electronic services

POLITIS.AVDERA.GR

banner diaugeia

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

banner email phone3

Ιμπίς Τζεμήλ

Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ιμπίς Τζεμήλ του Σαλή από 09-03-2019 και για το υπόλοιπο διάστημα της θητείας, δηλαδή μέχρι 31-08-2019 και μεταβιβάζει σε αυτόν συγκεκριμένες αρμοδιότητες του, όπως παρακάτω:

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Τη μέριμνα και φροντίδα για την προστασία και τη σωστή λειτουργία όλης της προνοιακής, κοινωνικής υποδομής και του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου. Την κατάρτιση ειδικών προγραμμάτων πρόληψης, άμεσης βοήθειας, θεραπείας και προνοιακών πολιτικών, την ενημέρωση των πολιτών για θέματα δημόσιας υγείας και την ανάπτυξη σχετικών δράσεων.

2. Τη διαχείριση των τάφων και των διαδικασιών ταφής, κατά τις κανονιστικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και το νόμο και την υπογραφή των σχετικών αδειοδοτήσεων, την επιμέλεια, ευταξία και σωστή λειτουργία των κοιμητηρίων του Δήμου.

3. Την εποπτεία των διαδικασιών πιστοποίησης της καταλληλότητας των παιδικών χαρών και την φροντίδα της λειτουργικότητας και του εξοπλισμού των παιδικών χαρών του Δήμου.

4. Την εποπτεία και φροντίδα της λειτουργικότητας και του εξοπλισμού του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής στον οικισμό του Ν. Ζυγού.

5. Την μέριμνα και τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων.

6. Την εποπτεία επί των φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων.

7. Την εποπτεία, ευθύνη και έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας.

8. Την επιμέλεια διάθεσης και χρήσης βοσκοτόπων, την ευθύνη των δασών, καθώς και των Δημοτικών και Κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων.

9. Την άσκηση εποπτείας, των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων(Τ.Ο.Ε.Β.), των Προσωρινών Διοικουσών Επιτροπών και των Τοπικών Επιτροπών Άρδευσης(Τ.Ε.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 3881/1958 (Φ.Ε.Κ. 181,Α), όπως ισχύει

10. Την έρευνα και μελέτη κάθε θέματος για την ανάπτυξη της γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας, καθώς και τη διατήρηση του αγροτικού, κτηνοτροφικού και αλιευτικού πληθυσμού στις εστίες τους. Την προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της φυτικής και ζωικής παραγωγής.

11. Την εποπτεία των διαδικασιών και την έκδοση των αδειών λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α΄/121/17-06-1999) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4479/2017 (ΦΕΚ Α΄/94/29-06-2017).

β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Σελέρου :

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.

δ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Σελέρου

ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Σελέρου

ζ) την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Σελέρου

η) την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ υλικών και περιουσιακών στοιχείων

θ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:

-της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων

-της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων

-της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα

Β. i. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου. Όλοι οι Αντιδήμαρχοι υπογράφουν βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις υπηρεσίες του Δήμου.

ii. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Ιμπίς Τζεμήλ όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γαρούφας Δήμος.

  • Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
  • ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CLLD/LEADER
  • Ιαματικά Λουτρά
  • Κοινωνικό Κέντρο - Σταύρος Χαλιορής
  • syzefxis
  • Μουσείο Γραμμοφώνων και Νομισμάτων
  • KEASELEROU

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ © 2018