ 1ης ειδικότητας του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. οικ.1032/166.Φ.Γ.9.6.4.(Η)/5-3-2013 απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθ. οικ. 71993/301/Φ113/3-7-2015, οικ. 84123/305/Φ113/8-8-2016 και οικ. 74285/176/Φ113/9-7-2018 αποφάσεις (*).

β) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν.1346/83 ή Ν.3475/2006 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ο οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού -χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας.

γ)Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική (Υπουργική

απόφαση 3486/1979).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο µε τα ανωτέρω προσόντα)

α) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Ε΄ και Τάξης Γ΄ ή Β΄ ή Α΄ σύμφωνα με το Π.Δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε) ομάδας Β΄ ή Α΄ 1ης ειδικότητας του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. οικ.1032/166.Φ.Γ.9.6.4.(Η)/5-3-2013 απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθ. οικ. 71993/301/Φ113/3-7-2015, οικ. 84123/305/Φ113/8-8-2016 και οικ. 74285/176/Φ113/9-7-2018 αποφάσεις (*).

β) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής ο οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού- χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας.

γ)Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική (Υπουργική απόφαση 3486/1979).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο µε τα ανωτέρω προσόντα)

α)Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Ε΄ και Τάξης Γ΄ ή Β΄ ή Α΄ σύμφωνα με το Π.Δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε) ομάδας Β΄ ή Α΄ 1ης ειδικότητας του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.5της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. οικ.1032/166.Φ.Γ.9.6.4.(Η)/5-3-2013 απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθ. οικ. 71993/301/Φ113/3-7-2015, οικ. 84123/305/Φ113/8-8-2016 και οικ. 74285/176/Φ113/9-7-2018 αποφάσεις.

β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο ∆ηµοτικού Σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής καιαντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, µετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας µηχανοδηγού - χειριστή (*).

γ)Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική (Υπουργική απόφαση 3486/1979).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο µε τα ανωτέρω προσόντα)

α)Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Ε΄ και Τάξης Γ΄ ή Β΄ ή Α΄ σύμφωνα με το Π.Δ. 31/1990 ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε) ομάδας Β΄ ή Α΄ 1ης ειδικότητας του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.5της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. οικ.1032/166.Φ.Γ.9.6.4.(Η)/5-3-2013 απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθ. οικ. 71993/301/Φ113/3-7-2015, οικ. 84123/305/Φ113/8-8-2016 και οικ. 74285/176/Φ113/9-7-2018 αποφάσεις.

β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο ∆ηµοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, µετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού - χειριστή (*).

γ)Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική (Υπουργική απόφαση 3486/1979).

(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ 113/2012, εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδειακαι η ηµεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκοµίσουν σχετική βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.

Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκείμενου να προσμετρηθεί το βαθµολογούµενο κριτήριο της εµπειρίας.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

  1. Για τα θερμικά μηχανήματα γίνονται δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών χειριστών μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων που χορηγήθηκαν βάσει του Π.Δ. 22/1976 (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/12-1-1976).

  2. Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης ή από τη Νορβηγία ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, όπως ισχύει (παρ. 6, άρθρο τρίτο, Ν. 4383/2016 ΦΕΚ 72/20-4-2016/τ.Α΄). Στην περίπτωση που υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης) για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής.

Οι υποψήφιοι της ανωτέρω ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυποασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου deyaa@avdera.gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αβδήρων, Ν. Ζυγός Ν. Ξάνθης, Τ.Κ. 67100, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψη κ. Μαρίας Μιχαηλίδου (τηλ. επικοινωνίας:2541352520, 2541352527).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ΠΙΝΑΚΑ Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης). Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 01/01/2021 έως και 10/01/2021.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας Ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «02.12.2019», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Πολίτες Έντυπα – Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΑΒΔΗΡΩΝ

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΟΥ

  • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
  • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
  • Ιαματικά Λουτρά
  • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
  • syzefxis
  • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων
  • KEASELEROU

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2018