menoume spiti-1

banner diaugeia

banner email phone3

Γραφείο ΤύπουΔιαγωνισμοί - ΠροκηρύξειςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν Ο Μ Ο Σ  Ξ Α Ν Θ Η Σ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση : ΓΕΝΙΣΕΑ Ξάνθης

Τ.Κ. 67 064

Πληροφορίες: Γραφείο Δημάρχου

Τηλέφωνο: 2541352550

FAX: 2541352554

e-mail: info@avdera.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Ο Δήμαρχος Αβδήρων Τσιτιρίδης Γεώργιος κατόπιν της με αριθμό 195/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και έχοντας υπόψη: :

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου εικοστό τέταρτο της από 14.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/τ.Α’ /14.03.2020),

2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2190/1994, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αβδήρων ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2305/Β’ /6-8-2012, η πρώτη τροποποίηση του που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄/1826/22-5-2018 και η δεύτερη και τελευταία τροποποίηση του που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄/1199/10-04-2019.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4722/2020 (ΦΕΚ 177/Α’),

Ανακοινώνει

ότι θα προσλάβει προσωπικό συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων, που θα απασχοληθεί για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων του Δήμου Αβδήρων, στα πλαίσια λήψης κατεπειγόντων μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως τις 31/12/2020, όπως συνοπτικά αναφέρεται και στον πίνακα που ακολουθεί.

Α/Α

Ειδικότητα

Τυπικά Προσόντα

Απαιτούμενα Άτομα

Χρονική Διάρκεια Εργασίας

1

     

ΥΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

    

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (εδ. δ’ παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 2190/94, όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.2527/97)

 

ΕΞΙ (6)

 

δύο (2) μήνες

 

Η δαπάνη της μισθοδοσίας, που προϋπολογίζεται στο ποσό των 13.800,00 €, θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 15.6041.003 και των εργοδοτικών εισφορών που προϋπολογίζεται στο ποσό των 3.900,00 €, θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 15.6054.003, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 21 έως 65 ετών.

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση κλπ.).

4. Να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Ν.Ξάνθης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ-ΥΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (εδ. δ’ παρ. 7 του άρθρου 21 του ν.2190/94, όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.2527/97).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

 

1.  Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

2.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

4. Φ/ο βιβλ. Τραπεζικού λογ/σμού

5. Βεβαίωση για αριθμό ΑΦΜ και ΑΜΚΑ

6. Βεβαίωση ενσήμων ΙΚΑ (ΑΜΑ)

7. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07

8.Βεβαίωση ΟΑΕΔ χρόνου ανεργίας (όταν υπάρχει)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Αιτήσεις υποβάλλονται από 23-10-2020 έως και τις 27-10-2020, στο γραφείο προσωπικού του Δήμου Αβδήρων

Ο Δήμαρχος 

ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

  • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
  • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
  • Ιαματικά Λουτρά
  • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
  • syzefxis
  • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων
  • KEASELEROU

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2018